پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش تعداد بازدید
126 کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه 9591
127 آیا دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری (در صورتی که زنده باشند) 9590
128 آیا پسر و دختر بدون اجازه والدینشان می توانند صیغه موقت بخوانند؟ 9591
129 کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه 9590
130 ترم 5 شیمی هستم و سربازی هم نرفته ام و اگر ازدواج نکنم به گناه می افتم چه 9591
131 خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری 19627
132 خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری 12369
133 من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و 14314
134 من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و 9590
135 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 10940
136 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9590
137 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9590
138 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9590
139 آیا پسر و دختر می توانند خودشون صیغه بخوانند و محرم شوند؟ 9592
140 آیا پسر و دختر می توانند خودشون صیغه بخوانند و محرم شوند؟ 9590
141 آیا مذی هم مانند منی حالت کشناکی (کشی) دارد؟ 9593
142 آیا مذی هم مانند منی حالت کشناکی (کشی) دارد؟ 9590
143 در مورد انتظارات، رفتارها،‌ بایدها و نبایدها و ... بعد از ازدواج توضیحاتی 9584
144 در مورد انتظارات، رفتارها،‌ بایدها و نبایدها و ... بعد از ازدواج توضیحاتی 9590
145 من نامزد دارم و آدمی هستم که خیلی زود تحریک می شوم حتی پشت تلفن، نامزدم 32824
146 من نامزد دارم و آدمی هستم که خیلی زود تحریک می شوم حتی پشت تلفن، نامزدم 13656
147 آیا استمنا برای خانم ها هم صدق می کند؟ مثلا دست کشیدن به بدن و یا افکاری 18801
148 پس از هر نزدیکی با همسر باید حتما غسل جنابت گرفت؟ 9604
149 پس از هر نزدیکی با همسر باید حتما غسل جنابت گرفت؟ 9591
150 آیا برای صیغه کردن دختر باکره احتیاج به اذن پدر است؟ ‌برای غیر آن چطور؟ 9590