جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پیش شماره کانادا) (کد کانادا) (شماره موبایل کانادا) (کد کشور کانادا) (کد تلفن کانادا) (پیش شماره موبایل کانادا) (کد تلفن کشور کانادا) (کد موبایل کانادا) (شماره تلفن کانادا) (شماره کانادا) (پيش شماره كانادا) (كد كانادا) (کد تلفن ونکوور کانادا) (كد تلفن كانادا) (شماره موبایل در کانادا) (پیش شماره کشور کانادا) (کد شهرهای کانادا) (پیش شماره کانادا ونکوور) (کد کانادا+تلفن) (پیش شماره ونکوور کانادا) (پیش شماره موبایل در کانادا) (پیش شماره شهرهای کانادا) (كد كشور كانادا) (کد تلفن ونکور کامادا) (پیش شماره ی کانادا) (کد تلفن شهرهای کانادا) (کدکانادا) (کد ونکوور) (کد تلفنی کانادا) (كد تلفن كشور كانادا) (پیش شماره تلفن کشور کانادا) (پیش شماره تورنتو) (پیش شماره تلفن کانادا) (پیش شماره تلفن تورنتو) (کد ونکوور کانادا) (شماره تلفن کانادایی) (تلفن کانادا) (کد موبایل در کانادا) (شماره موبایل کانادایی) (پيش شماره کانادا) (کد موبایل کشور کانادا) (پيش شماره موبايل كانادا) (پيش شماره شهرهاي كانادا) (پيش+شماره+موبايل+در+ونكوور+كانادا) (پیش شماره شهر های کانادا) (شماره تلفن كانادا) (پیش شماره تلفن شهرهای کانادا) (کد تلفن کانادا تورنتو) (یک شماره تلفن از کانادا) (پیش شماره های کانادا) (شماره موبايل كانادا) (شماره تلفن های کانادا) (کد تماس کانادا) (شماره كانادا) (کدتلفن کانادا) (پيش شماره محله لومري كانادا) (پیش شماره همراه مانادا) (پیش شماره تلفن کشورکانادا) (پیش شماره کشورها) (پيش شماره ونكوور) (پیش شماره تلفن های کانادا) (شماره موبایل کشور آمریکا) (پیش شماره ایالت های امریکا) (پیش شماره تلفنهای کانادا +) (پیش شماره کانادا ) (پیش شماره 001) ( تلفن کشور کانادا) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره کانادا چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور کانادا 1 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور کانادا باید ابتدا 001 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کانادا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 001123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 001912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed