پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اسلام به دکتر صالحی بعدازعمل واریکوسل دوطرفه آزمایش اسپرم چندماه بعد انجام می شود بعد ازیک ماه امکان باروری چند درصد می باشد

1 پاسخ 1

با سلام معمولا 3تا 6ماه بعد. بستگی به تعداد و حرکت وکیفیت اسپرمها دارد.

برگرفته از : http://www.drsalehi.ir/ (دکتر پیمان صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واریکوسل)