پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف انسولین آسپارت (Insulin Aspart, Insulin A) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی انسولین آسپارت چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) كنترل افزایش قند خون در بیمارن مبتلا به دیابت ملیتوس (فقط انسولین آسپارت).
بزرگسالان و كودكان بالای 6 سال: دوز دارو به طور فردی تنظیم می‌گردد. نیاز معمول روزانه به انسولین unit/kg/day 1-5/0 به طور منقسم و مرتبط با غذا می‌باشد.
70-50% دوز دارو می‌تواند توسط این انسولین تأمین شود و مابقی آن توسط انسولین‌های متوسط اثر یا طولانی اثر به بیمار برسد.
این انسولین باید 10-5 دقیقه قبل از غذا از طریق زیرجلدی در نواحی شكم، ران و یا بازو تزریق شود.
ب) كنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس (فقط انسولین آسپارت 30/70).
بزرگسالان: تنظیم دوز به صورت فردی می‌باشد و دارو عموماً به طور دو بار در روز و ظرف 15 دقیقه از وعده غذایی مصرف می‌گردد.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
متابولیك: كاهش قند خون، كاهش پتاسیم.
پوست: درد در محل تزریق، لیپودیستروفی، خارش، راش.
سایر عوارض: واكنشهای آلرژیك.
مسمومیت و درمان
مانند انسولین رگولار
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مشابه انسولین رگولار
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ضد قند: احتمالاً از طریق اتصال به رسپتورهای انسولین در عضلات و سلولهای چربی باعث تسهیل برداشت قند می‌شود. همچنین مانع از خروج قند از كبد می‌گردد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: افت قند خون و حساسیت مفرط به دارو و یا هر یك از تركیبات آن.
موارد احتیاط: بیماران مستعد افت قند خون و كاهش پتاسیم (مانند شرایط روزه‌داری، نوروپاتی اتونومیك، مصرف داروهای كاهنده پتاسیم و یا مصرف داروهایی كه به سطح پایین پتاسیم خون حساس هستند)؛ بارداری؛ نارسایی كلیه و كبد.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
متابولیك: كاهش قند خون، كاهش پتاسیم.
پوست: درد در محل تزریق، لیپودیستروفی، خارش، راش.
سایر عوارض: واكنشهای آلرژیك.
مسمومیت و درمان
مانند انسولین رگولار
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنالوگ انسولین انسانی.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: NovoMIX FlexPen ، NovoRapidFlexPen
ملاحظات اختصاصی
1- رعایت ملاحظات مربوط به انسولین رگولار.
2- انسولین آسپارت باید 10-5 دقیقه قبل از غذا مصرف شود و انسولین آسپارت 30/70 می‌باید حداقل 15 دقیقه قبل از شروع غذا مصرف شود.
3- به دلیل شروع اثر سریع و طول اثر كوتاه این دارو بیماران عموماً به انسولین‌های طولانی اثر نیز نیاز دارند.
4- دارو به صورت زیرجلدی در شكم، ران و بازو تزریق می‌شود.
5- انسولین آسپارت شفاف و انسولین آسپارت 30/70 باید به‌طور یكنواخت سفید و كدر باشد و هرگز حاوی ذرات نباشد و نیز تغییر رنگ نداده باشد.
6- ویالهای انسولین آسپارت 30/70 تا 14 روز قابلیت نگهداری در دمای اتاق را دارند.
نكات قابل توصیه به بیمار
مانند انسولین رگولار
مصرف در سالمندان: اثر سن بر مكانیسم اثر و فارماكوكینتیك دارو مطالعه نشده است.
مصرف در كودكان: ایمنی و كارایی انسولین آسپارت 30/70 در كودكان اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث كاهش قند و پتاسیم خون شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection, Suspension: 100 U/ml
Injection, Solution: 100 U/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنالوگ انسولین انسانی.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: NovoMIX FlexPen ، NovoRapidFlexPen
ملاحظات اختصاصی
1- رعایت ملاحظات مربوط به انسولین رگولار.
2- انسولین آسپارت باید 10-5 دقیقه قبل از غذا مصرف شود و انسولین آسپارت 30/70 می‌باید حداقل 15 دقیقه قبل از شروع غذا مصرف شود.
3- به دلیل شروع اثر سریع و طول اثر كوتاه این دارو بیماران عموماً به انسولین‌های طولانی اثر نیز نیاز دارند.
4- دارو به صورت زیرجلدی در شكم، ران و بازو تزریق می‌شود.
5- انسولین آسپارت شفاف و انسولین آسپارت 30/70 باید به‌طور یكنواخت سفید و كدر باشد و هرگز حاوی ذرات نباشد و نیز تغییر رنگ نداده باشد.
6- ویالهای انسولین آسپارت 30/70 تا 14 روز قابلیت نگهداری در دمای اتاق را دارند.
نكات قابل توصیه به بیمار
مانند انسولین رگولار
مصرف در سالمندان: اثر سن بر مكانیسم اثر و فارماكوكینتیك دارو مطالعه نشده است.
مصرف در كودكان: ایمنی و كارایی انسولین آسپارت 30/70 در كودكان اثبات نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. با احتیاط مصرف شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممكن است باعث كاهش قند و پتاسیم خون شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده