جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(قرآن خواندن در زمان حیض) (خواندن قرآن در هنگام حیض) (قران خواندن در حالت حیض) (حکم خواندن قران در زمان حیض) (حکم خواندن قران در ایام حیض) (حکم خواندن قرآن در ایام حیض) (خواندن قرآن در حال حیض) (خواندن قرآن در زمان حیض) (خواندن قران در دوران حیض) (خواندن قران در حالت حیض) (حکم قرآن خواندن در ایام حیض) (تبلیغات درباره خواندن قران) (خواندن قرآن در ایام حیض) (حیض و خواندن قران) (حکم خواندن قران برای حائض) (خواندن قران در حال حیض) (احکام خواندن قرآن) (قران خواندن در حال حیض) (احکام خواندن قران) (حکم خواندن قران در حیض) (خواندن قران در زمان حیض) (قران خواندن در ایام حیض) (حیض چیست) (خواندن قرآن حیض) (احکام قران خواندن) (قرآن+خواندن+در+زمان+حیض) (قرآن خواندن در حالت حیض) (خواندن+قرآن+حیض) (خواندن قرآن در حال حيض) (حکم خانم در حال عادت ماهیانه برای خواندن قران) (احکام حیض و خواندن قرآن در حالت حیض) (حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه) (احکام خواندن قرآن برای زنان) 

پرسشکده > مذهب
پیوند همیشگی پرسش
    حکم خواندن قرآن در حال حیض چیست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
در رابطه با خواندن قرآن برای زنان در ایام عادت ماهیانه گفتنی است به نظر آیات عظام صافى، سیستانى، تبریزى و مکارم خواندن آیاتى که سجده واجب دارند براى زن در ایام عادت حرام است این آیات در سوره‏هاى «الم تنزیل، حم سجده، النجم و علق» قرار دارند و خواندن آیات و سوره‏هاى دیگر قرآن تا هفت آیه اشکال ندارد ولى بیشتر از آن کراهت دارد یعنى از ثواب کمترى برخوردار است نه اینکه ترک تلاوت قرآن بهتر باشد.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیات عظام امام خمینی، بهجت، فاضل، نورى: افزون بر آیات سجده دار، باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}همان، م 355 و 450.{V
به نظر آیت الله وحید افزون بر آیات سجده‏دار، بنا بر احتیاط واجب باید از خواندن کل این چهار سوره نیز اجتناب شود.V}آیت الله وحید، همان، م 361 و 456.{V

برگرفته از پرسمان

پرسش های مرتبط:
آیا خانمها در دوره عادت ماهانه شان می توانند قرآن و دعا بخوانند؟
لطفاً حکم وضو گرفتن در حال حیض را بیان فرمایید؟ مرجع تقلید من مقام معظم رهبری است.
آیا برای خواندن قرآن و در حال خستگی می توان دراز کشید؟
من جوانی هستم 24 ساله از نظر معنوی به هیچ وجه حال خوبی ندارم نه با انجام کار خوب شاد می شوم و نه با انجام کار بد ناراحت، البته کار بد یا گناهی تا آنجا که یادم می آید، انجام نمی دهم ولی از انجام عبادات معمولی چون نماز و دعاهایی چون کمیل و ندبه حال خوشی به من دست نمی دهد فقط از سر وظیفه انجام می دهم حتی از خواندن قرآن هم نوری در دلم ایجاد نمی شود اصلا احساس خوبی ندارم خواهش می کنم کمکم کنید. لطفا نصیحتم نکنید راه عملی نشانم بدهید. با این وضع امیدی به رستگاری ندارم!
بسیاری از احکام مبدأ و منبع مشخصی دارند که با مراجعه به احادیث یا آیات قرآن قابل دستیابی است، لطفا در مورد خمس، آیات و منابعی که این حکم را دستور می‌دهد، بیان فرمایید.

چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed