جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(کد ترکیه) (پیش شماره ترکیه) (کد کشور ترکیه) (پیش شماره موبایل ترکیه) (شماره موبایل ترکیه) (کد تلفن ترکیه) (شماره ترکیه) (کد موبایل ترکیه) (كد تركيه) (شماره تلفن ترکیه) (موبایل ترکیه) (پيش شماره تركيه) (پیش شماره کشور ترکیه) (پیش کد ترکیه) (پیش شماره های موبایل ترکیه) (پيش شماره موبايل تركيه) (كد كشور تركيه) (کد تلفن کشور ترکیه) (کدترکیه) (پیش شماره تلفن ترکیه) (پیش شماره 0090) (پیش شماره موبایل در ترکیه) (شماره موبایل های ترکیه) (شماره تلفن های ترکیه) (شماره موبایل در ترکیه) (كد موبايل تركيه) (شماره تلفن تركيه) (پیش کد کشور ترکیه) (پیش شماره موبایل کشور ترکیه) (پيش شماره كشور تركيه) (شماره موبایل کشور ترکیه) (کد ترکیه ) (شماره تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره ترکیه ) (چگونگی تماس با ترکیه) (کد ترکيه) (پیش شماره شهرهای ترکیه) (تلفن ترکیه) (کد تلفن شهرهای ترکیه) (كد تلفن كشور تركيه) (کد شهرهای ترکیه) (کد کشور ترکیه ) (پیش شماره ی ترکیه) (کد+ترکیه) (شماره تلفن همراه ترکیه) (پیش شماره ترک سل) (کدکشورترکیه) (کد پیش شماره ترکیه) (کد کشورترکیه) (پیش شماره ی کشور ترکیه) (شماره تركيه) (پیش شماره تلفن شهرهای ترکیه) (پیش شماره های ترکیه) (شماره تلفن در ترکیه) (شماره گیری موبایل ترکیه) (کد موبایل در ترکیه) (شماره موبايل تركيه) (شماره ترکسل) (کد تلفن همراه ترکیه) (یک شماره موبایل در ترکیه) (تماس با ترکیه) (یک شماره موبایل ترکیه) (پیش شماره ترکسل) (کدتلفن ترکیه) (كد تلفن تركيه) (شماره موبایلهای ترکیه) (موبايل تركيه) (شماره های ترکیه) (یک شماره تلفن ترکیه) (شماره گیری ترکیه) (شماره هاي ترك سل) (پیش شماره کشورترکیه) (پیش شماره کد ترکیه) (شماره موبایل ترکیه ای) ("کد ترکیه") (شماره تلفن کشورترکیه) (پیش شماره های ترک سل) (شماره تلفن از ترکیه) (پیش شماره موبایلهای ترکیه) (کد موبایلهای ترکیه) (شماره های تلفن ترکیه) (شماره تلفن همراه در ترکیه) (بیش شماره کشور ترکیه) (پیش شماره کشور هند) ( تلفن موبایل ترکیه) (شماره تركيه ) (پیش شماره کشور سوریه) (شماره تلفن نمایندگی استیکبال ترکیه ) (شماره موبايل كشور آذربايجان) (كد وبيش شماره تركيه) (;کد موبایل ترکیه) (پيش شمارهاي تركيه) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره ترکیه چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور ترکیه 90 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکیه باید ابتدا 0090 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0090123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0090912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed