پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف گلی بنگلامید (Glibenclamide (Glyburide)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گلی بنگلامید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) داروی كمكی رژیم غذایی برای پایین‌ آوردن غلظت گلوكز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2.
بزرگسالان: ابتدا مقدار mg/day 5-5/2 همراه با صبحانه مصرف می‌شود. بیمارانی كه به داروهای خوراكی پایین‌آورنده قند خون حساس تر هستند ، باید با مقدار mg/day 25/1 شروع كنند. مقدار معمول نگهدارنده این دارو mg/day 20-25/1 را به صورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم است.
تنظیم دوز
در سالمندان، افراد ضعیف، بیماران دچار سوء تغذیه، بیماران دچار نارسایی كلیوی یا كبدی، دارو با دوز 25/1 میلی‌گرم یك بار در روز شروع می‌شود.
ب) جایگزین درمان با انسولین.
بزرگسالان: اگر مقدار مصرف انسولین بیش از U/day 40 باشد ، بیمار می‌تواند علاوه بر مصرف 50 درصد انسولین مصرفی خود، مصرف گلی‌بنكلامید را با mg/day 5 شروع كند. بیمارانی كه كمتر از 20 واحد در روز انسولین مصرف می‌كنند، می‌توانند دارو را با 5/2 تا 5 میلی‌گرم در روز شروع كنند. افرادی كه بین 20 تا 40 واحد در روز انسولین مصرف می‌كنند ، می‌ توانند گلی‌بنكلامید را با دوز 5 میلی‌گرم در روز شروع كنند. تمام بیماران می‌توانند مصرف انسولین را یك باره قطع كنند و گلی‌بنكلامید را جایگزین آن سازند.
مكانیسم اثر
اثر ضد دیابت: این دارو با افزایش ترشح انسولین از سلول‌های فعال بتای لوزالمعده غلظت خونی گلوكز را كاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد بعد از مصرف طولانی مدت، اثرات پایین‌آورنده قند خون آن به اثرات خارج پانكراسی مربوط است، و احتمالاً شامل كاهش تولید گلوكز پایه در كبد و تشدید حساسیت محیطی به انسولین می‌شود. اثر اخیر ممكن است یا ناشی از افزایش تعداد گیرنده‌های انسولین یا تغییرات بعد از پیوند انسولین به گیرنده‌ها باشد.
فارماکوکینتیک
جذب: از دستگاه گوارش تقریباً كامل جذب می‌شود.
پخش: 99 درصد به پروتئین پیوند می‌یابد. انتشار آن به خوبی مشخص نیست.
متابولیسم: توسط كبد به‌طور كامل به متابولیت‌های غیرفعال متابولیزه می‌شود.
دفع: به صورت متابولیت و به‌طور مساوی از طریق ادرار و مدفوع دفع می‌شود. طول مدت اثر این دارو 24 ساعت است. نیمه عمر آن 10 ساعت است.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
چشم: تاری دید، تغییر در انطباق.
كبد: زردی انسدادی، هپاتیت.
عضلانی - اسكلتی: آرترالژی، میالژی.
پوست: راش، واكنش‌های حساسیتی.
دستگاه گوارش: احساس پری در اپی‌گاستر، سوزش سر دل.
خون: لكوپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی همولیتیك، آگرانولوسیتوز، آنمی‌آپلاستیك.
متابولیك: كمی قند خون.
سایر عوارض: آنژیوادم، SIADH
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: غلظت پایین گلوكز خون، سوزش لب‌ها و زبان، گرسنگی، تهوع، كاهش فعالیت مغز (لتارژی، خمیازه كشیدن، اغتشاش شعور، آشفتگی، و عصبانیت)، افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک (تاكی‌كاردی، تعریق، ترمور) و در نهایت تشنجات، استوپور و اغما.
درمان: كمی خفیف قند خون بدون از دست رفتن هوشیاری یا بروز تظاهرات نورولوژیك، به درمان با مصرف خوراكی گلوكز و تغییر مقدار مصرف دارو پاسخ می‌دهد. در صورت بروز كمی شدید قند خون، بیمار باید فوراً به بیمارستان منتقل گردد. در صورت شك به اغمای دیابتی، باید دكستروز 50 درصد به‌طور سریع تزریق شود و به دنبال آن دكستروز 10 درصد با سرعتی كه غلظت گلوكز خون را بیش از mg/dl 100 نگه دارد، انفوزیون مداوم گردد. بیمار باید به مدت 48-24 ساعت تحت مراقبت قرار گیرد.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: در دوران بارداری و شیردهی، در بیماران حساس به دارو و كتواسیدوز دیابتی با یا بدون كوما ممنوعیت مصرف دارد.
موارد احتیاط: در نقص عملكرد كلیه یا كبد، در نارسایی غده هیپوفیز یا آدرنال، در بیماران مسن و ضعیف و دچار سوء‌ تغذیه باید با احتیاط مصرف شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
گلی‌بنكلامید می‌تواند BUN، آلكالین فسفاتاز، بیلی‌روبین، AST، ALT و كلسترول را افزایش و سطح گلوكز ، هموگلوبین، هماتوكریت، گلوبول‌های سفید، پلاكت و گرانولوسیت‌ها را كاهش دهد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سولفونیل اوره.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- مصرف مقادیر mg/day 10 یا بیشتر گلی‌بنكلامید در مقادیر منقسم ، معمولاً قبل از صرف غذاهای صبح و شب توصیه می‌شود.
2- بعضی از بیماران به مصرف یک بار در روز دارو پاسخ می‌دهند، در صورتی كه بعضی دیگر از بیماران به مصرف دارو در مقادیر منقسم بهتر پاسخ می‌ دهند.
3- گلی‌بنكلامید یك اثر دیورتیك خفیف دارد كه ممكن است در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی یا سیروز مؤثر باشد.
4- در صورت جایگزین كردن گلی‌بنكلامید به جای كلرپروپامید، باید وضعیت بیمار طی اولین هفته درمان با گلی‌بنكلامید، به دلیل احتباس طولانی‌مدت كلرپروپامید در بدن، پیگیری شود.
5- گلی‌بنكلامید در درمان دیابت نوع 1 مؤثر نیست.
6- سطح گلوكز خون به صورت مرتب برای 24 تا 72 ساعت باید كنترل شود چرا كه هیپوگلایسمی پس از بهبودی بالینی نیز اتفاق می‌افتد. سطح گلوكز خون، گلوكز ادرار و كتون را بررسی كنید.
7- مصرف داروهای خوراكی پایین‌آورنده قند خون در مقایسه با رژیم غذایی یا مصرف انسولین همراه با رژیم غذایی، با افزایش خطر مرگ و میر قلبی - عروقی همراه بوده است.
نكات قابل توصیه به بیمار
دستورات پزشك را در مورد رژیم غذایی ، فعالیت بدنی و مصرف صحیح دارو رعایت نمایید.
از مصرف الکل خودداری کن ید. بسیاری از داروها ی بدون نسخه حاو ی الکل هستند.
برای كاهش تحریكات گوارشی ، دارو را با غذا مصرف كنید.
غلظت گلوكز خون و ادرار و غلظت كتون را طبق دستور پیگیری نمایید.
علائم و نشانه‌های زیادی و كمی قند خون و چگونگی مقابله با آن‌ها را از پزشك خود بیاموزید.
مصرف در سالمندان:
بیماران سالخورده به دلیل كاهش متابولیسم و دفع، ممكن است به اثرات این دارو حساس تر باشند.
در بیماران سالخورده كمی قند خون سبب بروز نشانه‌های نورولوژیك بیشتری می‌شود.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی مصرف گلی‌بنكلامید در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر نامشخص می‌باشد. به علت خطر ایجاد هیپوگلایسمی در شیرخواران، بیمار باید شیر دادن یا مصرف دارو را متوقف كند.
مصرف در بارداری: مصرف در دوران بارداری می‌تواند ایجاد ناهنجاری كشنده كند. در صورتی كه منفعت استفاده از دارو برای مادر بیش از خطر استفاده از آن برای جنین باشد، استفاده شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 5mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: سولفونیل اوره.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1- مصرف مقادیر mg/day 10 یا بیشتر گلی‌بنكلامید در مقادیر منقسم ، معمولاً قبل از صرف غذاهای صبح و شب توصیه می‌شود.
2- بعضی از بیماران به مصرف یک بار در روز دارو پاسخ می‌دهند، در صورتی كه بعضی دیگر از بیماران به مصرف دارو در مقادیر منقسم بهتر پاسخ می‌ دهند.
3- گلی‌بنكلامید یك اثر دیورتیك خفیف دارد كه ممكن است در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی یا سیروز مؤثر باشد.
4- در صورت جایگزین كردن گلی‌بنكلامید به جای كلرپروپامید، باید وضعیت بیمار طی اولین هفته درمان با گلی‌بنكلامید، به دلیل احتباس طولانی‌مدت كلرپروپامید در بدن، پیگیری شود.
5- گلی‌بنكلامید در درمان دیابت نوع 1 مؤثر نیست.
6- سطح گلوكز خون به صورت مرتب برای 24 تا 72 ساعت باید كنترل شود چرا كه هیپوگلایسمی پس از بهبودی بالینی نیز اتفاق می‌افتد. سطح گلوكز خون، گلوكز ادرار و كتون را بررسی كنید.
7- مصرف داروهای خوراكی پایین‌آورنده قند خون در مقایسه با رژیم غذایی یا مصرف انسولین همراه با رژیم غذایی، با افزایش خطر مرگ و میر قلبی - عروقی همراه بوده است.
نكات قابل توصیه به بیمار
دستورات پزشك را در مورد رژیم غذایی ، فعالیت بدنی و مصرف صحیح دارو رعایت نمایید.
از مصرف الکل خودداری کن ید. بسیاری از داروها ی بدون نسخه حاو ی الکل هستند.
برای كاهش تحریكات گوارشی ، دارو را با غذا مصرف كنید.
غلظت گلوكز خون و ادرار و غلظت كتون را طبق دستور پیگیری نمایید.
علائم و نشانه‌های زیادی و كمی قند خون و چگونگی مقابله با آن‌ها را از پزشك خود بیاموزید.
مصرف در سالمندان:
بیماران سالخورده به دلیل كاهش متابولیسم و دفع، ممكن است به اثرات این دارو حساس تر باشند.
در بیماران سالخورده كمی قند خون سبب بروز نشانه‌های نورولوژیك بیشتری می‌شود.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی مصرف گلی‌بنكلامید در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر نامشخص می‌باشد. به علت خطر ایجاد هیپوگلایسمی در شیرخواران، بیمار باید شیر دادن یا مصرف دارو را متوقف كند.
مصرف در بارداری: مصرف در دوران بارداری می‌تواند ایجاد ناهنجاری كشنده كند. در صورتی كه منفعت استفاده از دارو برای مادر بیش از خطر استفاده از آن برای جنین باشد، استفاده شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بنگلامید) (گلیبنگلامید) (گلی بنگلامید)