جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت کانادا) (مرکز کانادا) (پایتخت کانادا کجاست) (پايتخت كانادا) (پایتخت کانادا چه نام دارد) (مرکز کانادا کجاست؟) (پایتخت کشور کانادا) (نام پایتخت کانادا) (پايتخت كانادا كجاست) (مرکزکانادا) (پایتخت کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کشور کانادا) (پایتخت کانادا کجاست؟) (پایتخت+کانادا) (نام پایتخت کشور کانادا) (پايتخت كانادا كجاست؟) (پايتخت كشور كانادا) (کانادا کجاست) (اسم پایتخت کانادا) (پايتخت کانادا) (پایتخت کاندا) (پایتخت کشورکانادا) (نام پايتخت كانادا) (پایتخت کاناداکجاست؟) (پایتخت کانادا ) (کشور کانادا کجاست؟) (مرکز+کانادا) (مركز كانادا كجاست) (پایتخت کانادا چیست) (کانادا پایتخت) (مرکز کانادا کجاست) (نام مرکز کانادا) (نام مركز كانادا) (پایتخت کانادا؟) (÷پایتخت کانادا) ( پایتخت کانادا) (پايتخت كشوركانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (پايتخت كاندا) (پایتخت کشور کانادا چیست؟) (پایتخت کانادا) (پايتخت+كانادا) (÷ایتخت کانادا) (پایتخت کشور کانادا کجاست) (پايتخت كانادا؟) (مرکز کاندادا) (کانادا پایتخت کجاست؟) (جمعييت کانادا) (مرکز کشور کانادا) (پ ایتخت کانادا) (پایتخت گامبیا) (مساحت کانادا) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور کانادا چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت کانادا (Canada) اوتاوا (Ottawa) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed