جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(کد ترکیه) (پیش شماره ترکیه) (کد کشور ترکیه) (پیش شماره موبایل ترکیه) (شماره موبایل ترکیه) (کد تلفن ترکیه) (شماره ترکیه) (کد موبایل ترکیه) (كد تركيه) (کدترکیه) (شماره تلفن ترکیه) (پیش شماره کشور ترکیه) (موبایل ترکیه) (پيش شماره تركيه) (پیش کد ترکیه) (كد كشور تركيه) (پیش شماره های موبایل ترکیه) (پيش شماره موبايل تركيه) (کد تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره تلفن ترکیه) (پیش شماره 0090) (پیش شماره موبایل در ترکیه) (شماره موبایل های ترکیه) (کد ترکیه ) (شماره تلفن های ترکیه) (شماره موبایل در ترکیه) (كد موبايل تركيه) (پیش کد کشور ترکیه) (کد ترکيه) (شماره تلفن تركيه) (پيش شماره كشور تركيه) (پیش شماره موبایل کشور ترکیه) (شماره موبایل کشور ترکیه) (چگونگی تماس با ترکیه) (شماره تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره ترکیه ) (پیش شماره ی ترکیه) (کدکشورترکیه) (کد شهرهای ترکیه) (پیش شماره شهرهای ترکیه) (تلفن ترکیه) (کد تلفن شهرهای ترکیه) (كد تلفن كشور تركيه) (شماره تلفن همراه ترکیه) (کد کشور ترکیه ) (کد کشورترکیه) (کد+ترکیه) (پیش شماره تلفن شهرهای ترکیه) (پیش شماره ترک سل) (پیش شماره های ترکیه) (کد پیش شماره ترکیه) (شماره تركيه) (کد تلفن همراه ترکیه) (شماره تلفن در ترکیه) (کد موبایل در ترکیه) (پیش شماره ی کشور ترکیه) (یک شماره موبایل در ترکیه) (كد تلفن تركيه) (پیش شماره ترکسل) (تماس با ترکیه) (کدتلفن ترکیه) (شماره گیری موبایل ترکیه) (یک شماره تلفن ترکیه) (شماره موبايل تركيه) (شماره ترکسل) (شماره هاي ترك سل) (موبايل تركيه) (شماره موبایلهای ترکیه) (پیش شماره کد ترکیه) (شماره های ترکیه) (شماره گیری ترکیه) (یک شماره موبایل ترکیه) (شماره موبایل ترکیه ای) (پیش شماره کشورترکیه) ("کد ترکیه") (شماره تلفن کشورترکیه) (شماره تلفن از ترکیه) (پیش شماره های ترک سل) (پیش شماره موبایلهای ترکیه) (شماره تلفن همراه در ترکیه) (کد موبایلهای ترکیه) (شماره های تلفن ترکیه) (بیش شماره کشور ترکیه) (پیش شماره کشور هند) ( تلفن موبایل ترکیه) (شماره تركيه ) (پیش شماره کشور سوریه) (شماره تلفن نمایندگی استیکبال ترکیه ) (شماره موبايل كشور آذربايجان) (كد وبيش شماره تركيه) (;کد موبایل ترکیه) (پيش شمارهاي تركيه) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره ترکیه چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور ترکیه 90 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکیه باید ابتدا 0090 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0090123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0090912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed