پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف آلومینیوم هیدروکساید (Aluminum Hydroxide ( as Gel)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آلومینیوم هیدروکساید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
آنتی اسید، درمان هایپرفسفاتمی
بزرگسالان: از راه خوراكی، مقدار، 5 تا 30 میلی‌لیتر از سوسپانسیون، یك ساعت بعد از غذا و هنگام خواب، مصرف می‌شود، و یا 500 تا 1500 میلی‌گرم از قرص 6-5 بار در روز ، بعد از غذا و هنگام خواب، با آب یا شیر مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر آنتی اسید : این دارو با خنثی كردن اسید معده، اثر تحریكی مستقیم اسید را كاهش می‌دهد. این عمل pH معده را افزایش و در نتیجه فعالیت پپسین را كاهش می‌دهد.
اثر پایین‌آورنده فسفات خون: هیدروكسید آلومینیم در روده با فسفات تشكیل كمپلكس فسفات آلومینیم می‌دهد كه غیر محلول و غیر قابل جذب است و از طریق مدفوع دفع می‌شود. در نتیجه ، غلظت فسفات سرم كاهش می‌یابد. به دلیل كاهش جذب فسفات، جذب كلسیم افزایش می‌یابد.

تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
هیدروكسید آلومینیم ممكن است غلظت‌های سرمی گاسترین را افزایش دهد و موجب كاهش غلظت‌های فسفات سرم گردد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: به میزان بسیار كمی جذب می‌شود.
پخش و متابولیسم: ندارد.
دفع: از طریق مدفوع دفع می‌شود. مقداری نیز در شیر ترشح می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
هیدروكسید آلومینیم ممكن است جذب بسیاری از داروها، مانند تتراسایكلین، فنوتیازین‌ها (بخصوص كلرپرومازین)، داروهای ضد انعقاد كومارینی، داروهای آنتی موسكارینی ، دیازپام، كلردیازپوكساید، كینولون‌ها، آنتاگونیست‌های H2، ایزونیازید، ویتامین A، دیگوكسین، املاح آهن و فسفات پتاسیم یا سدیم را كاهش داده و در نتیجه، موجب كم شدن اثرات درمانی این داروها گردد. این داروها را باید حداقل با فاصله دو ساعت از یكدیگر مصرف كرد.
هیدروكسید آلومینیم موجب آزاد شدن زودرس داروهای پوشش‌دار روده‌ای می‌شود. بنابراین، مصرف آنها باید با فاصله یك ساعت از یكدیگر باشد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ملح آلومینیم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید، پایین آورنده فسفات خون، جاذب سطحی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
بعد از مصرف دارو از طریق لوله بینی - معدی (NG-Tube)، برای جلوگیری از انسداد لوله، آن را با آب بشوئید.
برای جلوگیری از تشكیل سنگ‌های ادراری، مایعات زیاد نوشیده شود.
برای درمان یبوست می‌توان از نرم‌كننده‌های مدفوع یا مسهل‌های حجیم‌كننده استفاده كرد. در صورت سالم بودن كلیه‌های بیمار، می‌توان از آنتی اسیدهای حاوی منیزیم استفاده كرد.
غلظت‌های فسفات و كلسیم سرم باید بررسی گردند، زیرا كاهش غلظت‌های سرمی فسفات ممكن است به افزایش غلظت‌های سرمی كلسیم منجر گردد. باید بروز علائم و نشانه‌های كمی فسفات خون (بی‌اشتهایی، ضعف عضلانی، بی‌قراری) را در نظر گرفت.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنید.
سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تكان دهید.
دارو را با مقدار كمی آب یا آب میوه مصرف كنید.
محدودیت مصرف سدیم را رعایت و از رژیم كم فسفات پیروی كنید.
بدون اطلاع پزشك، دارو را تغییر ندهید.
مصرف در سالمندان: مصرف هیدروكسید آلومینیم در بیماران سالمند، به دلیل كاهش حركات گوارشی، ممكن است موجب یبوست شود.
مصرف در كودكان: این دارو در كودكان كوچكتر از شش سال باید با احتیاط تجویز شود.
مصرف در شیردهی: اگرچه هیدروكسید آلومینیم ممكن است در شیر مادر ترشح شود، ولی هیچ گونه مشكلی در این رابطه گزارش نشده است.
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: یبوست، از دست دادن اشتها، كاهش حركات روده.
متابولیک: كمی فسفات خون.
سایر عوارض: مسمومیت ناشی از زیادی آلومینیم، آنسفالوپاتی، استئومالاسی.
توجه: در صورت بروز بی‌اشتهایی، بی‌قراری، ضعف عضلانی و یا سایر علائم و نشانه‌های كمی فسفات خون، مصرف دارو باید قطع شود.
مسمومیت و درمان
در این مورد هیچ گونه اطلاع دقیقی در دست نیست. بیماران مبتلا به اختلال عملکرد كلیه بیشتر در معرض مسمومیت با آلومینیم در مغز ، استخوان و غدد پاراتیروئید هستند.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet, Chewable: 300mg
Suspension: 320 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ملح آلومینیم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید، پایین آورنده فسفات خون، جاذب سطحی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
بعد از مصرف دارو از طریق لوله بینی - معدی (NG-Tube)، برای جلوگیری از انسداد لوله، آن را با آب بشوئید.
برای جلوگیری از تشكیل سنگ‌های ادراری، مایعات زیاد نوشیده شود.
برای درمان یبوست می‌توان از نرم‌كننده‌های مدفوع یا مسهل‌های حجیم‌كننده استفاده كرد. در صورت سالم بودن كلیه‌های بیمار، می‌توان از آنتی اسیدهای حاوی منیزیم استفاده كرد.
غلظت‌های فسفات و كلسیم سرم باید بررسی گردند، زیرا كاهش غلظت‌های سرمی فسفات ممكن است به افزایش غلظت‌های سرمی كلسیم منجر گردد. باید بروز علائم و نشانه‌های كمی فسفات خون (بی‌اشتهایی، ضعف عضلانی، بی‌قراری) را در نظر گرفت.
نكات قابل توصیه به بیمار
دارو را طبق دستور پزشك مصرف كنید.
سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تكان دهید.
دارو را با مقدار كمی آب یا آب میوه مصرف كنید.
محدودیت مصرف سدیم را رعایت و از رژیم كم فسفات پیروی كنید.
بدون اطلاع پزشك، دارو را تغییر ندهید.
مصرف در سالمندان: مصرف هیدروكسید آلومینیم در بیماران سالمند، به دلیل كاهش حركات گوارشی، ممكن است موجب یبوست شود.
مصرف در كودكان: این دارو در كودكان كوچكتر از شش سال باید با احتیاط تجویز شود.
مصرف در شیردهی: اگرچه هیدروكسید آلومینیم ممكن است در شیر مادر ترشح شود، ولی هیچ گونه مشكلی در این رابطه گزارش نشده است.
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: یبوست، از دست دادن اشتها، كاهش حركات روده.
متابولیک: كمی فسفات خون.
سایر عوارض: مسمومیت ناشی از زیادی آلومینیم، آنسفالوپاتی، استئومالاسی.
توجه: در صورت بروز بی‌اشتهایی، بی‌قراری، ضعف عضلانی و یا سایر علائم و نشانه‌های كمی فسفات خون، مصرف دارو باید قطع شود.
مسمومیت و درمان
در این مورد هیچ گونه اطلاع دقیقی در دست نیست. بیماران مبتلا به اختلال عملکرد كلیه بیشتر در معرض مسمومیت با آلومینیم در مغز ، استخوان و غدد پاراتیروئید هستند.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (منیزیم هیدروکساید)