جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پیش شماره ترکیه) (کد ترکیه) (کد کشور ترکیه) (شماره موبایل ترکیه) (پیش شماره موبایل ترکیه) (کد تلفن ترکیه) (شماره ترکیه) (کد موبایل ترکیه) (كد تركيه) (شماره تلفن ترکیه) (موبایل ترکیه) (پيش شماره تركيه) (پیش شماره کشور ترکیه) (پیش کد ترکیه) (پیش شماره های موبایل ترکیه) (پيش شماره موبايل تركيه) (كد كشور تركيه) (کد تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره تلفن ترکیه) (پیش شماره 0090) (پیش شماره موبایل در ترکیه) (کدترکیه) (شماره موبایل های ترکیه) (شماره تلفن های ترکیه) (شماره موبایل در ترکیه) (شماره تلفن تركيه) (پیش کد کشور ترکیه) (پيش شماره كشور تركيه) (كد موبايل تركيه) (شماره تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره موبایل کشور ترکیه) (شماره موبایل کشور ترکیه) (کد ترکیه ) (چگونگی تماس با ترکیه) (پیش شماره ترکیه ) (پیش شماره شهرهای ترکیه) (تلفن ترکیه) (کد تلفن شهرهای ترکیه) (كد تلفن كشور تركيه) (کد شهرهای ترکیه) (کد کشور ترکیه ) (کد+ترکیه) (پیش شماره ی ترکیه) (کد ترکيه) (شماره تلفن همراه ترکیه) (پیش شماره ترک سل) (کد کشورترکیه) (پیش شماره های ترکیه) (شماره تلفن در ترکیه) (شماره تركيه) (کد پیش شماره ترکیه) (پیش شماره تلفن شهرهای ترکیه) (شماره ترکسل) (کد تلفن همراه ترکیه) (شماره گیری موبایل ترکیه) (کد موبایل در ترکیه) (شماره موبايل تركيه) (یک شماره موبایل در ترکیه) (پیش شماره ی کشور ترکیه) (تماس با ترکیه) (شماره های ترکیه) (یک شماره تلفن ترکیه) (شماره گیری ترکیه) (موبايل تركيه) (پیش شماره کشورترکیه) (پیش شماره کد ترکیه) (شماره موبایل ترکیه ای) (شماره تلفن کشورترکیه) (پیش شماره های ترک سل) (شماره تلفن از ترکیه) (پیش شماره موبایلهای ترکیه) ("کد ترکیه") (شماره های تلفن ترکیه) (کد موبایلهای ترکیه) (شماره تلفن همراه در ترکیه) (بیش شماره کشور ترکیه) (پيش شمارهاي تركيه) (پیش شماره کشور هند) ( تلفن موبایل ترکیه) (شماره تركيه ) (پیش شماره کشور سوریه) (شماره تلفن نمایندگی استیکبال ترکیه ) (شماره موبايل كشور آذربايجان) (كد وبيش شماره تركيه) (;کد موبایل ترکیه) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره ترکیه چند است؟
ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور ترکیه 90 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکیه باید ابتدا 0090 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0090123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0090912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed