جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پیش شماره تربت حیدریه) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره شهرستان تربت حیدریه چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره شهرستان تربت حیدریه 531 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تربت حیدریه باید ابتدا 0531 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تربت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0531123456 را وارد نمایید. شهرستان تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed