پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دکتر پیمان صالحی : با سلام در صورتی که هیچ گونه علامتی ندارید فعلا نیاز به اقدام خاصی بجز پیگیری هر 6-12 ماه با سونوگرافی ندارید.رسوب کلسیم در بافت پروستات اغلب خوش خیم است ونیاز به درمان خاصی ندارد. میزان ادرار باقیمانده نیز در شرایط مختلف ممکن است متفاوت باشد در مورد شما میزان ان چشمگیر نیست ولی در صورتی که علایمی مانند سوزش ادرار تکرر ادرار اشکال در ادرار کردن دارید میبایست بیشتر مورد بررسی قرار بگیرید. با تشکر  [ 1387-11-19 ]   لینک مستقیم

با سلام : افشین 35 ساله خواهشمند است نتیجه آزمایش و سونوگرافی ، ودرصورت امکان راه درمان را برای اینجانب تشریح فرمایید . باتشکر از زحمات شما Urinalysis *Macroscopic Macroscopic Color Yellow WBC 0-1 Appearance Clear RBC 0-1 Specific gravity 1019 EP.Cells 1-2 Ph Asid Bacteria Neg. Protein Neg. Crystal Neg. Glucose Neg. Casts Neg. Ketones Neg. Blood Neg. Bilirubin Neg. Urobilinogen Neg. Culture Negative Hormones Test result units reference values Proststic Specific Antigen 0.5 ng/ml up to 4 Determination of psa is very Useful in monitoring.psa is also elevated in benign prostatic hypertrophy , prostatitis . Ferr P.S.A 0.35 ng/ml 40 years :0.05 - 3.4 General Biochemistry Test result units reference values FBS 87 mg 70-110 Blood urea 30 mg 15-45 Uric acid 6.2 mg 3-8 Cholesterol 167 mg Guidelines for blood Cholesterol nonfasting 1-Desirable 240 mg/dl do LDL-Chol Triglyceride 148 mg Low Risk : Less than 150 Moderate Risk : 200-400 High Risk : More Than 400 Creatinine (serum ) 1.2 mg 0.5-1.5 HDL-Cholesterol 36 mg/dl Men. 20-29 age 31-63 Men. 30-39 age 29-62 Men. 40-49 age 30-64 Men. 50-59 age 28-71 LDL-Cholesterol 101.4 mg/dl Classification : 160 mg/dl High- Risk Calcuim 9.1 mg 0.8 - 10.5 Phosphorus 3.4 mg Childern : 4 - 6.5 Adult : 2.5 - 5 Atherogenic (LDL/HDL) 2.8 mg Low Risk : < 3.5 سونوگرافی کلیه ومجاری ادراری با تعیین رزیدو کلیه راست با طول تقریبی 98 میلی لیتر وکلیه چپ104 میلی لیتر هریک در موقعیت طبیعی مشاهده می شوند. حدود، اکو وضخامت کرتکس ومدولاری دوکلیه طبیعی است. دردوکلیه سنگ یا هیدرونفروز مشاهده نشد. مثانه جداری منظم وبا ضخامت طبیعی دارد. درون لومن مثانه سنگ یا ضایعه دیگری مشاهده نشد. پس از تخلیه ادرار باقیمانده درون مثانه حدود 40-30 میلی لیتر است. پروستات به ابعاد 37*28*27 میلی متر وحجم آن حدود 15 سانتی متر مکعب با حدود مشخص دارای کانون برجسته اکوژن کلسیفیکاسیون در قسمتهای میانی پارانشیم خود می باشد. نتیجه : کلیه ها طبیعی اند.پروستات با حجم طبیعی است ولی پرانشیم کلسیفیه دارد وپس از تخلیه ادرار مقدار کمی رزیدو در مثتنه مشاهده شد

1 پاسخ 1

با سلام در صورتی که هیچ گونه علامتی ندارید فعلا نیاز به اقدام خاصی بجز پیگیری هر 6-12 ماه با سونوگرافی ندارید.رسوب کلسیم در بافت پروستات اغلب خوش خیم است ونیاز به درمان خاصی ندارد. میزان ادرار باقیمانده نیز در شرایط مختلف ممکن است متفاوت باشد در مورد شما میزان ان چشمگیر نیست ولی در صورتی که علایمی مانند سوزش ادرار تکرر ادرار اشکال در ادرار کردن دارید میبایست بیشتر مورد بررسی قرار بگیرید. با تشکر

برگرفته از : http://www.drsalehi.ir/ (دکتر پیمان صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پروستات) (دبری اکوژن)