جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(کد کانادا) (پیش شماره کانادا) (کد کشور کانادا) (شماره موبایل کانادا) (کد تلفن کانادا) (پیش شماره موبایل کانادا) (کد موبایل کانادا) (کد تلفن کشور کانادا) (شماره تلفن کانادا) (كد كانادا) (پيش شماره كانادا) (شماره کانادا) (کد تلفن ونکوور کانادا) (کدکانادا) (پیش شماره کشور کانادا) (كد تلفن كانادا) (پیش شماره تورنتو) (شماره موبایل در کانادا) (کد شهرهای کانادا) (پیش شماره کانادا ونکوور) (کد کانادا+تلفن) (پیش شماره ونکوور کانادا) (پیش شماره موبایل در کانادا) (پیش شماره شهرهای کانادا) (كد كشور كانادا) (کد تلفن ونکور کامادا) (پیش شماره ی کانادا) (کد تلفن شهرهای کانادا) (کد ونکوور) (کد تلفنی کانادا) (کد موبایل کشور کانادا) (كد تلفن كشور كانادا) (پیش شماره تلفن کانادا) (پیش شماره تلفن کشور کانادا) (کد تلفن کانادا تورنتو) (تلفن کانادا) (پيش شماره کانادا) (پیش شماره های کانادا) (شماره تلفن کانادایی) (پیش شماره تلفن تورنتو) (کد ونکوور کانادا) (شماره موبایل کانادایی) (کد موبایل در کانادا) (پیش شماره تلفن شهرهای کانادا) (پيش شماره موبايل كانادا) (پيش+شماره+موبايل+در+ونكوور+كانادا) (پيش شماره شهرهاي كانادا) (شماره تلفن های کانادا) (پیش شماره شهر های کانادا) (شماره تلفن كانادا) (یک شماره تلفن از کانادا) (پیش شماره تلفن کشورکانادا) (شماره موبايل كانادا) (کد تماس کانادا) (کدتلفن کانادا) (شماره كانادا) (پیش شماره همراه مانادا) (پيش شماره محله لومري كانادا) (پيش شماره ونكوور) (پیش شماره کشورها) (پیش شماره تلفن های کانادا) (پیش شماره کانادا ) (شماره موبایل کشور آمریکا) (پیش شماره 001) ( تلفن کشور کانادا) (کد ایران چند است؟) (پیش شماره ایالت های امریکا) (پیش شماره تلفنهای کانادا +) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره کانادا چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور کانادا 1 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور کانادا باید ابتدا 001 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کانادا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 001123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 001912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed