پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سفالوسپورین (Cephalosporins) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سفالوسپورین چیست؟

1 پاسخ 1

نکات قابل توصیه به بیمار:
سفالوسپورین ها آنتی بیوتیك هایی با طیف اثر گسترده هستند. طیف اثر این داروها شبیه یكدیگر است ،مگر در موارد خاصی كه اثر آنها بر یك میكروارگانیسم ویژه با یكدیگر تفاوت دارد.
مكانیسم اثر سفالوسپورین ها شبیه پنی سیلین هاست .این داروها در درمان سپتی سمی،پنومونی ،مننژیت ،عفونتهای مجاری صفراوی التهاب ،پرده صفاق و عفونتهای مجاری ادراری مصرف می شوند.
سفالوسپورین ها به طور گسترده در بافتها و مایعات بدن منتشر می شوند. مهمترین عارضه جانبی سفالوسپورین ها نیز حساسیت مفرط است .حدود 10 درصد از بیمارانی كه به پنی سیلین ها حساسیت دارند، به سفالوسپورین ها نیز آلرژی دارند.خونریزی به علت تداخل در عملكرد فاكتورهای انعقادی خون با مصرف تعدادی از سفالوسپورین ها دیده شده است.
سفالوسپورین ها موجود در بازار دارویی ایران از نسل اول (سفازولین ،سفالوتین و سفالكسین) و از نسل سوم (سفوتاكسیم و سفتازیدیم) هستند.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (سفالوسپورین چیست)