پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف واکسن سرخجه (Rubella Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن سرخجه چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این واكسن برای ایجاد ایمنی فعال (تولید پادتن) بر علیه ویروس سرخجه برای همه كودكان از سن 12ماهگی تا هنگام بلوغ مصرف می شود.
به زنان غیر مصونی كه قبل از بلوغ واكسینه نشده اند، باید حداقل 3 ماه قبل از بارداری واكسن سرخجه را تزریق نمود. همچنین فرزندان واكسینه نشده زنان باردار غیر مصون نیز باید واكسینه شوند.
عوارض جانبی:
درد،سوزش ،خارش ،قرمزی ،تورم در محل تزریق واكسن ،واكنشهایی شبیه بیماری سرخجه طبیعی مثل لنفادنوپاتی موضعی ،كهیر،جوش ،ناخوشی ،گلو درد،تب ،سردرد،درد موقت مفاصل و پلی نوریت از عوارض جانبی این واكسن می باشند.
تداخل دارویی:
مصرف همزمان عوامل كاهنده سیستم ایمنی (داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،گلوكوكورتیكوییدها،پرتودرمانی) باعث كاهش پاسخ ایمنی به واكسن می شوند و احتمال دارد افراد واكسینه شده بطور كامل مصون نشوند. مصرف همزمان ایمنوگلوبولین ها،اینترفرون و واكسن مننگوكوك نیز باعث كاهش پاسخ ایمنی نسبت به این واكسن می گردند.
مکانیسم اثر:
واكسن سرخجه كه حاوی ویروس های ضعیف شده Rubella ازسویه RA 27/3 می باشد،در افراد مستعد یك عفونت تغییر یافته و غیر قابل انتقال ایجاد می كند. افزایش سطح و تعداد مختلف پادتنها بوسیله این واكسن موجب افزایش مقاومت فرد نسبت به عفونت با سویه وحشی ویروس می شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
بارداری ،حساسیت نسبت به یكی از اجزا واكسن (مثل تخم مرغ)، بیماران تحت درمان با داروهای كاهنده سیستم ایمنی، ابتلا به سرطانهای بدخیم مغز استخوان یا سیستم لنفاوی، نقص اولیه یا اكتسابی سیستم ایمنی و گلوكوكورتیكوستروییدها، سل فعال درمان نشده، سابقه فامیلی نقص ژنتیكی ایمنی و هر گونه عفونت حاد همراه با تب از موارد منع مصرف واكسن می باشند.
عوارض جانبی:
درد،سوزش ،خارش ،قرمزی ،تورم در محل تزریق واكسن ،واكنشهایی شبیه بیماری سرخجه طبیعی مثل لنفادنوپاتی موضعی ،كهیر،جوش ،ناخوشی ،گلو درد،تب ،سردرد،درد موقت مفاصل و پلی نوریت از عوارض جانبی این واكسن می باشند.
هشدار:
بارداری ،حساسیت نسبت به یكی از اجزا واكسن (مثل تخم مرغ)،بیماران تحت درمان با داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،ابتلا به سرطانهای بدخیم مغز استخوان یا سیستم لنفاوی ،نقص اولیه یا اكتسابی سیستم ایمنی و گلوكوكورتیكوستروییدها،سل فعال درمان نشده ،سابقه فامیلی نقص ژنتیكی ایمنی و هر گونه عفونت حاد همراه با تب از موارد منع مصرف واكسن می باشند.
نکات قابل توصیه به بیمار:
تمامی واكسن موجود دریك ویال 0/5 میلی لیتری را از راه زیرجلدی در سطح بیرونی عضله بازو تزریق شود.از راه داخل وریدی نباید تجویز كرد. مقدار مصرف واكسن برای تمام سنین یكسان است. نیازی به تزریق نوبت یادآوری نیست.
اشكال دارویی:
Powder for Injection

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض واکسن روبلا) (عوارض واکسن سرخجه)