جستجوجستجو

پرسشکده > مذهب > قرآن
پیوند همیشگی پرسش
    آيه 62 سوره نجم چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
آیه 62 سوره نجم:

"فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا"

این آیه در حزب دو جز بیست و هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره نجم، سوره پنجاه و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 62 آیه دارد.
پیوند همیشگی پاسخ
ترجمه الهی قمشه ای آیه 62 سوره نجم:

"بعد از این به سجده و عبادت خدا پردازید."

این آیه در حزب دو جز بیست و هفت قرآن مجید قرار دارد.
سوره نجم، سوره پنجاه و سوم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 62 آیه دارد.
پیوند همیشگی پاسخ
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 62 سوره نجم:

"But fall ye down in prostration to Allah, and adore (Him)!"چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed