پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف پیپرازین (Piperazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پیپرازین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
پی پرازین در درمان آلودگی به كرمهای نخی و گرد مصرف می شود.
عوارض جانبی:
تهوع ،استفراغ ،قولنج ،اسهال ،واكنش های آلرژیك (شامل كهیر،اسپاسم برونش و موارد نادری از سندرم استیونس جانسون و آنژیوادم) از عوارض این دارو هستند.
مکانیسم اثر:
این دارو با مهار پاسخ عضله كرم به پیامهای عصبی موجب فلج انگل و دفع آن می شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
در صورت ابتلای بیمار به عیب شدید كار كلیه این دارو نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
تهوع ،استفراغ ،قولنج ،اسهال ،واكنش های آلرژیك (شامل كهیر،اسپاسم برونش و موارد نادری از سندرم استیونس جانسون و آنژیوادم) از عوارض این دارو هستند.
هشدار:
در صورت ابتلای بیمار به عیب شدید كار كلیه این دارو نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.در صورت مصرف این دارو برای درمان كرمك ،بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنین ،شستن لباسهای خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروری است تا آلودگی دوباره عود نكند.
2.بیش از مقدار تجویز شده نباید دارو مصرف شود.
3.دوره درمان باید كامل گردد. در عفونتهای شدید یا در صورت عود مجدد عفونت ،درمان 2-1 هفته بعد ممكن است تكرار شود.

اشكال دارویی:
(Tablet:500 mg (as Citrate or Phosphate
(Syrup:583.3 mg/5 ml (As Citrate orPhosphate

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پیپرازین) (طریقه مصرف شربت پیپرازین)