پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور قرقیزستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت قرقیزستان (Kyrgyzstan) بیشکک (Bishkek) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت قرقیزستان) (مرکز قرقیزستان) (نام پایتخت قرقیزستان) (پايتخت قرقيزستان) (پایتخت قرقیزستان چیست) (مرکزقرقیزستان) () (پایتخت قرقیزستان چه نام دارد) (پایتخت کشور قرقیزستان) (پایتخت قرقیزستان کجاست؟) (مرکز قرقیزستان ) (مركز قرقيزستان) (پایتخت قرقیزستان کجاست) (کشورقرقیزستان) (قرقیزستان کجاست) (مرکز قرقیزستان چه نام دارد) (بايتخت قرقيزستان) (مرکز قرقیزستان کجاست) (کشور قرقیزستان) (مرکز قرقيزستان) (پایتخت قرقیزستان ) (پایتخت کشورقرقیزستان)