جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(اسم های آمریکایی) (اسم دختر آمریکایی) (اسم دختر امریکایی) (اسم های امریکایی) (اسم امریکایی) (اسم آمریکایی) (اسم های دختر آمریکایی) (اسامی دختر امریکایی) (اسم پسر امریکایی) (اسامی دختر آمریکایی) (نام دختر امریکایی) (نام های آمریکایی) (اسم های پسر آمریکایی) (اسمهای امریکایی) (اسم های دخترانه آمریکایی) (نامهای امریکایی) (اسم های دختر امریکایی) (اسم های دخترانه امریکایی) (نام های امریکایی) (نام های دخترانه آمریکایی) (اسم پسر آمریکایی) (اسمهای آمریکایی) (نام های دخترانه امریکایی) (اسمهای دختر امریکایی) (اسم امریکایی دختر) (نام دختر آمریکایی) (اسم هاي امريكايي) (نام دخترامریکای) (اسامی امریکایی) (اسم زنان امریکایی) (اسم پسر امريكايي) (اسم دختران امریکایی) (اسم های امریکایی دختر) (اسم های امریکایی ) (اسم هاي دختر امريكايي) (اسم دخترانه آمریکایی) (اسم دخترامریکایی) (اسم های اصیل امریکایی) (اسمهای دخترانه امریکایی) (نامهای دخترانه امریکایی) (اسم دختر امريكايي) (اسم های پسرانه ی آمریکایی) (اسم دختر آمريكايي) (اسم آمریکایی دختر) (اسم های پسر امریکایی) (اسامی دخترانه امریکایی) (اسم امریکایی پسر) (اسم دختر امریکای) (نام های دختر امریکایی) (اسامی دختران امریکایی) (لیست اسم های دخترانه آمریکایی) (اسامی زنان امریکایی) (اسم زن امریکایی) (اسامي پسر امريكايي) (اسم دخترآمریکایی) (اسامی دخترانه آمریکایی) (اسم امريكايي) (اسم های آمریکای) (اسم دختران آمریکایی) (نام دختران آمریکایی) (اسم پسرانه امریکایی) (اسم آمریکایی پسر) (نام های دختر آمریکایی) (اسامی پسر آمریکایی) (زیباترین اسم های امریکایی) (اسم دختر امریکایی ) (اسم های آمریکایی برای پسر) (اسم هاي دختر آمريكايي) (اسم های پسرانه امریکایی) (اسم های امریکایی دخترانه) (اسم های "دخترانه" آمریکایی) (نام هاي دخترانه امريكايي) (اسامی آمریکایی پسر) (اسم دخترامریکتیی) (اسم های زن امریکایی) (اسم دختر امريكا) (نام پسر امريكا) (اسم پسرامریکایی) (اسمهای دخترانه آمریکایی) (اسم دخترهای امریکا) (اسم دخترهای امریکایی) (نام دخترآمريكايي) ( اسم دختر آمریکایی) (محبوب ترين نام دختردرآمريكا) (اسامی پسر و دختر در آمریکا) (لیست اسم ها ی دختران آمریکایی) ( اسامی دخترانه امریکا) (نام هایی امریکایی) ( نام های دخترانه امریکایی) (لیست اسمهای محبوب) (اسم های امریکایی زن) (نام هاي پسر در آمريكا) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
     محبوب ترین اسم های پسر و دختر در سال 2009 در آمریکا چه بوده است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
طبق آمار واحد Social Security Administration امریکا، جیکوب (Jacob) و ایزابلا (Isabella) نام هایی هستند که در سال 2009، بیش از سایر نام ها بر روی نوزادان نهاده شدند. لیست کامل 20 رتبه اول در اینجا آورده شده است.

رتبه
پسر دختر
1 Jacob Isabella
2 Ethan Emma
3 Michael Olivia
4 Alexander Sophia
5 William Ava
6 Joshua Emily
7 Daniel Madison
8 Jayden Abigail
9 Noah Chloe
10 Anthony Mia
11 Christopher Elizabeth
12 Aidan Addison
13 Matthew Alexis
14 David Ella
15 Andrew Samantha
16 Joseph Natalie
17 Logan Grace
18 James Lily
19 Ryan Alyssa
20 Benjamin Ashleyچاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed