جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سوئیس) (مرکز سوئیس) (پایتخت سوئیس کجاست؟) (پایتخت سوییس) (پایتخت سویس) (مرکز سویس) (مرکز سوییس) (پايتخت سوئيس) (مركز سوييس) (پایتخت کشور سوئیس) (مركز سوئيس) (مرکز سوئیس کجاست) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (مرکزسوئیس) (مرکزسوییس) (پايتخت سويس) (پايتخت سوييس) (پایتخت کشور سوییس) (نام مرکز سوئیس) (پایتخت سوییس کجاست؟) (نام پایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سویس) (مرکزسویس) (مركز سويس) (switzerland کجاست) (switzerlandکجاست) (پایتخت سوئیس کجاست) (مرکز کشور سوئیس) (نام پایتخت سوییس) (کشور سوئیس) (پايتخت كشور سوئيس) (پایتخت سویس کجاست) (مركزسوئيس) (پایتخت+سوئیس) (پایتخت+سویس) (سویس کجاست) (پايتخت سوئيس كجاست؟) (مرکز سویس کجاست) (سوئیس+پایتخت) (پایتخت سوئیس ) (سوئیس پایتخت) (پایتخت سوییس کجاست) (نام پایتخت سویس) (مرکز+سوئیس) (پايتخت سوسيس) (پایتخت+سوییس) (مرکز+سویس) (كشور سويس) (اسم پایتخت سوئیس) (پایتخت سویس ) (پایتخت کشورسوئیس) (پایتخت سویس کجاست؟) (پایتخت کشورسویس) (پایتخت سوسیس) (پاىتخت سوىس) (مرکز سوعیس) (پایتخت سو ئیس) (پایتخت سوءیس) (مرکز کشور سوییس) (سوئیس کجاست) (مرکز کشور سویس) (بايتخت سوييس) (ایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوییس کجاست؟) (پایتخت سوئیس؟) (پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد) (پابتخت سوئیس) (نام پايتخت سوئيس) (مرکز سویس ) (بایتخت سوئیس) (پايتخت كشور سويس) (بایتخت سوییس) (پایتنخت سوییس) (|پایتخت کشور سوِِِِِییس) (switzerlandکجاست ) (مركز كشور سوييس) (پایتخت سویس؟) (نام مرکز سوئيس) (نام مرکز سوییس) (�����ی� �ی��) (پاتخت سوییس) (پايتخت سوءيس ) (نام مركز سوئيس) (مرکز کشور سوییس) (جمعیت سوئیس) (تاریخچه کشور سوئیس) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سوئیس (Switzerland) برن (Bern) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed