پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف اسلتامیویر (Oseltamivir) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اسلتامیویر چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) بیماری حاد و غیر كمپلیكه ناشی از عفونت آنفلوانزا در بیمارانی كه نشانه ‌ها را دو و یا كمتر از دو روز داشته‌اند.
بزرگسالان و نوجوانان بالاتر از 13 سال: 75 mg هر دوازده ساعت برای پنج روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه بیش از 40 كیلوگرم وزن دارند: 75 mg سوسپانسیون خوراكی هر دوازده ساعت برای پنج روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه وزن آنها بین 23 تا 40 كیلوگرم باشد : 60 mg سوسپانسیون خوراكی هر دوازده ساعت برای پنج روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه وزن آنها بین 15 تا 23 كیلوگرم است: 45 mg سوسپانسیون خوراكی هر دوازده ساعت برای پنج روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه وزن آنها مساوی و یا كمتر از 15 كیلوگرم است: 30 mg سوسپانسیون خوراكی هر دوازه ساعت برای پنج روز.
تنظیم دوز:
برای بالغین و نوجوانان با كلیرانس كراتینین بین 30 -10 ml/minute دوز دارو به 75 mg یك بار در روز برای پنج روز كاهش می‌ یابد.
ب) پیشگیری از آنفلوانزا بعد از تماس نزدیك با فرد آلوده، دارو درمانی باید حداكثر تا دو روز بعد آغاز شود.
بزرگسالان و نوجوانان برابر و بزرگتر از 13 سال: 75 mg خوراكی یك بار در روز برای حداقل ده روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه وزن آنها بیش‌ از 40 كیلوگرم است: 75 mg سوسپانسیون خوراكی یك بار در روز برای ده روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه وزن آنها بین 23 تا 40 كیلوگرم است : 60 mg سوسپانسیون خوراكی یك بار در روز برای ده روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه وزن آنها بین 15 تا 23 كیلوگرم است: 45 mg سوسپانسیون خوراكی یك بار در روز برای ده روز.
كودكان برابر و بزرگتر از یك سال كه وزن آنها كمتر از 15 كیلوگرم است: 30 mg سوسپانسیون خوراكی یك بار در روز برای ده روز.
تنظیم دوز: برای بالغین و نوجوانان با كلیرانس كراتینین بین 10-30 ml/minute، دوز دارو به 75 mg خوراكی (به‌ صورت كپسول) یك روز در میان یا 30 mg سوسپانسیون خوراكی روزانه است.
پیشگیری از آنفلوانزا در پی تماس‌های اجتماعی، بالغین و نوجوانان برابر و بزرگتر از 13 سال: 75 mg خوراكی روزی یك بار برای شش هفته.
مكانیسم اثر
عملكرد ضد ویروسی
استامیویر در كبد به فرم فعال اسلتامیویر كربوكسیلاز هیدرولیز می‌ شود. اسلتامیویركربوكسیلاز آنزیم نورآمینیداز را در ذرات ویروس آنفلوانزا مهار می‌ كند. تصور می‌ شود این عمل جلوی نسخه برداری ویروس را احتمالاً از طریق دخالت در تجمع ذرات ویروس و آزاد سازی از سلول میزبان می‌ گیرد.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: پس از مصرف خوراكی خوب جذب می‌ شود. بیش از 75% دوز به‌ صورت اسلتامیویركربوكسیلاز وارد جریان خون سیستمیك می‌ شود.
حداكثر غلظت اسلتامیویر 65.2 nanograms/ml است در حالی كه برای اسلتامیویركربوكسیلاز 348 nanograms/ml است.
پخش: میزان اتصال به پروتئین آنها هم برای اسلتامیویر (42%) و هم اسلتامیویركربوكسیلاز (30%) كم است. حجم پخش اسلتامیویر كربوكسیلاز 23 -26 لیتر است.
متابولیسم: اسلتامیویر بطور وسیعی توسط استرازهای كبدی به تركیب فعال آن اسلتامیویركربوكسیلاز، متابولیزه می‌ شود.
دفع: اسلتامیویركربوكسیلاز بیشتر توسط فیلتراسیون گلومرولی و ترشح توبولی از طریق ادرار دفع می‌ شود. كمتر از 20% دوز خوراكی از طریق مدفوع دفع می‌ شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی : سرگیجه ، خستگی، سردرد، بی خوابی، سرگیجه.
دستگاه گوارش: درد شكمی ، اسهال، حالت تهوع، استفراغ.
تنفسی: برونشیت ، سرفه.
مسمومیت و درمان
مصرف یك دوز به مقدار 1000 mg تنها باعث حالت تهوع و استفراغ می‌ شود. دوز كلی در یك دوره 5 روزه 750 mg است.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده نوروآمیداز ویروس آنفلوانزا.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
اسلتامیویر ظاهرا با پاسخ ایمنی هومورال كه بطور نرمال به ویروس آنفلوانزا داده می‌ شود تداخل ندارد.
اثربخشی اسلتامیویر علیه ویروسهای آنفلوانزای تیپ B, A در مطالعات بالینی به اثبات رسیده است. شواهدی مبنی بر حمایت از مصرف دارو در درمان دیگر عفونتهای ویروسی در دست نیست.
مصرف اسلتامیویر با غذا باعث تسكین عوارض گوارشی دارو می‌ شود.
تهوع و استفراغ بیشترین عوارض معمول دارو می‌ باشند.
نكات قابل توصیه به بیمار
به بیماران توصیه كنید برای دریافت درمان در طی دو روز شروع نشانه‌ها مراجعه كنند.
به بیمار توصیه كنید دوره پنج روزه درمان را كامل كنند حتی با احساس بهبودی.
بیمار را آگاه سازید كه اسلتامیویر می‌ تواند با غذا و یا بدون غذا خورده شود و عوارض گوارشی حالت تهوع واستفراغ با مصرف بعد از غذا كاهش می‌ یابد.
به بیمار توصیه كنید دوز فراموش شده را به محض یادآوری مصرف كند. مگر اینكه دو ساعت به مصرف دوز بعدی مانده باشد در این صورت دوز بعدی در زمان مشخص شده از قبل استفاده گردد.
به بیمار بگوئید دارو جایگزین واكسن آنفلوانزا نمی‌ شود. اگر بیمار در ریسك آنفلوانزا می‌ باشد باید هر پائیز واكسن آن را دریافت كند.
مصرف در سالمندان
كاهش دوز در بیماران مسن نیاز نیست مگر اینكه كلیرانس كلیوی به كمتر از 30 ml/min برسد.
مصرف در شیردهی
مشخص نیست كه دارو در شیر ترشح می‌ شود. تصمیم بر اساس منافع و خطرات احتمالی آن می‌ باشد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Capsule: 75mg
Powder for solution: 60 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مهار كننده نوروآمیداز ویروس آنفلوانزا.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
اسلتامیویر ظاهرا با پاسخ ایمنی هومورال كه بطور نرمال به ویروس آنفلوانزا داده می‌ شود تداخل ندارد.
اثربخشی اسلتامیویر علیه ویروسهای آنفلوانزای تیپ B, A در مطالعات بالینی به اثبات رسیده است. شواهدی مبنی بر حمایت از مصرف دارو در درمان دیگر عفونتهای ویروسی در دست نیست.
مصرف اسلتامیویر با غذا باعث تسكین عوارض گوارشی دارو می‌ شود.
تهوع و استفراغ بیشترین عوارض معمول دارو می‌ باشند.
نكات قابل توصیه به بیمار
به بیماران توصیه كنید برای دریافت درمان در طی دو روز شروع نشانه‌ها مراجعه كنند.
به بیمار توصیه كنید دوره پنج روزه درمان را كامل كنند حتی با احساس بهبودی.
بیمار را آگاه سازید كه اسلتامیویر می‌ تواند با غذا و یا بدون غذا خورده شود و عوارض گوارشی حالت تهوع واستفراغ با مصرف بعد از غذا كاهش می‌ یابد.
به بیمار توصیه كنید دوز فراموش شده را به محض یادآوری مصرف كند. مگر اینكه دو ساعت به مصرف دوز بعدی مانده باشد در این صورت دوز بعدی در زمان مشخص شده از قبل استفاده گردد.
به بیمار بگوئید دارو جایگزین واكسن آنفلوانزا نمی‌ شود. اگر بیمار در ریسك آنفلوانزا می‌ باشد باید هر پائیز واكسن آن را دریافت كند.
مصرف در سالمندان
كاهش دوز در بیماران مسن نیاز نیست مگر اینكه كلیرانس كلیوی به كمتر از 30 ml/min برسد.
مصرف در شیردهی
مشخص نیست كه دارو در شیر ترشح می‌ شود. تصمیم بر اساس منافع و خطرات احتمالی آن می‌ باشد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اسلتامیویر) (فلوبایوویر) () (کپسول اسلتامیویر) (قرص اسلتامیویر) (عوارض کپسول اسلتامیویر) (قرص فلوبایوویر) (عوارض اسلتامیویر) (عوارض فلوبایوویر) (داروی اسلتامیویر) (فلوبایوویر چیست) (کپسول فلوبایوویر) (فلوبایوویر 75) (کپسول فلوبایوویر چیست) (عوارض قرص اسلتامیویر) (عوارض قرص فلوبایوویر) (قرص فلوبایوویر چیست) (کپسول فلوبایوویر برای چیست) (موارد مصرف فلوبایوویر) (اسلتامی ویر) (کپسول اوسلتامی ویر) (فلوبایوویر ) (عوارض کپسول فلوبایوویر)