جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(اسم دختر آمریکایی) (اسم های آمریکایی) (اسم دختر امریکایی) (اسم های امریکایی) (اسامی دختر آمریکایی) (اسم آمریکایی) (اسم امریکایی) (اسامی دختر امریکایی) (اسم های دختر آمریکایی) (نام دختر امریکایی) (نام های آمریکایی) (اسم پسر امریکایی) (اسم های پسر آمریکایی) (اسم های دختر امریکایی) (اسم های دخترانه امریکایی) (اسم های دخترانه آمریکایی) (اسمهای امریکایی) (نامهای امریکایی) (نام های امریکایی) (اسم پسر آمریکایی) (اسمهای آمریکایی) (اسم امریکایی دختر) (نام های دخترانه آمریکایی) (نام های دخترانه امریکایی) (نام دختر آمریکایی) (اسمهای دختر امریکایی) (اسامی امریکایی) (اسامی دختران امریکایی) (اسم دختر امريكايي) (اسم هاي امريكايي) (اسم زنان امریکایی) (نام دخترامریکای) (اسم پسر امريكايي) (اسم دختران امریکایی) (نام های دختر آمریکایی) (اسم های امریکایی دختر) (اسم دخترانه آمریکایی) (لیست اسم های دخترانه آمریکایی) (اسم آمریکایی دختر) (اسم های اصیل امریکایی) (اسم هاي دختر امريكايي) (اسم دخترامریکایی) (اسم های امریکایی ) (اسم امریکایی پسر) (اسامی زنان امریکایی) (اسامی پسر آمریکایی) (نامهای دخترانه امریکایی) (اسامی دخترانه امریکایی) (اسم دختر آمريكايي) (اسمهای دخترانه امریکایی) (اسم دختران آمریکایی) (اسم های پسر امریکایی) (زیباترین اسم های امریکایی) (اسم های پسرانه ی آمریکایی) (اسم دختر امریکای) (اسامی دخترانه آمریکایی) (نام های دختر امریکایی) (اسم دختر امریکایی ) (اسم زن امریکایی) (اسامي پسر امريكايي) (اسم های امریکایی دخترانه) (اسم دخترآمریکایی) (نام دختران آمریکایی) (اسم های آمریکای) (اسم پسرانه امریکایی) (اسم امريكايي) (اسم آمریکایی پسر) (اسم هاي دختر آمريكايي) (اسمهای دخترانه آمریکایی) (اسم های پسرانه امریکایی) (اسم های آمریکایی برای پسر) (اسم پسرامریکایی) (اسم های "دخترانه" آمریکایی) (نام هاي دخترانه امريكايي) (اسم دخترهای امریکا) (اسم دخترامریکتیی) (اسامی آمریکایی پسر) (اسم های زن امریکایی) (اسم دخترهای امریکایی) (اسم دختر امريكا) (نام پسر امريكا) (نام دخترآمريكايي) ( اسم دختر آمریکایی) ( اسامی دخترانه امریکا) (اسم های امریکایی زن) (نام هایی امریکایی) ( نام های دخترانه امریکایی) (لیست اسمهای محبوب) (نام هاي پسر در آمريكا) (اسامی پسر و دختر در آمریکا) (محبوب ترين نام دختردرآمريكا) (لیست اسم ها ی دختران آمریکایی) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
     محبوب ترین اسم های پسر و دختر در سال 2009 در آمریکا چه بوده است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
طبق آمار واحد Social Security Administration امریکا، جیکوب (Jacob) و ایزابلا (Isabella) نام هایی هستند که در سال 2009، بیش از سایر نام ها بر روی نوزادان نهاده شدند. لیست کامل 20 رتبه اول در اینجا آورده شده است.

رتبه
پسر دختر
1 Jacob Isabella
2 Ethan Emma
3 Michael Olivia
4 Alexander Sophia
5 William Ava
6 Joshua Emily
7 Daniel Madison
8 Jayden Abigail
9 Noah Chloe
10 Anthony Mia
11 Christopher Elizabeth
12 Aidan Addison
13 Matthew Alexis
14 David Ella
15 Andrew Samantha
16 Joseph Natalie
17 Logan Grace
18 James Lily
19 Ryan Alyssa
20 Benjamin Ashleyچاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed