جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(کد ترکیه) (پیش شماره ترکیه) (کد کشور ترکیه) (پیش شماره موبایل ترکیه) (شماره موبایل ترکیه) (کد تلفن ترکیه) (شماره ترکیه) (کد موبایل ترکیه) (کدترکیه) (كد تركيه) (پیش شماره کشور ترکیه) (شماره تلفن ترکیه) (پیش کد ترکیه) (موبایل ترکیه) (پيش شماره تركيه) (كد كشور تركيه) (پیش شماره های موبایل ترکیه) (پيش شماره موبايل تركيه) (کد تلفن کشور ترکیه) (کد ترکیه ) (پیش شماره تلفن ترکیه) (پیش شماره 0090) (پیش شماره موبایل در ترکیه) (کد ترکيه) (کدکشورترکیه) (شماره موبایل های ترکیه) (شماره تلفن های ترکیه) (پیش کد کشور ترکیه) (شماره موبایل در ترکیه) (كد موبايل تركيه) (شماره تلفن تركيه) (پیش شماره ترکیه ) (پيش شماره كشور تركيه) (پیش شماره موبایل کشور ترکیه) (کد کشور ترکیه ) (شماره موبایل کشور ترکیه) (پیش شماره ی ترکیه) (چگونگی تماس با ترکیه) (شماره تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره شهرهای ترکیه) (کد موبایل در ترکیه) (پیش شماره های ترکیه) (کد تلفن شهرهای ترکیه) (کد شهرهای ترکیه) (کد کشورترکیه) (پیش شماره ی کشور ترکیه) (کد+ترکیه) (شماره تلفن همراه ترکیه) (كد تلفن كشور تركيه) (تلفن ترکیه) (کد تلفن همراه ترکیه) (شماره تركيه) (کد پیش شماره ترکیه) (پیش شماره تلفن شهرهای ترکیه) (كد تلفن تركيه) (پیش شماره ترک سل) (پیش شماره ترکسل) (کدتلفن ترکیه) (شماره تلفن در ترکیه) (شماره گیری موبایل ترکیه) (یک شماره موبایل در ترکیه) (تماس با ترکیه) (یک شماره تلفن ترکیه) (شماره موبايل تركيه) (شماره ترکسل) (موبايل تركيه) (شماره موبایلهای ترکیه) (پیش شماره کد ترکیه) (شماره های ترکیه) (شماره گیری ترکیه) (یک شماره موبایل ترکیه) (شماره هاي ترك سل) (شماره موبایل ترکیه ای) (پیش شماره کشورترکیه) ("کد ترکیه") (شماره تلفن کشورترکیه) (شماره تلفن از ترکیه) (پیش شماره های ترک سل) (پیش شماره موبایلهای ترکیه) (شماره تلفن همراه در ترکیه) (کد موبایلهای ترکیه) (شماره های تلفن ترکیه) (بیش شماره کشور ترکیه) (پیش شماره کشور هند) ( تلفن موبایل ترکیه) (شماره تركيه ) (پیش شماره کشور سوریه) (شماره تلفن نمایندگی استیکبال ترکیه ) (شماره موبايل كشور آذربايجان) (كد وبيش شماره تركيه) (;کد موبایل ترکیه) (پيش شمارهاي تركيه) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره ترکیه چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور ترکیه 90 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکیه باید ابتدا 0090 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0090123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0090912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed