پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا

ردیف پرسش
1 فاصله شهر مهران تا آبادان چند کیلومتر است؟
2 فاصله رشت تا بندر نوشهر چقدر است؟
3 فاصله شلمان تا نوشهر چقدر است؟
4 کاهيجه کجاست؟
5 پایتخت کشور بوتان چه نام دارد؟
6 پایتخت کشور بنین چه نام دارد؟
7 پایتخت کشور بلیز چه نام دارد؟
8 پایتخت کشور بلژیک چه نام دارد؟
9 پایتخت کشور بلاروس چه نام دارد؟
10 پایتخت کشور باربادوس چه نام دارد؟
11 پایتخت کشور بنگلادش چه نام دارد؟
12 پایتخت کشور بحرین چه نام دارد؟
13 پایتخت کشور باهاماس چه نام دارد؟
14 پایتخت کشور آذربایجان چه نام دارد؟
15 پایتخت کشور اتریش چه نام دارد؟
16 پایتخت کشور استرالیا چه نام دارد؟
17 پایتخت کشور ارمنستان چه نام دارد؟
18 پایتخت کشور آرژانتین چه نام دارد؟
19 پایتخت کشور آنتیگوا و باربارا چه نام دارد؟
20 پایتخت کشور آنگولا چه نام دارد؟