پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش تعداد بازدید
126 آیا خودارضایی سبب میشه آدم بچه دار نشه؟ اگر بله، چرا؟ (مدرک لطفا بذارین) 17145
127 کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه 9891
128 آیا دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری (در صورتی که زنده باشند) 9895
129 آیا پسر و دختر بدون اجازه والدینشان می توانند صیغه موقت بخوانند؟ 9890
130 کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه 9891
131 ترم 5 شیمی هستم و سربازی هم نرفته ام و اگر ازدواج نکنم به گناه می افتم چه 9891
132 خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری 19722
133 خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری 12459
134 من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و 14457
135 من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و 9891
136 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 11042
137 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9892
138 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9891
139 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9891
140 آیا پسر و دختر می توانند خودشون صیغه بخوانند و محرم شوند؟ 9892
141 آیا پسر و دختر می توانند خودشون صیغه بخوانند و محرم شوند؟ 9893
142 آیا مذی هم مانند منی حالت کشناکی (کشی) دارد؟ 9893
143 آیا مذی هم مانند منی حالت کشناکی (کشی) دارد؟ 9891
144 در مورد انتظارات، رفتارها،‌ بایدها و نبایدها و ... بعد از ازدواج توضیحاتی 9884
145 در مورد انتظارات، رفتارها،‌ بایدها و نبایدها و ... بعد از ازدواج توضیحاتی 9890
146 من نامزد دارم و آدمی هستم که خیلی زود تحریک می شوم حتی پشت تلفن، نامزدم 33254
147 من نامزد دارم و آدمی هستم که خیلی زود تحریک می شوم حتی پشت تلفن، نامزدم 13913
148 آیا استمنا برای خانم ها هم صدق می کند؟ مثلا دست کشیدن به بدن و یا افکاری 19017
149 پس از هر نزدیکی با همسر باید حتما غسل جنابت گرفت؟ 9891
150 پس از هر نزدیکی با همسر باید حتما غسل جنابت گرفت؟ 9891