جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(کد کانادا) (پیش شماره کانادا) (کد کشور کانادا) (شماره موبایل کانادا) (کد تلفن کانادا) (پیش شماره موبایل کانادا) (کد موبایل کانادا) (کد تلفن کشور کانادا) (شماره تلفن کانادا) (كد كانادا) (پيش شماره كانادا) (شماره کانادا) (کد تلفن ونکوور کانادا) (كد تلفن كانادا) (پیش شماره کشور کانادا) (شماره موبایل در کانادا) (کدکانادا) (کد شهرهای کانادا) (پیش شماره کانادا ونکوور) (کد کانادا+تلفن) (پیش شماره موبایل در کانادا) (پیش شماره شهرهای کانادا) (پیش شماره ونکوور کانادا) (كد كشور كانادا) (کد تلفن ونکور کامادا) (پیش شماره ی کانادا) (کد تلفن شهرهای کانادا) (كد تلفن كشور كانادا) (پیش شماره تلفن کانادا) (کد تلفنی کانادا) (کد ونکوور) (پیش شماره تلفن کشور کانادا) (کد موبایل کشور کانادا) (پیش شماره تورنتو) (پيش شماره کانادا) (پیش شماره تلفن تورنتو) (تلفن کانادا) (شماره تلفن کانادایی) (شماره موبایل کانادایی) (کد موبایل در کانادا) (کد تلفن کانادا تورنتو) (کد ونکوور کانادا) (پیش شماره های کانادا) (پيش شماره موبايل كانادا) (پيش+شماره+موبايل+در+ونكوور+كانادا) (پيش شماره شهرهاي كانادا) (شماره تلفن های کانادا) (پیش شماره شهر های کانادا) (شماره تلفن كانادا) (پیش شماره تلفن شهرهای کانادا) (یک شماره تلفن از کانادا) (شماره موبايل كانادا) (کد تماس کانادا) (کدتلفن کانادا) (شماره كانادا) (پیش شماره همراه مانادا) (پیش شماره تلفن کشورکانادا) (پيش شماره محله لومري كانادا) (پيش شماره ونكوور) (پیش شماره کشورها) (پیش شماره تلفن های کانادا) (شماره موبایل کشور آمریکا) (پیش شماره 001) ( تلفن کشور کانادا) (پیش شماره ایالت های امریکا) (پیش شماره کانادا ) (پیش شماره تلفنهای کانادا +) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره کانادا چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور کانادا 1 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور کانادا باید ابتدا 001 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کانادا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 001123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 001912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed