پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کدئین فسفات (Codeine Phosphate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کدئین فسفات چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) دردهای خفیف یا متوسط
بزرگسالان:
60- 15 میلی گرم خوراكی، هر 6- 4 ساعت.
كودكان بالاتر از یك سال:
mg/kg 5/0 یا mg/m2 15 خوراكی، هر 6- 4 ساعت.
ب) سرفه بدون خلط
بزرگسالان و كودكان بالاتر از 12 سال:
20- 10 میلی گرم خوراكی هر 6- 4 ساعت حداكثر 120 میلی گرم در روز.
كودكان 11- 6 سال:
10- 5 میلی گرم خوراكی هر 6- 4 ساعت حداكثر 60 میلی گرم در روز.
كودكان 6- 2 سال:
mg/kg 1 روزانه در 4 دوز منقسم هر 6- 4 ساعت حداكثر 30 میلی گرم در روز.
مكانیسم اثر
اثر ضد درد: از طریق اثر برگیرنده‌های اپیوئیدی عمل می‌كند.
اثر ضد سرفه: كدئین دارای اثر مستقیم مهار كنندگی، روی مركز رفلكس سرفه می‌باشد.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: گیجی، سرخوشی، سبكی سر، خواب‌آلودگی، تیرگی حواس.
قلبی- عروقی: برادیكاردی، گرگرفتگی، افت فشار خون.
دستگاه گوارش: یبوست، خشكی دهان، ایلئوس، تهوع و استفراغ.
ادراری- تناسلی: احتباس ادرار.
تنفسی: دپرسیون تنفسی.
پوست: تعریق، خارش.
سایر عوارض: وابستگی فیزیكی.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو باعث دپرسیون CNS، دپرسیون تنفسی و میوز (مردمك سوزنی) می‌شود. سایر اثرات ناشی از مسمومیت عبارت اند از : افت فشار خون، برادیكاردی، هایپوترمی، شوك، آپنه، ایست قلبی- تنفسی، كلاپس قلبی- عروقی، ادم ریوی و تشنج.
جهت درمان، بیمار باید از نظر تنفسی حمایت شده و از آنتاگونیست اپیوئیدها (نالوكسون) جهت برگرداندن اثرات تضعیف تنفسی ناشی از دارو استفاده نمود، (به دلیل طولانی بودن اثرات كدئین و كوتاه اثر بودن نالوكسون، دارو باید به صورت تكراری استفاده گردد). در صورت هوشیاری بیمار و گذشت كمتر از 2 ساعت از مصرف خور اكی دارو می‌توان با احتیاط از شستشوی معده استفاده نمود. به منظور افزایش دفع دارو می‌توان از ذغال فعال استفاده كرد.
طی درمان‌های حمایتی و علامتی (شامل برقراری تنفس و تنظیم مایعات و الكترولیت‌ها) بیمار باید از نظر پارامترهای آزمایشگاهی، علائم حیاتی و شرایط نورولوژیك تحت پایش قرار گیرد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: به خوبی از دستگاه گوارش جذب می‌شود.
پخش: دارو به طور وسیعی در بدن پخش می‌یابد. دارو از جفت عبور كرده و همچنین وارد شیر می‌شود.
متابولیسم: دارو در كبد دِمتیله و یا با گلوكورونیك اسید كونژوگه می‌شود.
دفع: دارو به صورت‌های نوركدئین، كدئین آزاد و مورفین كونژوگه وارد ادرار می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با داروهای آنتیكولینرژیك می‌تواند باعث فلج روده گردد.
مصرف همزمان با آنتی‌هیستامین‌ها، باربیتورات‌ها، بنزودیازپین‌ها، تضعیفكننده‌های سیستم اعصاب مركزی، بیهوش كننده‌های عمومی، مهار كننده‌های MAO، شل كننده‌های عضلانی، ضد دردهای اپیوئیدی، فنوتیازین‌ها، خواب‌آورها و ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای باعث تشدید اثرات مضعف CNS و تنفسی و همچنین خواب آلودگی و افت فشار خون می‌شود.
سایمیتیدین باعث افزایش اثرات مضعف CNS و تنفسی ناشی از كدئین می‌شود.
دیگوگسین، فنی‌توئین، ریفامپین ممكن است باعث تجمع كدئین و در نتیجه افزایش اثرات آن شوند.
مصرف الكل همراه با كدئین باعث افزایش اثرات مضعف CNS و تنفسی و خواب‌آلودگی و افت فشار خون ناشی از مصرف دارو می‌شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی ممكن است باعث افزایش آمیلاز و لیپاز شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك اپیوئید
طبقه‌بندی درمانی: ضد درد، ضد سرفه.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- كدئین نسبت به مورفین از پتانسیل سوء مصرف كمتری برخوردار است.
2- بیمارانی كه نسبت به كدئین وابستگی فیزیكی پیدا كرده‌اند، در صورت استفاده از آنتاگونیست‌های اپیوئیدی دچار علائم قطع ناشی از دارو می‌شوند.
3- مصرف دارو به دلیل به تأخیر انداختن تخلیه معده و افزایش فشار سیستم صفراوی ممكن است باعث اختلال در تصویربرداری كبدی- صفراوی شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- كدئین ممكن است باعث خواب‌آلودگی، گیجی، تاری دید شود.
2- دارو باید قبل از بروز درد شدید مصرف گردد.
3- عوارض گوارشی دارو در صورت مصرف آن با شیر كاهش می‌یابد.
مصرف در سالمندان
در سالمندان به دلیل حساسیت بیشتر نسبت به اثرات درمان و عوارض ناخواسته دارویی، كاهش دوز دارو توصیه می‌گردد.
مصرف در كودكان
كلیه فرآورده‌های حاوی كدئین در كودكان ممكن است خطرناك باشد.
مصرف در شیردهی
دارو در شیر ترشح می شود. منافع و مضرات مصرف دارو در شیردهی باید بررسی شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 30 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك اپیوئید
طبقه‌بندی درمانی: ضد درد، ضد سرفه.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- كدئین نسبت به مورفین از پتانسیل سوء مصرف كمتری برخوردار است.
2- بیمارانی كه نسبت به كدئین وابستگی فیزیكی پیدا كرده‌اند، در صورت استفاده از آنتاگونیست‌های اپیوئیدی دچار علائم قطع ناشی از دارو می‌شوند.
3- مصرف دارو به دلیل به تأخیر انداختن تخلیه معده و افزایش فشار سیستم صفراوی ممكن است باعث اختلال در تصویربرداری كبدی- صفراوی شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- كدئین ممكن است باعث خواب‌آلودگی، گیجی، تاری دید شود.
2- دارو باید قبل از بروز درد شدید مصرف گردد.
3- عوارض گوارشی دارو در صورت مصرف آن با شیر كاهش می‌یابد.
مصرف در سالمندان
در سالمندان به دلیل حساسیت بیشتر نسبت به اثرات درمان و عوارض ناخواسته دارویی، كاهش دوز دارو توصیه می‌گردد.
مصرف در كودكان
كلیه فرآورده‌های حاوی كدئین در كودكان ممكن است خطرناك باشد.
مصرف در شیردهی
دارو در شیر ترشح می شود. منافع و مضرات مصرف دارو در شیردهی باید بررسی شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()