جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(کد ترکیه) (پیش شماره ترکیه) (کد کشور ترکیه) (پیش شماره موبایل ترکیه) (شماره موبایل ترکیه) (کد تلفن ترکیه) (کد موبایل ترکیه) (کدترکیه) (شماره ترکیه) (كد تركيه) (پیش شماره کشور ترکیه) (شماره تلفن ترکیه) (کد ترکیه ) (پیش کد ترکیه) (پيش شماره تركيه) (موبایل ترکیه) (كد كشور تركيه) (پيش شماره موبايل تركيه) (پیش شماره های موبایل ترکیه) (کد تلفن کشور ترکیه) (پیش شماره تلفن ترکیه) (پیش شماره 0090) (کد ترکيه) (کدکشورترکیه) (پیش شماره موبایل در ترکیه) (شماره موبایل های ترکیه) (شماره تلفن های ترکیه) (پیش کد کشور ترکیه) (كد موبايل تركيه) (کد کشور ترکیه ) (شماره موبایل در ترکیه) (پیش شماره ترکیه ) (شماره تلفن تركيه) (پیش شماره موبایل کشور ترکیه) (چگونگی تماس با ترکیه) (پيش شماره كشور تركيه) (شماره تلفن کشور ترکیه) (شماره موبایل کشور ترکیه) (کد کشورترکیه) (کد تلفن همراه ترکیه) (پیش شماره ی ترکیه) (کد شهرهای ترکیه) (پیش شماره شهرهای ترکیه) (پیش شماره های ترکیه) (کد تلفن شهرهای ترکیه) (كد تلفن تركيه) (پیش شماره ترکسل) (پیش شماره ی کشور ترکیه) (كد تلفن كشور تركيه) (تلفن ترکیه) (کد موبایل در ترکیه) (شماره تلفن همراه ترکیه) (پیش شماره تلفن شهرهای ترکیه) (کد پیش شماره ترکیه) (کد+ترکیه) (تماس با ترکیه) (کدتلفن ترکیه) (شماره تركيه) (پیش شماره ترک سل) (یک شماره موبایل در ترکیه) (پیش شماره کشورترکیه) (شماره گیری موبایل ترکیه) (شماره تلفن در ترکیه) (یک شماره تلفن ترکیه) (شماره گیری ترکیه) (شماره موبايل تركيه) (شماره ترکسل) (یک شماره موبایل ترکیه) (موبايل تركيه) (شماره موبایلهای ترکیه) (پیش شماره کد ترکیه) (شماره های ترکیه) (شماره هاي ترك سل) (شماره موبایل ترکیه ای) (شماره تلفن همراه در ترکیه) ("کد ترکیه") (شماره تلفن از ترکیه) (پیش شماره های ترک سل) (شماره تلفن کشورترکیه) (پیش شماره موبایلهای ترکیه) (کد موبایلهای ترکیه) (شماره های تلفن ترکیه) (بیش شماره کشور ترکیه) (پیش شماره کشور هند) ( تلفن موبایل ترکیه) (شماره تركيه ) (پیش شماره کشور سوریه) (شماره تلفن نمایندگی استیکبال ترکیه ) (كد وبيش شماره تركيه) (;کد موبایل ترکیه) (شماره موبايل كشور آذربايجان) (پيش شمارهاي تركيه) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره ترکیه چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور ترکیه 90 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترکیه باید ابتدا 0090 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ترکیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0090123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0090912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed