جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(شماره موبایل ایتالیا) (پیش شماره ایتالیا) (شماره تلفن ایتالیا) (شماره موبایل در ایتالیا) (کد موبایل ایتالیا) (پیش شماره موبایل ایتالیا) (کد ایتالیا) (پیش شماره کشور ایتالیا) (شماره موبایلهای ایتالیایی) (شماره موبایل ایتالیایی) (پيش شماره ايتاليا) (پیش شماره شهرهای ایتالیا) (شماره موبایل کشور ایتالیا) (یک شماره موبایل ایتالیایی) (کد تلفن ایتالیا) (شماره موبايل ايتاليا) (کد شهرهای ایتالیا) (شماره موبایل های ایتالیا) (کد ایتالیا تلفن) (پیش شماره 0039) (کد تلفن شهرهای ایتالیا) (نمونه شماره موبایل در ایتالیا) (کد تلفن 0039) (شماره همراه ایتالیا) (پیش شماره ی ایتالیا) (پیش شمارهای استانهای ایتالیا) (پیش شماره تلفن ایتالیا) (پیش شماره های ایتالیا) (کدشهرهای ایتالیا) (پيش شماره موبايل ايتاليا) (پيش شماره موبايلهاي ايتاليا) (کدتلفن ایتالیا) (پیش شماره ایتالیا؟) (پيش شماره اسپانيا) (پیش شماره اسپانیا) (پيش شماره هاي ايتاليا) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره ایتالیا چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور ایتالیا 39 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ایتالیا باید ابتدا 0039 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایتالیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0039123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0039912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed