پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پرسشکده > ورزش

ردیف پرسش
1 ابعاد میز پینگ پونگ چقدر است؟
2 هنگام سرویس در پینگ پونگ توپ چقدر باید به بالا پرتاپ شود؟
3 ارتفاع تور پینگ پونگ چقدر است؟
4 ارتفاع میز پینگ پونگ چقدر است؟
5 مبدأ پیدایش تـنیس روی میز کجاست؟
6 قوانین تنیس روی میز چیست؟
7 مرد سال فوتبال اروپا در سال 2012 کیست؟
8 هان مادانگ چیست؟
9 پرافتخارترین ورزشکاران المپیک ایران چه کسانی هستند؟
10 سرعت سرویس بازیکنان حرفه ای والیبال چقدر است؟
11 والیبال کی و توسط چه کسی بوجود آمد؟
12 وظیفه بازیکن آزاد (libero) در والیبال چیست؟
13 آیا در بازی والیبال هم داور به بازیکنان کارت می دهد؟
14 ارتفاع مانع در ورزش دو با مانع چقدر است؟
15 عمق آب در واترپلو چقدر است؟
16 ارتفاع سبد بسکتبال چقدر است؟
17 ارتفاع تور والیبال چقدر است؟
18 چه کسی اولین مدال رشته دومیدانی بازی های المپیک در تاریخ ورزش ایران را
19 عملکرد ایران المپیک 2008 پکن چگونه بود؟
20 عملکرد ایران در المپیک های گذشته چگونه بوده است؟