جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پیش شماره کانادا) (کد کانادا) (شماره موبایل کانادا) (کد تلفن کانادا) (کد کشور کانادا) (پیش شماره موبایل کانادا) (کد تلفن کشور کانادا) (کد موبایل کانادا) (شماره تلفن کانادا) (شماره کانادا) (پيش شماره كانادا) (كد كانادا) (کد تلفن ونکوور کانادا) (كد تلفن كانادا) (شماره موبایل در کانادا) (کد شهرهای کانادا) (پیش شماره کشور کانادا) (کد کانادا+تلفن) (پیش شماره موبایل در کانادا) (پیش شماره شهرهای کانادا) (پیش شماره کانادا ونکوور) (پیش شماره ونکوور کانادا) (کد تلفن ونکور کامادا) (کد تلفن شهرهای کانادا) (پیش شماره ی کانادا) (كد تلفن كشور كانادا) (کد تلفنی کانادا) (کد ونکوور) (كد كشور كانادا) (کدکانادا) (پیش شماره تلفن کشور کانادا) (پیش شماره تلفن کانادا) (پیش شماره تلفن تورنتو) (پيش شماره شهرهاي كانادا) (شماره تلفن کانادایی) (کد موبایل در کانادا) (تلفن کانادا) (پيش شماره کانادا) (پيش شماره موبايل كانادا) (پیش شماره تورنتو) (پيش+شماره+موبايل+در+ونكوور+كانادا) (پیش شماره شهر های کانادا) (پیش شماره تلفن شهرهای کانادا) (شماره تلفن كانادا) (شماره موبایل کانادایی) (کد ونکوور کانادا) (کد تلفن کانادا تورنتو) (شماره موبايل كانادا) (یک شماره تلفن از کانادا) (کد موبایل کشور کانادا) (پیش شماره های کانادا) (شماره تلفن های کانادا) (کد تماس کانادا) (شماره كانادا) (پيش شماره محله لومري كانادا) (کدتلفن کانادا) (پیش شماره همراه مانادا) (پیش شماره تلفن کشورکانادا) (پيش شماره ونكوور) (شماره موبایل کشور آمریکا) (پیش شماره تلفن های کانادا) (پیش شماره کشورها) (پیش شماره ایالت های امریکا) (پیش شماره کانادا ) (پیش شماره تلفنهای کانادا +) (پیش شماره 001) ( تلفن کشور کانادا) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره کانادا چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور کانادا 1 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور کانادا باید ابتدا 001 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کانادا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 001123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 001912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed