پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کلرامبوسیل (Chlorambucil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلرامبوسیل چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
توجه: موارد و مقدار مصرف این دارو ممكن است به طور مداوم در حال تغییر باشد. بنابراین، برای تجویز مقدار مصرف مناسب، باید به كتب پزشكی مراجعه شود.
الف) لوسمی لنفوسیتسیک مزمن، لنفومهای بدخیم شامل لنفوسارکوما، لنفوم فولیکولار با سلولهای بزرگ، بیماری هوچکین
بزرگسالان: مقدارmg/kg200-100 یا mg/m2 6-3 خوراکی به صورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم، به مدت 6-3 هفته مصرف می‌شود. مقدار مصرف این دارو به طور معمول mg/day 10-4 است. در صورتی كه مصرف این دارو با یك دوره كامل چهار هفته‌ای پرتودرمانی همزمان شده باشد، مقدار مصرف آن باید كاهش یابد.
ب)یووئیت ایدیوپاتیک، سندرم بهجت
بزرگسالان: mg 12-6 خوراکی روزانه به مدت یک سال
پ) سندرم نفروتیک با حداقل تغییر
کودکان: mg/kg 200-100 خوراکی روزانه به مدت 8 تا 12 هفته همراه با پردنیزون مصرف می‌شود. حداکثر مقدار مصرف mg/kg 14-2/8 برای یک دوره کامل درمان می‌باشد.
ت) ماکروگلوبینمی
بزرگسالان: mg 10-2 خوراکی روزانه مصرف می‌شود.
ث) نئو پلازی تروفوبلاستیک متاستاتیک
بزرگسالان: mg 10-6 خوراکی روزانه به مدت 5 روز مصرف می‌شود،که هر 2-1 هفته یک بار تکرار می‌شود.
ج) آرتریت روماتوئید
بزرگسالان: mg/kg 3/0-1/0 خوراکی روزانه مصرف می‌شود.

عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تشنج، آژیتاسیون، آتاکسی، کانفیوژن، پارالیز، نوروپاتی محیطی، ترمور.
پوست: بثورات پوستی، خارش.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، درد شكمی، اسهال، استوماتیت.
ادراری ـ تناسلی: آزواسپرمی، نازایی.
خون: آنمی، مهار مغز استخوان، نوتروپنی (بعد از 3 هفته ظاهر شده و تا 10 روز بعد از آخرین دوز ادامه دارد)، ترومبوسیتوپنی.
کبدی: هپاتوتوکسیستی.
سایر عوارض: پنومونیت بینابینی، تب ناشی از مصرف دارو، واكنش‌های حساسیتی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: پان‌سیتوپنی برگشت‌پذیر در بزرگسالان، استفراغ، آتاكسی، درد شكمی، پرش عضلانی و صرع عمده حركتی.
درمان: معمولاً شامل اقدامات حمایتی همراه با انتقال اجزای خون به بدن بیمار، در صورت لزوم، و درمان ضد تشنج مناسب است. واداشتن بیمار به استفراغ، تجویز زغال فعال و شستشوی معده ممكن است در خارج كردن داروی جذب نشده مؤثر باشند. دارو قابل برداشت با دیالیز نیست.

تداخل دارویی:
تداخل دارویی
مصرف همزمان كلرامبوسیل با داروهای ضد انعقاد و آسپیرین، ریسک خونریزی را افزایش می‌دهد.
مصرف همزمان با سایر داروهای ایمنو ساپرسیو باعث مهار بیشتر مغز استخوان می‌شود.

مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر ضد نئوپلاسم: سمیت این دارو برای سلولها ناشی از اتصال دو زنجیرة DNA و RNA سلولی به یكدیگر و در نتیجه، جلوگیری از عملكرد طبیعی اسیدنوكلئیك است.

موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط نسبت به دارو یا سابقه مقاومت دارویی (بین كلرآمبوسیل و سایر عوامل آلكیله كننده ممكن است حساسیت متقاطع وجود داشته باشد كه علائم آن به صورت بثورات جلدی بروز می‌كند)؛ حاملگی.
موارد احتیاط: دارو باعث مهار مغز استخوان می‌شود، در صورتی که بیمار سایر درمانهای ایمنو ساپرسیو دریافت می‌کند یا رادیوتراپی می‌شود یا در طی 4 هفته گذشته میزان پلاکت و یا لکوسیت پایین داشته، دوز اولیه دارو را کاهش دهید. با مصرف دارو ممکن است لنفوپنی رخ دهد.
دارو روی باروری اثر گذاشته و احتمالاً اثرات تراتوژنیک و موتاژنیک دارد. این عوارض عبارتند از: آزواسپرمی (زمانی که برای آقایان در سن بلوغ یا قبل از آن تجویز شود)، آمنوره که می‌تواند برگشت‌ناپذیر باشد.
دارو می‌تواند لوسمی میلوسیتیک حاد و در مصرف مزمن باعث سایر بدخیمی‌های ثانویه شود. با مصرف این دارو تشنج گزارش شده است. بیماران با سابقه سندرم نفروتیک یا کسانی که دوزهای بالای پالسی از این دارو دریافت می‌کنند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند. در بیماران با سابقه تشنج یا ضربه به سر با احتیاط به کار رود.
موارد نادری از واكنش‌های شدید جلدی (شامل اریتم مولتی فرم، سندرم استیون ـ جانسون) به دنبال مصرف دارو گزارش شده است. در صورت بروز دارو قطع شود. طی مصرف دارو از تجویز واکسنهای حاوی میکروب زنده به بیمار خودداری شود.

عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تشنج، آژیتاسیون، آتاکسی، کانفیوژن، پارالیز، نوروپاتی محیطی، ترمور.
پوست: بثورات پوستی، خارش.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، درد شكمی، اسهال، استوماتیت.
ادراری ـ تناسلی: آزواسپرمی، نازایی.
خون: آنمی، مهار مغز استخوان، نوتروپنی (بعد از 3 هفته ظاهر شده و تا 10 روز بعد از آخرین دوز ادامه دارد)، ترومبوسیتوپنی.
کبدی: هپاتوتوکسیستی.
سایر عوارض: پنومونیت بینابینی، تب ناشی از مصرف دارو، واكنش‌های حساسیتی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: پان‌سیتوپنی برگشت‌پذیر در بزرگسالان، استفراغ، آتاكسی، درد شكمی، پرش عضلانی و صرع عمده حركتی.
درمان: معمولاً شامل اقدامات حمایتی همراه با انتقال اجزای خون به بدن بیمار، در صورت لزوم، و درمان ضد تشنج مناسب است. واداشتن بیمار به استفراغ، تجویز زغال فعال و شستشوی معده ممكن است در خارج كردن داروی جذب نشده مؤثر باشند. دارو قابل برداشت با دیالیز نیست.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آلكیله كننده )غیروابسته به چرخه سلولی)
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی داروها آلكیله كننده، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1- می‌توان با رعایت احتیاط‌ های لازم و با خرد كردن قرصها و مخلوط كردن آنها با یك ماده سوسپانسیون كننده و شربت ساده، سوسپانسیون خوراكی این دارو را تهیه نمود.
2- اگر تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /50000 باشد، باید از تزریق عضلانی دارو خودداری كرد.
3- پان‌سیتوپنی ناشی از مصرف كلرامبوسیل 2-1 هفته طول می‌كشد، اما ممكن است تا 4-3 هفته نیز ادامه یابد. اگر مجموع مقدار مصرف در یك دوره درمان mg/kg 5/6 باشد، پان‌سیتوپنی قابل برگشت خواهد بود.
4- برای جلوگیری از زیادی اسداوریك خون و در نتیجه، نفروپاتی ناشی از اسیداوریك، می‌توان آلوپورینول را همراه با مایعات كافی تجویز نمود.
5- ضمن درمان CBC را هفتگی مانیتور کنید. تعداد لکوسیت 4-3 روز بعد از هر CBC هفتگی برای 6-3 هفته اول درمان مانیتور شود.
6- در کسانی که دارو را به صورت متناوب دریافت می‌کنند، CBC هفتگی برای 3 ماه و سپس ماهانه چک شود.
7- قرصها را باید در یك ظرف سربسته و دور از نور نگهداری كرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- مصرف دارو را با وجود تهوع و استفراغ ادامه دهید. آزمونهای خون را به‌طور مرتب انجام دهید.
2- در صورت بروز استفراغ بلافاصله بعد از مصرف دارو، یا بروز علائم عفونت یا خونریزی، به پزشك اطلاع دهید.
3- از تماس با افراد مبتلا به عفونت، خودداری كنید.
4- هرگونه واکنش جلدی یا راش را بلافاصله اطلاع دهید.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی كلرامبوسیل در كودكان ثابت نشده است. منافع دارو در برابر مضار آن باید سنجیده شود.
مصرف در شیردهی: ترشح كلرامبوسیل در شیرمادر معلوم نیست. با در نظرگرفتن خطرات موجود برای شیرخوار (عوارض جانبی، اثرات موتاژنیك و كارسینوژنیك دارو) و نیاز مادر به مصرف این دارو، می‌توان تصمیم قطع مصرف دارو یا قطع شیردهی گرفت.
مصرف در بارداری: تنها در موارد تهدید کننده حیات یا در مواردی که داروی مؤثری وجود نداشته یا مؤثر نبوده‌اند، باید استفاده شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
كلرامبوسیل ممكن است غلظت آلكالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، و اسیداوریك خون و ادرار را افزایش دهد. باعث کاهش هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل، پلاکت، WBC، گرانولوسیت و تعداد RBCs می‌شود.


اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 2 mg

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آلكیله كننده )غیروابسته به چرخه سلولی)
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
ملاحظات اختصاصی
علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامی داروها آلكیله كننده، رعایت موارد زیر نیز توصیه می‌شود:
1- می‌توان با رعایت احتیاط‌ های لازم و با خرد كردن قرصها و مخلوط كردن آنها با یك ماده سوسپانسیون كننده و شربت ساده، سوسپانسیون خوراكی این دارو را تهیه نمود.
2- اگر تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /50000 باشد، باید از تزریق عضلانی دارو خودداری كرد.
3- پان‌سیتوپنی ناشی از مصرف كلرامبوسیل 2-1 هفته طول می‌كشد، اما ممكن است تا 4-3 هفته نیز ادامه یابد. اگر مجموع مقدار مصرف در یك دوره درمان mg/kg 5/6 باشد، پان‌سیتوپنی قابل برگشت خواهد بود.
4- برای جلوگیری از زیادی اسداوریك خون و در نتیجه، نفروپاتی ناشی از اسیداوریك، می‌توان آلوپورینول را همراه با مایعات كافی تجویز نمود.
5- ضمن درمان CBC را هفتگی مانیتور کنید. تعداد لکوسیت 4-3 روز بعد از هر CBC هفتگی برای 6-3 هفته اول درمان مانیتور شود.
6- در کسانی که دارو را به صورت متناوب دریافت می‌کنند، CBC هفتگی برای 3 ماه و سپس ماهانه چک شود.
7- قرصها را باید در یك ظرف سربسته و دور از نور نگهداری كرد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- مصرف دارو را با وجود تهوع و استفراغ ادامه دهید. آزمونهای خون را به‌طور مرتب انجام دهید.
2- در صورت بروز استفراغ بلافاصله بعد از مصرف دارو، یا بروز علائم عفونت یا خونریزی، به پزشك اطلاع دهید.
3- از تماس با افراد مبتلا به عفونت، خودداری كنید.
4- هرگونه واکنش جلدی یا راش را بلافاصله اطلاع دهید.
مصرف در كودكان: بی‌ضرری و اثربخشی كلرامبوسیل در كودكان ثابت نشده است. منافع دارو در برابر مضار آن باید سنجیده شود.
مصرف در شیردهی: ترشح كلرامبوسیل در شیرمادر معلوم نیست. با در نظرگرفتن خطرات موجود برای شیرخوار (عوارض جانبی، اثرات موتاژنیك و كارسینوژنیك دارو) و نیاز مادر به مصرف این دارو، می‌توان تصمیم قطع مصرف دارو یا قطع شیردهی گرفت.
مصرف در بارداری: تنها در موارد تهدید کننده حیات یا در مواردی که داروی مؤثری وجود نداشته یا مؤثر نبوده‌اند، باید استفاده شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
كلرامبوسیل ممكن است غلظت آلكالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، و اسیداوریك خون و ادرار را افزایش دهد. باعث کاهش هموگلوبین، هماتوکریت، نوتروفیل، پلاکت، WBC، گرانولوسیت و تعداد RBCs می‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (عوارض قرص کلرامبوسیل)