پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف انسولین بی فازیک ایزوفان (Insulin Biphasic Isophane) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی انسولین بی فازیک ایزوفان چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هورمون پانكراس.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
دیابت تیپ I
بالغین: مطابق دستور پزشک ، 30 تا 60 دقیقه قبل از صبحانه از راه زیر جلدی تزریق می شود.
کودکان: دوزاژ در مورد هر فرد باید به طور جداگانه محاسبه و تجویز شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به داروی Insulin مراجعه شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 100 IU/ml, 3ml(Isophane Insulin 70% + Insulin Reg 30%) in Cartridge for PEN
Injection, Suspension: 100 IU/ml, 3ml(Isophane Insulin 75% + Insulin Regular 25%) in Cartridge for PEN
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: هورمون پانكراس.
طبقه‌بندی درمانی: ضد دیابت.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
موارد و مقدار مصرف
دیابت تیپ I
بالغین: مطابق دستور پزشک ، 30 تا 60 دقیقه قبل از صبحانه از راه زیر جلدی تزریق می شود.
کودکان: دوزاژ در مورد هر فرد باید به طور جداگانه محاسبه و تجویز شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به داروی Insulin مراجعه شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()