پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام ایا رنگ زرد و لخته لخته بودن منی نشانه بیماری میباشد و اگر چنین است نام بیماری و نحوه درمان ان چگونه است ؟ایا با مقاربتبدون حفاظ از سرایت میکندبا تشکر

1 پاسخ 1

خیر ، بیماری نیست.

برگرفته از : http://www.drhaghighat.ir/ (دکتر مجید حقیقت)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لخته بودن منی) ()