پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به چند روش می توان یک اسکناس یک دلاری را خرد کرد؟

1 پاسخ 1

با استفاده از تمام سکه های موجود یعنی penny (یک سنت)، nickel (پنج سنت)، dime (ده سنت)، quarter (بیست و پنج سنت) و half-dollar (پنجاه سنت) به 292 روش می توان یک اسکناس 1 دلاری را خرد کرد. البته اگر سکه یک دلاری (dollar-coin) را هم در نظر بگیریم در کل 293 روش وجود خواهد داشت. با کمی دقت متوجه می شویم که تعداد روش های چنین مسئله ای برابر تعداد جواب های معادله 0.01 p + 0.05 n + 0.10 d + 0.25 q + 0.50 h = 1 می باشد که در آن p، n، d، q و h اعداد صحیح نامنفی می باشند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هر دلار چند سنت است) ()