جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    EMC چیست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
EMC سرنام عبارت Electromagnetic Compatibility و به معنای سازگاری الکترومغناطیسی می باشد. مداری از لحاظ EMC کیفیت بالا دارد که قطعات آن بر روی قطعات و محیط اطراف خود نه تاثیر بگذارند و نه از آن ها تاثیر بگیرند. این تاثیر می تواند از طریق هدایت (Conduction)، تزویج خازنی (Capacitive Coupling)، تزویج مغناطیسی (Inductive Coupling) و تزویج تشعشعی (Radiative Coupling) باشد. هرچه فرکانس سیگنال های مدار افزایش یابد احتمال ایجاد این تاثیر بیشتر می شود و لازم است طراح دقت بیشتری بر نحوه ی چیدمان (Placement) عناصر و ترسیم مسیرهای (Track) مدارچاپی داشته باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed