پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


lمن می خواهم عمل برگشت وازکتومی را انجام دهم لطفا مرا راهنمائی کنید

1 پاسخ 1

احتیاج به جراحی دارید به مرکزی مراجعه کنید که میکروسرجری انجام دهند

برگرفته از : http://www.drhaghighat.ir/ (دکتر مجید حقیقت)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده