پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرسشکده > جامعه و خانواده > آشپزی

ردیف پرسش
1 طرز تهیه مرغ با برنج ترد|چینی| چیست؟ چگونه مرغ با برنج ترد|چینی| درست کنم؟
2 طرز تهیه ماهی سرخ شده با سس سیر |چینی| چیست؟ چگونه ماهی سرخ شده با سس سیر
3 طرز تهیه مخلوط گوشت و سبزیجات |چینی| چیست؟ چگونه مخلوط گوشت و سبزیجات
4 طرز تهیه توپ برنج چینی|چینی| چیست؟ چگونه توپ برنج چینی|چینی| درست کنم؟
5 طرز تهیه مخلوط گوشت ستاره ای |چینی| چیست؟ چگونه مخلوط گوشت ستاره ای |چینی|
6 طرز تهیه رولت گوشت و تن ماهی|چینی| چیست؟ چگونه رولت گوشت و تن ماهی|چینی|
7 طرز تهیه كلوچه گوشت و مرغ |چینی| چیست؟ چگونه كلوچه گوشت و مرغ |چینی| درست
8 طرز تهیه مخلوط پفكی پیازچه و كنجد |چینی| چیست؟ چگونه مخلوط پفكی پیازچه و
9 طرز تهیه مخلوط توپی میگو و قارچ|چینی| چیست؟ چگونه مخلوط توپی میگو و
10 طرز تهیه تارت فرنی دار |چینی| چیست؟ چگونه تارت فرنی دار |چینی| درست کنم؟
11 طرز تهیه كلوچه ستاره ای خرما |چینی| چیست؟ چگونه كلوچه ستاره ای خرما |چینی|
12 طرز تهیه اردك سرخ شده با سس میوه|چینی| چیست؟ چگونه اردك سرخ شده با سس
13 طرز تهیه رولت تخم مرغ با سس گشنیز|چینی| چیست؟ چگونه رولت تخم مرغ با سس
14 طرز تهیه خوراك دریائی و سبزیجات |چینی| چیست؟ چگونه خوراك دریائی و سبزیجات
15 طرز تهیه كلم بروكلی و زنجبیل |چینی| چیست؟ چگونه كلم بروكلی و زنجبیل |چینی|
16 طرز تهیه دسر خنك هندوانه و نشاسته|چینی| چیست؟ چگونه دسر خنك هندوانه و
17 طرز تهیه گوشت كبابی با قارچ صدفی|چینی| چیست؟ چگونه گوشت كبابی با قارچ
18 طرز تهیه قارچ پر شده|چینی| چیست؟ چگونه قارچ پر شده|چینی| درست کنم؟
19 طرز تهیه توپ گوشت كنجدی|چینی| چیست؟ چگونه توپ گوشت كنجدی|چینی| درست کنم؟
20 طرز تهیه ترشی مخلوط سبزیجات|چینی| چیست؟ چگونه ترشی مخلوط سبزیجات|چینی|