جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره شهرستان شهرک/پردیس/2 چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره شهرستان شهرک/پردیس/2 221237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/پردیس/2 باید ابتدا 0221237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/پردیس/2 زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221237123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/پردیس/2 از توابع استان تهران می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed