پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف واکسن چند بنیانی پنومو (Pneumococcal Polyvalent Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن چند بنیانی پنومو چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه پنومونی و باكتریمی پنوموككی ناشی از انواع مختلف Streptococcus Pneumoniae موجود در واكسن مصرف می شود.
این واكسن برای افرادی كه در معرض خطر ابتلای به بیماریهای پنوموككی هستند یا بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و بدخیم و افراد با سن بیش از 65 سال و در بیماران دارای نارسایی كبدی ،كلیوی ،ریوی و قلبی توصیه می شود. بیماران فاقد طحال فعال و افراد مبتلا به عفونت HIV(با یا بدون علایم بالینی) و بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف كه مستعد ابتلای به پنومونی هستند،نیز واكسینه می شوند. واكسیناسون مجدد بعد از 3 سال فقط برای كلیه افراد فوق توصیه می شود در صورتی كه هنوز احتمال ابتلای آنها به بیماریهای پنوموككی بسیار بالا باشد.
عوارض جانبی:
1- بدلیل سطح بالای پادتن پنوموككی و احتمال افزایش واكنش نسبت به واكسن ،از تزریق واكسن به بیماران مبتلا یه عفونتهای پنوموككی و افراد دارای سابقه پنومونی پنوموككی اجتناب شود.
2- از آنجا كه واكنشهای آرتوس و سیستمیك با تزریق نوبت دوم این واكسن مشاهده شده است و نیز نوبت یادآوری باعث افزایش سطح پادتن ها نمی گردد، از واكسیناسون مجدد وتزریق نوبت یادآوری باید خودداری كرد.
3- در افرادی كه تحت درمان پیشگیری از عفونت پنوموككی می باشند،درمان پروفیلاكسی با آنتی بیوتیك بعد از واكسیناسیون نباید قطع شود.
4- مصرف همزمان واكسن آنفلونزا با این واكسن ،بدون افزایش عوارض جانبی ،پاسخ ایمنی مطلوبی را ایجاد می كند.
5- واكسن را باید در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری كرد. واكسن را همانطور كه عرضه شده باید مصرف كرد و نیازی به آماده سازی و رقیق كردن ندارد.

مکانیسم اثر:
این واكسن با داشتن آنتی ژن های پلی ساكارید كپسولی 23 نوع مختلف پنوموكك ، در مقابل 23 نوع بیماریزا و شایع پنوموكك مصونیت ایجاد می كند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این فرآورده در موارد حساسیت به هر یك از اجزا واكسن ،سابقه قبلی واكسیناسیون با هر نوع واكسن پلی والان پنوموككی ،بیماران تحت درمان با داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،عفونتهای حاد ریوی و سایر عفونتهای فعال (مگراینكه عدم تزریق واكسن عواقب وخیم تری را به دنبال داشته باشد) نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
1- بدلیل سطح بالای پادتن پنوموككی و احتمال افزایش واكنش نسبت به واكسن ،از تزریق واكسن به بیماران مبتلا یه عفونتهای پنوموككی و افراد دارای سابقه پنومونی پنوموككی اجتناب شود.
2- از آنجا كه واكنشهای آرتوس و سیستمیك با تزریق نوبت دوم این واكسن مشاهده شده است و نیز نوبت یادآوری باعث افزایش سطح پادتن ها نمی گردد، از واكسیناسون مجدد وتزریق نوبت یادآوری باید خودداری كرد.
3- در افرادی كه تحت درمان پیشگیری از عفونت پنوموككی می باشند،درمان پروفیلاكسی با آنتی بیوتیك بعد از واكسیناسیون نباید قطع شود.
4- مصرف همزمان واكسن آنفلونزا با این واكسن ،بدون افزایش عوارض جانبی ،پاسخ ایمنی مطلوبی را ایجاد می كند.
5- واكسن را باید در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری كرد. واكسن را همانطور كه عرضه شده باید مصرف كرد و نیازی به آماده سازی و رقیق كردن ندارد.

هشدار:
این فرآورده در موارد حساسیت به هر یك از اجزا واكسن ،سابقه قبلی واكسیناسیون با هر نوع واكسن پلی والان پنوموككی ،بیماران تحت درمان با داروهای كاهنده سیستم ایمنی ،عفونتهای حاد ریوی و سایر عفونتهای فعال (مگر اینكه عدم تزریق واكسن عواقب وخیم تری را به دنبال داشته باشد) نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه به بیمار:
این فرآورده باید از راه زیرجلدی یا داخل عضلانی (ترجیحا در عضله دلتویید یا ران) تزریق شود و از تزریق داخل وریدی و داخل پوستی آن باید خودداری كرد. مقدار لازم برای مصونیت ،تزریق 0/5 میلی لیتر از واكسن می باشد. بعد از انقضای تاریخ مصرف ،واكسن را نباید استفاده كرد. هر واكسن 0/5 میلی لیتری حاوی 25 میكروگرم از هرنوع آنتی ژن های پلی ساكارید كپسولی 23 نوع پنوموكك می باشد.
اشكال دارویی:
Injection:0.5ml dose

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()