پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلاو و سپاس وقتی من انزال می شم منی از من جهش نداره و خیلی آروم بیرون میاد،چطور می تونم با جهش منی رو بیرون بیارم

1 پاسخ 1

با سلام شما نیاز به معاینه و اخذ شرح حال دقیق و بررسی بیشتر دارید. به پزشک مراجعه فرمایید. در صورت طبیعی بودن بررسی ها احتمال دارد که و ضعیت فعلی شما نرمال باشد.

برگرفته از : http://www.drsalehi.ir/ (دکتر پیمان صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده