جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مستطیل؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
طول + عرض ضربدر 2
پیوند همیشگی پاسخ
(طول + عرض) * 2


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed