جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت کانادا) (مرکز کانادا) (پایتخت کانادا کجاست) (پایتخت کانادا چه نام دارد) (پايتخت كانادا) (مرکز کانادا کجاست؟) (مرکزکانادا) (پایتخت کشور کانادا) (نام پایتخت کانادا) (پايتخت كانادا كجاست) (پایتخت کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کشور کانادا) (پایتخت کانادا کجاست؟) (پایتخت+کانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (نام پایتخت کشور کانادا) (پایتخت کشورکانادا) (پايتخت كشور كانادا) (پايتخت کانادا) (پايتخت كانادا كجاست؟) (کانادا کجاست) (اسم پایتخت کانادا) (پایتخت کاندا) (پایتخت کانادا ) (نام پايتخت كانادا) (پایتخت کاناداکجاست؟) (کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کانادا کجاست) (مركز كانادا كجاست) (مرکز+کانادا) (پایتخت کانادا چیست) (نام مرکز کانادا) (کانادا پایتخت) (نام مركز كانادا) (پایتخت کانادا؟) (پايتخت كشوركانادا) (÷پایتخت کانادا) ( پایتخت کانادا) (پايتخت كاندا) (پایتخت کشور کانادا چیست؟) (پایتخت کانادا) (پايتخت+كانادا) (÷ایتخت کانادا) (پایتخت کشور کانادا کجاست) (پايتخت كانادا؟) (مرکز کاندادا) (کانادا پایتخت کجاست؟) (جمعييت کانادا) (مرکز کشور کانادا) (پ ایتخت کانادا) (پایتخت گامبیا) (مساحت کانادا) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور کانادا چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت کانادا (Canada) اوتاوا (Ottawa) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed