جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت کانادا) (مرکز کانادا) (پایتخت کانادا کجاست) (پايتخت كانادا) (پایتخت کشور کانادا) (مرکز کانادا کجاست؟) (پایتخت کانادا چه نام دارد) (نام پایتخت کانادا) (پايتخت كانادا كجاست) (مرکزکانادا) (پایتخت کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کشور کانادا) (پایتخت کانادا کجاست؟) (پایتخت+کانادا) (پايتخت كشور كانادا) (نام پایتخت کشور کانادا) (پايتخت كانادا كجاست؟) (کانادا کجاست) (پايتخت کانادا) (اسم پایتخت کانادا) (پایتخت کاندا) (نام پايتخت كانادا) (پایتخت کشورکانادا) (پایتخت کاناداکجاست؟) (پایتخت کانادا ) (مرکز+کانادا) (مركز كانادا كجاست) (پایتخت کانادا چیست) (کشور کانادا کجاست؟) (کانادا پایتخت) (مرکز کانادا کجاست) (نام مرکز کانادا) (پایتخت کانادا؟) (نام مركز كانادا) (÷پایتخت کانادا) ( پایتخت کانادا) (پايتخت كشوركانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (پايتخت كاندا) (پایتخت کشور کانادا چیست؟) (پایتخت کانادا) (پايتخت+كانادا) (÷ایتخت کانادا) (پايتخت كانادا؟) (پایتخت کشور کانادا کجاست) (مرکز کاندادا) (کانادا پایتخت کجاست؟) (جمعييت کانادا) (مرکز کشور کانادا) (پ ایتخت کانادا) (پایتخت گامبیا) (مساحت کانادا) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور کانادا چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت کانادا (Canada) اوتاوا (Ottawa) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed