پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ایمنوگلوبولین هپاتیت ب (Hepatitis B Immune Globul) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایمنوگلوبولین هپاتیت ب چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
پیشگیری از هپاتیت B پس از تماس با ویروس.
بزرگسالان: مقدار ml/kg 06/0 طی هفت روز بعد از تماس تزریق عضلانی می‌شود. این مقدار 28 روز بعد از تماس تكرار می‌شود.
نوزادانی كه از مادران دارای خون HBSAg مثبت به دنیا آمده‌اند: مقدار 5/0 میلی‌لیتر طی 12 ساعت بعد از تولد تزریق می‌شود. این مقدار پس از 3 ماه تکرار می‌شود.
مصرف این فرآورده در حاملگی برای پیشگیری پس از تماس با هپاتیت B توصیه می‌شود. در موارد تماس جلدی، دوز دوم یك ماه پس از دوز اول تكرار می‌شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- سابقه كامل بیمار از نظر بروز آلرژی و واكنش نسبت به ایمن‌سازی گرفته شود.
پیشگیری بعد از تماس با هپاتیت B

New Page 2

درمان

تماس

برنامة مصرف

Hepatitis B immune Globulin (HBIG)

جلدي

بلافاصله تجويز شود (حداکثر طي 24 ساعت).

حوالي تولد

طي 12 ساعت بعد از تولد تجويز شود. ممکن است پس از 3 ماه تکرار شود.

جنسي

طي 14 روز بعد از مقاربت تجويز شود (در صورت مثبت بودن HBSAg، مقدار دوم سه ماه بعد از تشخيص اوليه تجويز شود).

Hepatitis B Vaccine

جلدي

طي هفت روز تجويز مي‌شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌گردد).

حوالي تولد

طي 12 ساعت بعد از تولد تجويز شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌شود). مقدار اوليه مي‌تواند به طور همزمان با HBIG ولي در محل ديگر مصرف شود.

جنسي

طي 14 روز بعد از مقاربت تجويز شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌شود).


2- برای درمان واكنش‌های آلرژیك، محلول یك در هزار اپی‌نفرین در دسترس باشد.
3- این فرآورده فقط به صورت تزریق عضلانی مصرف می‌شود. واكنش‌های شدید و حتی كشنده ممكن است در صورت تزریق وریدی این فرآورده بروز كنند.
4- عضلات سرینی یا دلتوئید نواحی ترجیحی برای تزریق این فرآورده هستند.
5- این فرآورده را می‌توان به صورت همزمان با واكسن هپاتیت B، اما در محلهای مختلف، به كار برد.
6- این فرآورده باید در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. از منجمد كردن فرآورده باید خودداری گردد.
7- كاركنان بیمارستان در صورت تماس با هپاتیت B (به عنوان مثال، از سر سوزن آلوده یا با تماس مستقیم) باید با این فرآورده ایمن شوند.
8- مصرف این فرآورده با میزان بروز بیشتر سندرم اكتسابی سیستم ایمنی (AIDS) همراه نیست. گلوبولین ایمنی فاقد ویروس سركوب كننده سیستم ایمنی در انسان (HIV) است. افراد دریافت کننده گلوبولین ایمنی، نسبت بهHIV آنتی‌بادی ایجاد نمی‌كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- امكان ابتلا به AIDS بعد از استفاده از این فرآورده بسیار كم است.
2- این فرآورده فقط در مقابل هپاتیت B مصونیت موقت به وجود می‌آورد.
3- بعد از واكسیناسیون ممكن است درد موضعی، تورم و حساس شدن محل تزریق به فشار یا لمس بروز كند. برای رفع ناراحتی‌های خفیف، مصرف استامینوفن توصیه می‌شود.
4- بروز سردرد، تغییرات پوستی یا اشكال در تنفس را بلافاصله به پزشك اطلاع دهید.
مصرف در شیردهی: ترشح این فرآورده در شیر مشخص نیست. مصرف این فرآورده در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.
تداخل دارویی:
تداخل دارویی
این فرآورده ممكن است با پاسخ ایمنی به واكسیناسیون با واكسن‌های حاوی ویروس زنده، مانند سرخك، اوریون، و سرخچه در صورت واكسیناسیون همزمان، تداخل ‌كند. واكسنهای حاوی ویروس زنده باید دو هفته قبل یا سه ماه بعد از استفاده این فرآورده (هر كدام كه ممكن است) به كار روند.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
پیشگیری بعد از تماس با هپاتیت B: این فرآورده ایمنی غیر فعال نسبت به هپاتیت B ایجاد می‌كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط شناخته شده به HBIG یا تیمروسال (thimerosal) (یكی از اجزای فرآورده)، حساسیت به گاماگلوبولین یا آنتی‌بادی‌های ضد ایمونوگلوبولین، بیماران مبتلا به کمبود IgA.
موارد احتیاط: بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی یا هر اختلالی که باعث خطرساز شدن تزریق عضلانی می‌شود.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1- سابقه كامل بیمار از نظر بروز آلرژی و واكنش نسبت به ایمن‌سازی گرفته شود.
پیشگیری بعد از تماس با هپاتیت B

New Page 2

درمان

تماس

برنامة مصرف

Hepatitis B immune Globulin (HBIG)

جلدي

بلافاصله تجويز شود (حداکثر طي 24 ساعت).

حوالي تولد

طي 12 ساعت بعد از تولد تجويز شود. ممکن است پس از 3 ماه تکرار شود.

جنسي

طي 14 روز بعد از مقاربت تجويز شود (در صورت مثبت بودن HBSAg، مقدار دوم سه ماه بعد از تشخيص اوليه تجويز شود).

Hepatitis B Vaccine

جلدي

طي هفت روز تجويز مي‌شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌گردد).

حوالي تولد

طي 12 ساعت بعد از تولد تجويز شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌شود). مقدار اوليه مي‌تواند به طور همزمان با HBIG ولي در محل ديگر مصرف شود.

جنسي

طي 14 روز بعد از مقاربت تجويز شود (مقدار دوم يك ماه بعد و مقدار سوم شش ماه بعد از مقدار اول تجويز مي‌شود).


2- برای درمان واكنش‌های آلرژیك، محلول یك در هزار اپی‌نفرین در دسترس باشد.
3- این فرآورده فقط به صورت تزریق عضلانی مصرف می‌شود. واكنش‌های شدید و حتی كشنده ممكن است در صورت تزریق وریدی این فرآورده بروز كنند.
4- عضلات سرینی یا دلتوئید نواحی ترجیحی برای تزریق این فرآورده هستند.
5- این فرآورده را می‌توان به صورت همزمان با واكسن هپاتیت B، اما در محلهای مختلف، به كار برد.
6- این فرآورده باید در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. از منجمد كردن فرآورده باید خودداری گردد.
7- كاركنان بیمارستان در صورت تماس با هپاتیت B (به عنوان مثال، از سر سوزن آلوده یا با تماس مستقیم) باید با این فرآورده ایمن شوند.
8- مصرف این فرآورده با میزان بروز بیشتر سندرم اكتسابی سیستم ایمنی (AIDS) همراه نیست. گلوبولین ایمنی فاقد ویروس سركوب كننده سیستم ایمنی در انسان (HIV) است. افراد دریافت کننده گلوبولین ایمنی، نسبت بهHIV آنتی‌بادی ایجاد نمی‌كنند.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- امكان ابتلا به AIDS بعد از استفاده از این فرآورده بسیار كم است.
2- این فرآورده فقط در مقابل هپاتیت B مصونیت موقت به وجود می‌آورد.
3- بعد از واكسیناسیون ممكن است درد موضعی، تورم و حساس شدن محل تزریق به فشار یا لمس بروز كند. برای رفع ناراحتی‌های خفیف، مصرف استامینوفن توصیه می‌شود.
4- بروز سردرد، تغییرات پوستی یا اشكال در تنفس را بلافاصله به پزشك اطلاع دهید.
مصرف در شیردهی: ترشح این فرآورده در شیر مشخص نیست. مصرف این فرآورده در دوران شیردهی باید با احتیاط همراه باشد.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ایمونوگلوبولین.
طبقه‌بندی درمانی: پیشگیری از هپاتیت B.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Immuno HBS
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، احساس ناخوشی، تب، خواب‌آلودگی، لرز.
دستگاه گوارش: استفراغ، تهوع.
ادراری ـ تناسلی: سندرم نفروتیک.
پوست: راش، کهیر، آنژیوادم، اریتم.
عضلانی ـ اسکلتی: درد مفاصل و عضلات.
سایر عوارض: درد، حساسیت و سفتی در محل تزریق؛ آنافیلاکسی.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: At least 200 IU/ml,50IU/ml(10,50,100ml)
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ایمونوگلوبولین.
طبقه‌بندی درمانی: پیشگیری از هپاتیت B.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Immuno HBS
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: گیجی، احساس ناخوشی، تب، خواب‌آلودگی، لرز.
دستگاه گوارش: استفراغ، تهوع.
ادراری ـ تناسلی: سندرم نفروتیک.
پوست: راش، کهیر، آنژیوادم، اریتم.
عضلانی ـ اسکلتی: درد مفاصل و عضلات.
سایر عوارض: درد، حساسیت و سفتی در محل تزریق؛ آنافیلاکسی.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (هپاتیت)