جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(شماره موبایل آمریکا) (پیش شماره موبایل آمریکا) (شماره تلفن آمریکا) (پیش شماره آمریکا) (کد موبایل آمریکا) (شماره موبایل در آمریکا) (کد تلفن آمریکا) (پیش شماره موبایل امریکا) (شماره موبایل امریکا) (شماره تلفن آمریکا چند رقمی است) (پیش شماره امریکا) (شماره موبایل های آمریکا) (کد موبایل امریکا) (نمونه شماره موبایل در آمریکا) (کد شماره موبایل امریکا) (نمونه شماره تلفن های آمریکا) (کد تلفن امریکا) (یک شماره موبایل در امریکا) (شماره موبایل آمریکایی) (موبایل آمریکا) (پیش شماره موبایل در آمریکا) (شماره های امریکا) (یک شماره تلفن امریکایی) (شماره امریکا) (شماره تلفن امریکا) (کد موبایل در آمریکا) (کد تلفن ایالت های امریکا) (پيش شماره موبايل آمريكا) (یک شماره موبایل در آمریکا) (شماره موبایل های امریکا) (تعداد ارقام شماره موبایل امریکا) (کد تلفن شهرهای آمریکا) (پیش شماره شهرهای آمریکا) (شماره تلفن در آمریکا) (شماره آمریکا) (پيش شماره امريكا) (کد موبایل در امریکا) (پیش شماره های موبایل امریکا) (نمونه شماره موبایل آمریکا) (شماره تلفن در امریکا) (شماره تلفن های امریکا) (كد موبايل آمريكا) (پیش شماره های موبایل آمریکا) (شماره تلفن همراه امریکا) (شماره تلفن موبایل در آمریکا) (شماره موبایل کشور امریکا) (شماره موبايل امريكا) (پیش شماره تلفن امریکا) (نمونه شماره تلفن امریکا) (شماره موبایل در امریکا) (پيش شماره موبايل امريكا) (كد تلفن آمريكا) (پیش شماره های امریکا) (کد تلفن همراه آمریکا) (کد آمریکا+تلفن) (پیش شماره های آمریکا) (نمونه شماره تلفن آمریکا) (پیش شماره ایالت های امریکا) (کد تلفن همراه امریکا) (شماره موبایلهای آمریکا) (پیش شماره تلفن های امریکا) (پیش شماره 001) (شماره تلفن آمریکایی) (كد تلفن امريكا) (شماره تلفن همراه آمریکا) (شماره تلفن موبایل آمریکا) (شماره تلفن های آمریکا) (یک شماره موبایل امریکایی) (شماره های امریکا چند رقمی است؟) (شماره همراه امریکا) (بوسیدن ضریح امامان ازنظربهداشتی) (یک شماره تلفن آمریکا) (پیش شماره تلفن آمریکا) (یک شماره تلفن آمریکایی) (شماره موبایل کشور آمریکا) (کد تماس با آمریکا) (پیش شماره موبایل آمریکایی) (كد موبايل امريكا) (پیش شماره های موبایل در آمریکا) (کد تلفن ایالت های آمریکا) (یک شماره موبایل آمریکا) (پیش شماره ی امریکا) (کد کشور امریکا چند رقمی است) (شماره موبایل امریکا چند رقمی است) (پیش شماره شهرهای امریکا) (شماره تلفن آمريكا) (شماره موبایل امریکایی) (یک شماره تلفن از امریکا) (کد تلفن شهرهای امریکا) (پيش شماره آمريكا) (نمونه شماره موبایل امریکا) (پیش شماره تلفن همراه در آمریکا) (شماره موبایل آمریکا ) (کد شماره آمریکا) (شماره مبایل آمریکا) (کدتلفن آمریکا) (کد تلفن ایالتهای آمریکا) (پیش شماره های موبایل در امریکا) (کد امریکا) (یک شماره امریکایی) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره آمریکا چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره کشور آمریکا 1 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور آمریکا باید ابتدا 001 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آمریکا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 001123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 001912123456 را شماره گیری نمایید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed