جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    آخرين سوره اي كه نازل شد، چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
سوره نصر، آخرین سوره ی نازل شده است.
پیوند همیشگی پاسخ
سوره نصر، آخرین سوره ی نازل شده است.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed