جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت کانادا) (مرکز کانادا) (پایتخت کانادا کجاست) (پايتخت كانادا) (پایتخت کشور کانادا) (مرکز کانادا کجاست؟) (نام پایتخت کانادا) (پايتخت كانادا كجاست) (پایتخت کانادا چه نام دارد) (مرکزکانادا) (پایتخت کشور کانادا کجاست؟) (مرکز کشور کانادا) (پایتخت کانادا کجاست؟) (پایتخت+کانادا) (پايتخت كانادا كجاست؟) (پايتخت كشور كانادا) (نام پایتخت کشور کانادا) (کانادا کجاست) (نام پايتخت كانادا) (پایتخت کشورکانادا) (اسم پایتخت کانادا) (پايتخت کانادا) (پایتخت کاندا) (پایتخت کانادا ) (پایتخت کاناداکجاست؟) (مرکز+کانادا) (مركز كانادا كجاست) (کشور کانادا کجاست؟) (پایتخت کانادا چیست) (نام مرکز کانادا) (کانادا پایتخت) (مرکز کانادا کجاست) (پایتخت کانادا؟) (نام مركز كانادا) (÷پایتخت کانادا) ( پایتخت کانادا) (پايتخت كشوركانادا) (نام پایتخت کانادا چیست) (پايتخت كاندا) (پایتخت کانادا) (پایتخت کشور کانادا چیست؟) (پايتخت+كانادا) (÷ایتخت کانادا) (پايتخت كانادا؟) (پایتخت کشور کانادا کجاست) (مرکز کاندادا) (کانادا پایتخت کجاست؟) (جمعييت کانادا) (مرکز کشور کانادا) (پ ایتخت کانادا) (پایتخت گامبیا) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور کانادا چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت کانادا (Canada) اوتاوا (Ottawa) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed