پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف اینترفرون گاما - 1 بی (Inteferon Gamma - 1B) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اینترفرون گاما - 1 بی چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این دارو برای كاهش احتمال بروز و شدت عفونتهای همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن مصرف می شود.
عوارض جانبی:
تب ،لرز،جوشهای پوستی ،سردرد،ناراحتی های قلبی و عصبی و واكنشهای موضعی در محل تزریق از عوارض جانبی عمده این دارو می باشد.
تداخل دارویی:
هنگام مصرف همزمان با داروهای كاهنده فعالیت مغز استخوان باید احتیاط لازم را بعمل آورد.
مکانیسم اثر:
اینترفرون gamma-1b دارای یك زنجیره پپتیدی با 140 اسیدآمینه می باشد. اینترفرونها گروهی از پروتیینها یا گلیكوپروتیین های طبیعی هستند كه توسط سلول های اوكاریوت و در پاسخ به عفونتهای ویروسی یا سایر محركهای بیولوژیك تولید می شوند. اگرچه اینترفرونها دارای خواص مشتركی می باشند، ولی اینترفرون - گاما دارای اثرات فعال كنندگی فاگوسیتها (مثل تولید متابولیت های اكسیژن در داخل فاگوسیت ها) می باشد. تحقیقات نشان می دهد كه اینترفرون - گاما باعث افزایش متابولیسم اكسیداتیو ماكروفاژهای بافتی ،افزایش سایتوتوكسیسیتی وابسته به پادتن و فعالیت سلول های كشنده طبیعی می شود. برخلاف اینترلوكین 4،اینترفرون -گاما سطح IgE و تولید كلاژن را كاهش می دهد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
در صورت حساسیت مفرط به اینترفرون گاما،محصولات باكتری E. coli یا هر یك از اجزاء فرآورده نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
تب ،لرز،جوشهای پوستی ،سردرد،ناراحتی های قلبی و عصبی و واكنشهای موضعی در محل تزریق از عوارض جانبی عمده این دارو می باشد.
هشدار:
در صورت حساسیت مفرط به اینترفرون گاما،محصولات باكتری E. coli یا هر یك از اجزاء فرآورده نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.انجام آزمایشات ذیل قبل از درمان و با فواصل 3 ماهه در حین درمان بیماران مبتلا به گرانولوماتوز توصیه می شود: آزمایشات خون شناسی (شمارش كامل سلول های خونی ،شمارش تمایزی و پلاكتها) و آزمایشات بیوشیمیایی (آزمایشات مربوط به فعالیت كلیه و كبد) و آزمایش ادرار.
2.بهترین محل تزریق زیر جلدی در عضله دلتویید یا ران می باشد.
3.ویال فرآورده یك بار مصرف بوده ،لذا مقدار استفاده نشده را باید دور ریخت.
4.تمام اوقات این فرآورده باید در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری ولی از انجماد آن باید جلوگیری كرد. از بهم زدن شدید فرآورده خودداری شود. اگر فرآورده بیش از 12 ساعت در حرارت اتاق قرار گرفت ،باید آن را دور ریخت.

اشكال دارویی:
Injection:in 100mcg (3million units) insingle-use vial

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (اینترفرون گاما)