جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سوئیس) (مرکز سوئیس) (پایتخت سوییس) (پایتخت سویس) (پایتخت سوئیس کجاست؟) (مرکز سویس) (مرکز سوییس) (پايتخت سوئيس) (مركز سوييس) (پایتخت کشور سوئیس) (مركز سوئيس) (مرکز سوئیس کجاست) (مرکزسوییس) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (پايتخت سوييس) (نام پایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوییس) (مرکزسوئیس) (پايتخت سويس) (پایتخت سوییس کجاست؟) (نام مرکز سوئیس) (پایتخت کشور سویس) (مرکزسویس) (پایتخت سویس کجاست) (مركز سويس) (switzerland کجاست) (پایتخت سوئیس کجاست) (نام پایتخت سوییس) (switzerlandکجاست) (مرکز کشور سوئیس) (کشور سوئیس) (نام پایتخت سویس) (پايتخت كشور سوئيس) (سویس کجاست) (مركزسوئيس) (پایتخت+سوئیس) (اسم پایتخت سوئیس) (پایتخت سوئیس ) (مرکز سویس کجاست) (پایتخت+سویس) (كشور سويس) (سوئیس+پایتخت) (پایتخت سوسیس) (پايتخت سوئيس كجاست؟) (سوئیس پایتخت) (پایتخت سوییس کجاست) (مرکز+سوئیس) (پایتخت+سوییس) (مرکز+سویس) (پايتخت سوسيس) (پاىتخت سوىس) (پایتخت سویس ) (پایتخت سوءیس) (پایتخت سویس کجاست؟) (پایتخت کشورسویس) (مرکز سوعیس) (پایتخت کشورسوئیس) (بايتخت سوييس) (پایتخت سوئیس؟) (مرکز کشور سویس) (پایتخت سو ئیس) (سوئیس کجاست) (مرکز کشور سوییس) (مرکز سویس ) (پابتخت سوئیس) (ایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوییس کجاست؟) (پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد) (بایتخت سوئیس) (پايتخت كشور سويس) (بایتخت سوییس) (نام پايتخت سوئيس) (|پایتخت کشور سوِِِِِییس) (switzerlandکجاست ) (پایتنخت سوییس) (نام مرکز سوئيس) (نام مرکز سوییس) (�����ی� �ی��) (پایتخت سویس؟) (مركز كشور سوييس) (تاریخچه کشور سوئیس) (پاتخت سوییس) (نام مركز سوئيس) (پايتخت سوءيس ) (جمعیت سوییس) (مرکز کشور سوییس) (جمعیت سوئیس) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سوئیس (Switzerland) برن (Bern) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed