جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(کد ترکیه) (پیش شماره ترکیه) (کد کشور ترکیه) (شماره موبایل ترکیه) (پیش شماره موبایل ترکیه) (کد تلفن ترکیه) (شماره ترکیه) (کد موبایل ترکیه) (كد تركيه) (شماره تلفن ترکیه) (موبایل ترکیه) (پيش شماره تركيه) (پیش شماره کشور ترکیه) (پیش کد ترکیه) (پیش شماره های موبایل ترکیه) (پيش شماره موبايل تركيه) (کدترکیه) (كد كشور تركيه) (پیش شماره تلفن ترکیه) (کد تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره 0090) (پیش شماره موبایل در ترکیه) (شماره موبایل های ترکیه) (شماره تلفن های ترکیه) (پیش کد کشور ترکیه) (شماره موبایل در ترکیه) (کد ترکیه ) (كد موبايل تركيه) (شماره تلفن تركيه) (پيش شماره كشور تركيه) (پیش شماره موبایل کشور ترکیه) (کد ترکيه) (شماره موبایل کشور ترکیه) (چگونگی تماس با ترکیه) (پیش شماره ترکیه ) (شماره تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره شهرهای ترکیه) (پیش شماره ی ترکیه) (کد کشور ترکیه ) (تلفن ترکیه) (کد تلفن شهرهای ترکیه) (كد تلفن كشور تركيه) (شماره تلفن همراه ترکیه) (کد شهرهای ترکیه) (کد+ترکیه) (پیش شماره ترک سل) (کدکشورترکیه) (کد پیش شماره ترکیه) (کد کشورترکیه) (پیش شماره ی کشور ترکیه) (تماس با ترکیه) (شماره تركيه) (پیش شماره تلفن شهرهای ترکیه) (پیش شماره های ترکیه) (شماره تلفن در ترکیه) (شماره گیری موبایل ترکیه) (کد موبایل در ترکیه) (شماره موبايل تركيه) (شماره ترکسل) (كد تلفن تركيه) (کد تلفن همراه ترکیه) (یک شماره موبایل در ترکیه) (شماره هاي ترك سل) (پیش شماره ترکسل) (کدتلفن ترکیه) (یک شماره موبایل ترکیه) (شماره موبایلهای ترکیه) (پیش شماره کد ترکیه) (موبايل تركيه) (شماره های ترکیه) (یک شماره تلفن ترکیه) (شماره گیری ترکیه) (پیش شماره کشورترکیه) (شماره موبایل ترکیه ای) (شماره تلفن همراه در ترکیه) ("کد ترکیه") (شماره تلفن کشورترکیه) (پیش شماره های ترک سل) (شماره تلفن از ترکیه) (پیش شماره موبایلهای ترکیه) (کد موبایلهای ترکیه) (شماره های تلفن ترکیه) (بیش شماره کشور ترکیه) (پیش شماره کشور هند) ( تلفن موبایل ترکیه) (شماره تركيه ) (پیش شماره کشور سوریه) (شماره تلفن نمایندگی استیکبال ترکیه ) (شماره موبايل كشور آذربايجان) (كد وبيش شماره تركيه) (;کد موبایل ترکیه) (پيش شمارهاي تركيه) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره ترکیه چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور ترکیه 90 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکیه باید ابتدا 0090 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0090123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0090912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed