پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ایزوکسوپرین (Isoxsuprine H cl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایزوکسوپرین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
بی کفایتی عروق مغز ، بیماری عروق محیطی (تصلب انسداد ی شرائین، ترومبوآنژئیت انسدادی، بیمار رینود).
بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار 20-10 میلی گرم سه یا چهار بار در روز مصرف می شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
احتمال بروز عوارض جانبی با مصرف مقادیر زیاد ایزوکسوپرین افزایش می یابد.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ایزوکسوپرین غلظت سرمی گلوکز و اسیدهای چرب آزاد خون را تغییر می‌دهد.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر گشادکننده عروقی: ایزوکسوپرین با اثر مستقیم بر روی عضلات صاف عروق موجب گشاد شدن عروق محیطی می شود. این دارو سبب شل شدن رحم و تحریک قلب می شود. ایزوکسوپرین فعالیت آگونیستی بتا - آدرنرژیک و آنتاگونیستی آلفا - آدرنرژیک دارد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: بلافاصله بعد از زایمان و در صورت وجود خونریزی شریانی (اثرات گشادکننده عروق و شل کننده رحم دارد).
موارد احتیاط: اثربخشی ایزوکسوپرین در درمان بیماری عروق محیطی ثابت نشده و نباید جانشین درمان مناسب طبی یا جراحی برا ی بیماری عروق مغزی یا محیطی باشد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
احتمال بروز عوارض جانبی با مصرف مقادیر زیاد ایزوکسوپرین افزایش می یابد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست بتا آدرنرژیک.
طبقه‌بندی درمانی: گشادکننده عروق محیطی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نکات قابل توصیه به بیمار
برای به حداقل رساندن کمی فشار خون وضعیتی، از تغییر دادن سریع وضعیت خود اجتناب کنید.
مصرف در سالمندان: کاهش درجه حرارت بدن ناشی از ایزوکسوپرین در بیماران سالخورده بیشتر است.
مصرف در کودکان: ایزوکسوپرین از جفت عبور می کند و ممکن است موجب بروز کمی فشارخون و تاکیکاردی در نوزادان شود.
مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : سرگیجه، عصبانیت.
قلبی ـ عروقی: کمی فشار خون ، تاکیکاردی، درد قفسه سینه، ضربان نامنظم قلب.
پوست: بثورات شدید پوستی، برافروختگی.
دستگاه گوارش: استفراغ، ناراحتی شکم ، اتساع روده.
توجه: در صورت بروز بثورات پوستی، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
درمان: حمایتی است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آگونیست بتا آدرنرژیک.
طبقه‌بندی درمانی: گشادکننده عروق محیطی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نکات قابل توصیه به بیمار
برای به حداقل رساندن کمی فشار خون وضعیتی، از تغییر دادن سریع وضعیت خود اجتناب کنید.
مصرف در سالمندان: کاهش درجه حرارت بدن ناشی از ایزوکسوپرین در بیماران سالخورده بیشتر است.
مصرف در کودکان: ایزوکسوپرین از جفت عبور می کند و ممکن است موجب بروز کمی فشارخون و تاکیکاردی در نوزادان شود.
مصرف در شیردهی: بی ضرری مصرف دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است.
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی : سرگیجه، عصبانیت.
قلبی ـ عروقی: کمی فشار خون ، تاکیکاردی، درد قفسه سینه، ضربان نامنظم قلب.
پوست: بثورات شدید پوستی، برافروختگی.
دستگاه گوارش: استفراغ، ناراحتی شکم ، اتساع روده.
توجه: در صورت بروز بثورات پوستی، باید مصرف دارو قطع شود.
مسمومیت و درمان
درمان: حمایتی است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایزوکسوپرین) (عوارض قرص ایزوکسوپرین در دوران بارداری) (عوارض قرص ایزوکسوپرین) (قرص ایزوکسوپرین برای چیه) (قرص ایزوپرین 10 در بارداری برای چیست) (قرص ایزوکسوپرین برای چیست) (ایزوکسوپرین چیست) (عوارض قرص ایزوپرین در بارداری) (قرص ایزوکسوپرین) (قرص ایزوکسوپرین در بارداری برای چیست) (قرص ایزوپرین در بارداری برای چیست) (عوارض ایزوکسوپرین) (عوارض ایزوپرین 10 در بارداری) (عوارض قرص ایزوپرین 10 در بارداری) (مصرف قرص ایزوپرین در بارداری برای چیست) (عوارض قرص ایزوکسوپرین در بارداری) (ایزوپرین 10 در بارداری) (ایزوکسوپرین در بارداری) (موارد مصرف قرص ایزوپرین) (یزوکسوپرین) (عوارض قرص ایزوپرین دربارداری) (قرص ایزوکسوپرین چیست) (عوارض ایزوپرین در بارداری) (عوارض مصرف قرص ایزوپرین در بارداری) (عوارض ایزوکسوپرین در بارداری) (موارد مصرف ایزوکسوپرین) () (تداخل دارویی ایزوکسوپرین) (قرص ایزوپرین برای چیست) (عوارض ایزوپرین) (موارد مصرف قرص ایزوکسوپرین در بارداری) (عوارض قرص ایزوپرین) (ایزوپرین داروی چیست) (عوارض قرص ایزوکسوپرین ) (ایزوکسوپرین 10) (موارد مصرف ایزوپرین) (موارد مصرف قرص ایزوکسوپرین) (عوارض قرص ایزوکسوپرین دربارداری) (قرص isuprine 10) (ایزوکسپرین) (موارد مصرف ایزوکسوپرین در بارداری)