جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت کانادا) (مرکز کانادا) (پایتخت کانادا کجاست) (پايتخت كانادا) (پایتخت کشور کانادا) (نام پایتخت کانادا) (مرکز کانادا کجاست؟) (پايتخت كانادا كجاست) (مرکزکانادا) (پایتخت کشور کانادا کجاست؟) (پایتخت کانادا چه نام دارد) (مرکز کشور کانادا) (پایتخت+کانادا) (پایتخت کانادا کجاست؟) (پايتخت كانادا كجاست؟) (پايتخت كشور كانادا) (نام پایتخت کشور کانادا) (پایتخت کاندا) (اسم پایتخت کانادا) (نام پايتخت كانادا) (پایتخت کشورکانادا) (پایتخت کاناداکجاست؟) (پایتخت کانادا ) (پايتخت کانادا) (کانادا کجاست) (مرکز+کانادا) (کشور کانادا کجاست؟) (پایتخت کانادا چیست) (مركز كانادا كجاست) (کانادا پایتخت) (نام مرکز کانادا) (پایتخت کانادا؟) (نام مركز كانادا) (÷پایتخت کانادا) (مرکز کانادا کجاست) ( پایتخت کانادا) (پايتخت كشوركانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (پايتخت كاندا) (پایتخت کانادا) (پایتخت کشور کانادا چیست؟) (پايتخت+كانادا) (÷ایتخت کانادا) (پايتخت كانادا؟) (پایتخت کشور کانادا کجاست) (مرکز کاندادا) (کانادا پایتخت کجاست؟) (جمعييت کانادا) (مرکز کشور کانادا) (پ ایتخت کانادا) (پایتخت گامبیا) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور کانادا چه نام دارد؟
ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت کانادا (Canada) اوتاوا (Ottawa) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed