جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(اسم های آمریکایی) (اسم دختر آمریکایی) (اسم دختر امریکایی) (اسم های امریکایی) (اسم امریکایی) (اسم آمریکایی) (اسم های دختر آمریکایی) (اسامی دختر امریکایی) (اسامی دختر آمریکایی) (اسم پسر امریکایی) (نام دختر امریکایی) (نام های آمریکایی) (اسم های پسر آمریکایی) (اسمهای امریکایی) (اسم های دخترانه آمریکایی) (اسم های دخترانه امریکایی) (نامهای امریکایی) (اسم های دختر امریکایی) (نام های امریکایی) (نام های دخترانه آمریکایی) (اسم پسر آمریکایی) (اسمهای آمریکایی) (اسم امریکایی دختر) (اسمهای دختر امریکایی) (نام های دخترانه امریکایی) (نام دختر آمریکایی) (اسم هاي امريكايي) (اسامی امریکایی) (نام دخترامریکای) (اسم زنان امریکایی) (اسم پسر امريكايي) (اسم دختران امریکایی) (اسم های امریکایی دختر) (اسم های امریکایی ) (اسم هاي دختر امريكايي) (اسم دخترانه آمریکایی) (اسم دختر امريكايي) (اسم دخترامریکایی) (اسم های اصیل امریکایی) (اسمهای دخترانه امریکایی) (نامهای دخترانه امریکایی) (اسم آمریکایی دختر) (اسم دختر آمريكايي) (اسم های پسرانه ی آمریکایی) (اسم امریکایی پسر) (اسم دختر امریکای) (لیست اسم های دخترانه آمریکایی) (نام های دختر امریکایی) (اسم های پسر امریکایی) (اسامی دخترانه امریکایی) (اسامی پسر آمریکایی) (اسم های آمریکای) (اسامي پسر امريكايي) (اسم امريكايي) (اسم دخترآمریکایی) (اسامی دخترانه آمریکایی) (اسامی دختران امریکایی) (زیباترین اسم های امریکایی) (اسم زن امریکایی) (اسامی زنان امریکایی) (اسم دختر امریکایی ) (نام دختران آمریکایی) (اسم پسرانه امریکایی) (اسم دختران آمریکایی) (اسم آمریکایی پسر) (نام های دختر آمریکایی) (اسم های آمریکایی برای پسر) (اسم هاي دختر آمريكايي) (اسم های پسرانه امریکایی) (اسم های امریکایی دخترانه) (اسامی آمریکایی پسر) (اسم دخترامریکتیی) (اسم دخترهای امریکا) (اسم پسرامریکایی) (اسم های "دخترانه" آمریکایی) (نام هاي دخترانه امريكايي) (اسم دختر امريكا) (نام پسر امريكا) (اسم دخترهای امریکایی) (اسمهای دخترانه آمریکایی) (اسم های زن امریکایی) (نام دخترآمريكايي) ( اسم دختر آمریکایی) (محبوب ترين نام دختردرآمريكا) (اسامی پسر و دختر در آمریکا) (لیست اسم ها ی دختران آمریکایی) ( اسامی دخترانه امریکا) (اسم های امریکایی زن) (نام هایی امریکایی) ( نام های دخترانه امریکایی) (لیست اسمهای محبوب) (نام هاي پسر در آمريكا) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
     محبوب ترین اسم های پسر و دختر در سال 2009 در آمریکا چه بوده است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
طبق آمار واحد Social Security Administration امریکا، جیکوب (Jacob) و ایزابلا (Isabella) نام هایی هستند که در سال 2009، بیش از سایر نام ها بر روی نوزادان نهاده شدند. لیست کامل 20 رتبه اول در اینجا آورده شده است.

رتبه
پسر دختر
1 Jacob Isabella
2 Ethan Emma
3 Michael Olivia
4 Alexander Sophia
5 William Ava
6 Joshua Emily
7 Daniel Madison
8 Jayden Abigail
9 Noah Chloe
10 Anthony Mia
11 Christopher Elizabeth
12 Aidan Addison
13 Matthew Alexis
14 David Ella
15 Andrew Samantha
16 Joseph Natalie
17 Logan Grace
18 James Lily
19 Ryan Alyssa
20 Benjamin Ashleyچاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed