پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ستریمید سی (Cetrimide -C) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ستریمید سی چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
1- محلول رقیق ستریمید - سی.
توجه: این محلول قبل از مصرف باید با آب رقیق شود. برای جلوگیری از کف کردن محلول ، آب به آرامی به آن اضافه می‌ شود.
الف) ضدعفونی کردن زخمها ، سوختگیها و بریدگیها.
حدود 15 میلی لیتر در 100 میلی لیتر آب گرم رقیق شده و استفاده می‌ شود.
ب) ضدعفونی کننده در مامایی (سطوح خارجی).
حدود 25 میلی لیتر در 500 میلی لیتر آب رقیق شده و استفاده می‌ شود.
پ) ضدعفون ی کننده بیمارستان و اماکن عمومی.
حدود 15 میلی لیتر در 100 میلی لیتر آب گرم رقیق شده و استفاده می‌ شود.
ت) ضدعفونی کردن کهنه نوزادان.
حدود 5-4 میلی لیتر در چهار لیتر آب رقیق شده و استفاده می‌ گردد. قبل از ضدعفونی کردن کهنه با محلول باید آن را خوب شست و آب کشی کرد.
2- محلول غلیظ ستریمید - سی.
الف) شستشوی وسایل بیمارستان، اسپری کردن اتاق ‌های بیمارستان و شیرخوارگاه ها، نگهداری وسایل استریل.
مقدار پنج میلی لیتر با آب تا حجم یک لیتر رقیق استفاده می‌ شود.
توجه: از ضدعفونی کردن آندوسکوپ ، برونکوسکوپ و سیستوسکوپ با این محلول باید خودداری شود.
ب) ضدعفونی زخم بعد از جراحی، ضدعفونی زخمها و سوختگیها، شستشوی آبسه ‌ها، ضدعفونی نواحی خارجی در مامایی، ضدعفونی وسایل فلزی.
مقدار 10 میلی لیتر با آب تا حجم یک لیتر رقیق و مصرف می شوذ.
توجه: برای ضدعفونی کردن زخمها ، قبل از مصرف باید محلول رقیق شده با اتوکلاو در دمای 116-115 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه، یا در دمای 123-121 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه استریل شود. برای جلوگیری از خوردگی فلزات ، محلول رقیق شده باید حاوی 4/0 درصد نیتریت سدیم باشد و هر هفت روز یک بار تعویض شود.
پ) ضدعفونی زخمها (بعد از جراحی) و سوختگیها با غلظت بیشتر دارو، ضدعفونی خراشیدگیهای آلوده ، ضدعفونی وسایل پلاستیکی مقدار 35 میلی لیتر با آب تا حجم یک لیتر رقیق و مصرف شود.
توجه: برای ضدعفونی کردن زخمها قبل از مصرف باید محلول رقیق شده با اتوکلاو در دمای 116-155 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه، یا در دمای 123-121 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه استریل شود. از قرار دادن وسایل پلاستیکی در این محلول به مدت طولانی خودداری شود.
ت) ضدعفونی پوست قبل از اعمال جراحی، ضدعفونی وسایل پلی اتیلنی، پلاستیکی و لاستیکی، ضدعفونی دماسنجها.
مقدار 35 میلی لیتر با 200 میلی لیتر آب مخلوط شده و سپس حجم محلول با الکل 95 درصد به یک لیتر رسانده و مصرف می‌ شود.
توجه: از قرار دادن وسایل پلاستیکی در این محلول به مدت طولانی خودداری شده و وسایل پلاستیکی به مدت دو دقیقه در این محلول قرار داده می‌ شوند.


مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
ستریمید: این دارو که از مشتقات آمونیوم کواترنر است، در محلولهای مایی به یک کاتیون بزرگ و فعال و یک آنیون کوچکتر و غیرفعال تبدیل می‌ شود. این کاتیون بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی (در غلظتها ی بالاتر ) مؤثر است، ولی در مقابل اسپور باکتریها، باکتریهای مقاوم به اسید، ویروسها و قارچها نسبتاً بی اثر است. بیشترین اثر این دارو در محیطهای خنثی و کمی قلیایی است و اثر آن در محیط اسیدی به شدت کاهش می‌ یابد.
کلرهگزیدین: در مورد مکانیسم اثر این دارو به تک نگار Chlorhexidine Gluconate مراجعه شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
پوست: تحریک پوستی، واکنش‌های حساسیت مفرط (با مصرف مکرر دارو)، واکنش‌های شدید سوختگی (با مصرف محلول ‌های غلیظ).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: در صورت بلع اتفاقی این دارو، احتقان احشاء، تورم، ادم خفیف ریوی، تحریک گوارشی و ضعف شدید سیستم اعصاب مرکزی (CNS)، که ممکن است موجب بروز هیجان، تشنج و مرگ ناشی از فلج تنفسی شود ، بروز می‌ کنند.
درمان: باید از صابون و سورفکتهای آن یونی به عنوان پادزهر استفاده نمود و معده را با شیر، سفیده تخم مرغ، ژلاتین یا آب صابون رقیق شستشو داد. بیمار را نباید وادار به استفراغ کرد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آمونیوم کواترنر.
طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی کننده موضعی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نکات قابل توصیه به بیمار
این فرآورده را در ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای با درپوش پلاستیکی نگهداری کنید.
مصرف این فرآورده تنها برا ی ضدعفونی کردن سطوح خارجی است. از مصرف آن قبل از رقیق شدن خودداری کنید.
این فرآورده با سورفکتانتها ی آنیونی و صابونها ناسازگار است.
از مصرف آن به صورت تنقیه یا در حفره‌های بدن خودداری کنید.
از تماس این فرآورده با چشم خوددار ی کنید.
در صورت بروز عوارض جانبی پوستی، مصرف دارو را قطع کنید.
محلولهایی که برای ضدعفونی کردن زخمها ، سوختگیها و یا بریدگیهای پوست به کار می‌ روند، قبل از مصرف باید استریل شوند.
سرنگها و سوزنهای ضدعفونی شده با این فرآورده، قبل از مصرف باید با آب استریل یا محلول نمکی استریل شسته شوند.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Concentrated Solution: etrimide 15% + Chlorhexidine 1.5%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آمونیوم کواترنر.
طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی کننده موضعی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نکات قابل توصیه به بیمار
این فرآورده را در ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای با درپوش پلاستیکی نگهداری کنید.
مصرف این فرآورده تنها برا ی ضدعفونی کردن سطوح خارجی است. از مصرف آن قبل از رقیق شدن خودداری کنید.
این فرآورده با سورفکتانتها ی آنیونی و صابونها ناسازگار است.
از مصرف آن به صورت تنقیه یا در حفره‌های بدن خودداری کنید.
از تماس این فرآورده با چشم خوددار ی کنید.
در صورت بروز عوارض جانبی پوستی، مصرف دارو را قطع کنید.
محلولهایی که برای ضدعفونی کردن زخمها ، سوختگیها و یا بریدگیهای پوست به کار می‌ روند، قبل از مصرف باید استریل شوند.
سرنگها و سوزنهای ضدعفونی شده با این فرآورده، قبل از مصرف باید با آب استریل یا محلول نمکی استریل شسته شوند.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()