پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد. در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۹۰ نفر می‌باشد. بر اساس قانون اساسی جهموری اسلامی (اصل ۶۴) هر ‪ ۱۰‬سال یکبار (از تاریخ همه پرسی سال ۱۳٦۸) حداکثر ۲۰ نفر بر تعداد نمایندگان مجلس می تواند افزوده شود. شرایط جمعیتی، جغرافیایی و استراتژیکی و سیاسی حوزه‌های انتخابیه از جمله شرایط افزایش تعداد نمایندگان مجلس است.پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حد نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تعداد نمایندگان مجلس) (تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمايندگان مجلس) (تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران) (تعدادنمایندگان مجلس) (تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) (تعداد نمایندگان مجلس ) (تعداد نمایندگان مجلس ایران) (تعداد نمایندگان مجلس چند نفر است) (تعدادنمایندگان مجلس شورای اسلامی) (نمایندگان مجلس چند نفرند) (تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ) (تعداد اعضای مجلس) (تعداد نماینده های مجلس) (تعداد نماینده های مجلس شورای اسلامی) (تعداد اعضای مجلس خبرگان) (تعداد نمایندگان مجلس در حال حاضر) (نمایندگان مجلس چند نفر هستند) (نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند نفرند) (تعداد نفرات مجلس) (مجلس شورای اسلامی چند نفرند) (تعدادنمايندگان مجلس) (تعداد نفرات مجلس شوراي اسلامي) (تعداد مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند نفر است؟) (تعداد افراد مجلس شوراي اسلامي) (تعداد نمايندگان مجلس ) (تعداد نفرات مجلس شورای اسلامی) (تعداد اعضاي مجلس شوراي اسلامي) (تعدادنمايندگان مجلس شوراي اسلامي) (تعداد+نمایندگان+مجلس) (تعداد اعضا مجلس شورای اسلامی) () (تعداد نماینده مجلس) (تعداد نمایندگان مجلس؟) (تعداد نمایند گان مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمایندگان) (تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران) (تعداد اعضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمایندگان مجلس در سال 91) (تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر) (تعداداعضای مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمایندگان شورای اسلامی) (اعضای مجلس چند نفرند) (نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند نفر هستند) (تعداد نمایندگان مجلس خبرگان) (تعداد نمايندگان مجلس چند نفر است) (تعداداعضای مجلس) ( تعداد نمایندگان مجلس) (تعداد نمایندگان مجلس شورا) (تعداد اعضای قوه مقننه) (نمایندگان مجلس چند نفرند؟) (تعداد+نمایندگان+مجلس+شورای+اسلامی) (تعداد افراد مجلس) (تعدا نمایندگان مجلس) (تعداد نمایندگان مجلس چند نفر است؟) (تعدادنمایندگان مجلس ایران) (اعضای مجلس شورای اسلامی چند نفرند) (نمایندگان مجلس چندنفرند) (مجلس خبرگان چند نفرند) (تعداد نماینگان مجلس) (تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی ایران) (تعداد نماینده گان مجلس) (مجلس چند نماینده دارد) (تعداد نمایندگان مجلس در ایران) (تعداد نمایندگان مجلس چند نفرند) (تعداد اعضای مجلس ) (تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند نفر است) (تعداد اعضای نمایندگان مجلس) (اعضای مجلس شورای اسلامی چندنفرند) (تعداد کل نمایندگان مجلس) (تعداد افراد مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمايندكان مجلس) (تعدادنماینده های مجلس) (نمايندگان مجلس چند نفرند) (تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ) (تعدادنمایندگان مجلس ) (تعداد اعضای مجلس شورای نگهبان) (تعداد نمایندگان مجلس) ("تعداد نمایندگان مجلس") (تعداد اعضای مجلس شورای اسلامی ) (مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان) (تعداد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی) (تعداد اعضاي قوه مقننه) (تعداد اعضای قوه مجریه) (نمایندگان مجلس چند نفرن) (����� �����ϐ�� ����) (تعداد نماینگان مجلس ) (تعداد نمایندکان مجلس) (تعدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی) (تعداد نمایندگان در مجلس) (تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1391) (مجلس شورای اسلامی چند نماینده دارد؟) (تعداد+نمايندگان+مجلس) (تعداد نمایندگان مجلس در سال 1392) (تعداد افراد مجلس شورای نگهبان) (تعداد نمایندگان مجلس چند نفر هستند؟) (تعدادنمایندگان مجلس شورای اسلامی ) (تعداد نمایندگان مجلس در سال 1391)