پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف انسولین ان.پی.اچ (Insulin NPH(Isophane)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی انسولین ان.پی.اچ چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه بندی مصرف در بارداری: رده B
اشكال دارویی:
Injection: 100 IU/ml
موارد و مقدار مصرف
الف) دیابت تازه تشخیص داده شده تیپ 1.
به عنوان جزء بلند اثر رژیم درمانی در ترکیب با انسولین کوتاه اثر استفاده می‌شود. دوز فرد به فرد متفاوت است اما میزان کلی مورد نیاز انسولین در افراد بزرگتر از 20 سال 0.5 الی 1 واحد به ازا ی هر کیلو وزن بدن در روز است که بنابر شرایط بیمار بین انسولین کوتاه و بلند اثر تقسیم می شود و در چند دوز تزریق می شود.
ب) دیابت تازه تشخیص داده شده تیپ 2.
به عنوان چند جز بلند اثر رژیم درمانی در ترکیب با انسولین کوتاه اثر یا به تنهایی به عنوان انسولین پایه استفاده می شود.
جهت تکمیل اطلاعات به تک نگار انسولین مراجعه شود.
نام‌های تجاری: Insuman Basal, Insulatard Penfill


اطلاعات دیگر:
طبقه بندی مصرف در بارداری: رده B
اشكال دارویی:
Injection: 100 IU/ml
موارد و مقدار مصرف
الف) دیابت تازه تشخیص داده شده تیپ 1.
به عنوان جزء بلند اثر رژیم درمانی در ترکیب با انسولین کوتاه اثر استفاده می‌شود. دوز فرد به فرد متفاوت است اما میزان کلی مورد نیاز انسولین در افراد بزرگتر از 20 سال 0.5 الی 1 واحد به ازا ی هر کیلو وزن بدن در روز است که بنابر شرایط بیمار بین انسولین کوتاه و بلند اثر تقسیم می شود و در چند دوز تزریق می شود.
ب) دیابت تازه تشخیص داده شده تیپ 2.
به عنوان چند جز بلند اثر رژیم درمانی در ترکیب با انسولین کوتاه اثر یا به تنهایی به عنوان انسولین پایه استفاده می شود.
جهت تکمیل اطلاعات به تک نگار انسولین مراجعه شود.
نام‌های تجاری: Insuman Basal, Insulatard Penfill

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(انسولین ان پی اچ) (انسولین nph چیست) (عوارض انسولین ان پی اچ) ()