جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سوئیس) (مرکز سوئیس) (پایتخت سوئیس کجاست؟) (پایتخت سوییس) (پایتخت سویس) (مرکز سویس) (مرکز سوییس) (پايتخت سوئيس) (مركز سوييس) (پایتخت کشور سوئیس) (مركز سوئيس) (مرکز سوئیس کجاست) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (مرکزسوئیس) (مرکزسوییس) (پايتخت سوييس) (پایتخت کشور سوییس) (پايتخت سويس) (نام مرکز سوئیس) (پایتخت سوییس کجاست؟) (نام پایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سویس) (مرکزسویس) (مركز سويس) (پایتخت سویس کجاست) (switzerland کجاست) (switzerlandکجاست) (پایتخت سوئیس کجاست) (نام پایتخت سوییس) (مرکز کشور سوئیس) (پايتخت كشور سوئيس) (کشور سوئیس) (مركزسوئيس) (پایتخت+سوئیس) (پایتخت+سویس) (نام پایتخت سویس) (سویس کجاست) (پايتخت سوئيس كجاست؟) (اسم پایتخت سوئیس) (مرکز سویس کجاست) (سوئیس+پایتخت) (پایتخت سوسیس) (پایتخت سوئیس ) (سوئیس پایتخت) (پایتخت سوییس کجاست) (مرکز+سوئیس) (پایتخت+سوییس) (مرکز+سویس) (پايتخت سوسيس) (كشور سويس) (بايتخت سوييس) (پایتخت سویس ) (پایتخت کشورسوئیس) (پایتخت کشورسویس) (پایتخت سویس کجاست؟) (پایتخت سوءیس) (مرکز کشور سوییس) (سوئیس کجاست) (مرکز سوعیس) (پایتخت سو ئیس) (پایتخت سوئیس؟) (مرکز کشور سویس) (پاىتخت سوىس) (پایتخت کشور سوییس کجاست؟) (ایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد) (پابتخت سوئیس) (مرکز سویس ) (نام پايتخت سوئيس) (بایتخت سوئیس) (پايتخت كشور سويس) (بایتخت سوییس) (switzerlandکجاست ) (پایتنخت سوییس) (|پایتخت کشور سوِِِِِییس) (مركز كشور سوييس) (پایتخت سویس؟) (نام مرکز سوئيس) (نام مرکز سوییس) (�����ی� �ی��) (پاتخت سوییس) (پايتخت سوءيس ) (نام مركز سوئيس) (جمعیت سوییس) (مرکز کشور سوییس) (جمعیت سوئیس) (تاریخچه کشور سوئیس) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سوئیس (Switzerland) برن (Bern) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed