پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش تعداد بازدید
126 کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه 9463
127 آیا دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری (در صورتی که زنده باشند) 9462
128 آیا پسر و دختر بدون اجازه والدینشان می توانند صیغه موقت بخوانند؟ 9463
129 کدام یک از مراجع تقلید دختر را قبول می کنند که بدون اجازه پدر با پسری صیغه 9464
130 ترم 5 شیمی هستم و سربازی هم نرفته ام و اگر ازدواج نکنم به گناه می افتم چه 9466
131 خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری 19584
132 خانم ها هنگام ملاعبه (نه آمیزش) با همسر خود وقتی به اوج لذت که لذت دیگری 12327
133 من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و 14252
134 من جوانی 20 ساله هستم که به واسطه اعمال زشتم در جوانی الآن گرفتار هستم و 9463
135 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 10884
136 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9463
137 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9463
138 من با دختری از طریق درس و دانشگاه آشنا شدیم و هر دو مذهبی هستیم و بعد از 9465
139 آیا پسر و دختر می توانند خودشون صیغه بخوانند و محرم شوند؟ 9469
140 آیا پسر و دختر می توانند خودشون صیغه بخوانند و محرم شوند؟ 9463
141 آیا مذی هم مانند منی حالت کشناکی (کشی) دارد؟ 9489
142 آیا مذی هم مانند منی حالت کشناکی (کشی) دارد؟ 9466
143 در مورد انتظارات، رفتارها،‌ بایدها و نبایدها و ... بعد از ازدواج توضیحاتی 9458
144 در مورد انتظارات، رفتارها،‌ بایدها و نبایدها و ... بعد از ازدواج توضیحاتی 9463
145 من نامزد دارم و آدمی هستم که خیلی زود تحریک می شوم حتی پشت تلفن، نامزدم 32599
146 من نامزد دارم و آدمی هستم که خیلی زود تحریک می شوم حتی پشت تلفن، نامزدم 13580
147 آیا استمنا برای خانم ها هم صدق می کند؟ مثلا دست کشیدن به بدن و یا افکاری 18678
148 پس از هر نزدیکی با همسر باید حتما غسل جنابت گرفت؟ 9463
149 پس از هر نزدیکی با همسر باید حتما غسل جنابت گرفت؟ 9463
150 آیا برای صیغه کردن دختر باکره احتیاج به اذن پدر است؟ ‌برای غیر آن چطور؟ 9463