جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سوئیس) (مرکز سوئیس) (پایتخت سویس) (پایتخت سوییس) (پایتخت سوئیس کجاست؟) (مرکز سویس) (مرکز سوییس) (پايتخت سوئيس) (مركز سوييس) (پایتخت کشور سوئیس) (مرکز سوئیس کجاست) (مركز سوئيس) (نام پایتخت سوئیس) (پايتخت سوييس) (پایتخت کشور سوییس) (مرکزسوییس) (پایتخت سویس کجاست) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (مرکزسوئیس) (پايتخت سويس) (پایتخت کشور سویس) (پایتخت سوییس کجاست؟) (نام مرکز سوئیس) (مرکزسویس) (مركز سويس) (switzerland کجاست) (نام پایتخت سویس) (پایتخت سوئیس کجاست) (نام پایتخت سوییس) (switzerlandکجاست) (مرکز کشور سوئیس) (مركزسوئيس) (کشور سوئیس) (پايتخت كشور سوئيس) (سویس کجاست) (پایتخت سوئیس ) (مرکز سویس کجاست) (پایتخت+سوئیس) (اسم پایتخت سوئیس) (بايتخت سوييس) (پایتخت سویس ) (پایتخت سوسیس) (پایتخت سوءیس) (پایتخت+سویس) (پاىتخت سوىس) (كشور سويس) (سوئیس+پایتخت) (پايتخت سوئيس كجاست؟) (سوئیس پایتخت) (پایتخت سوییس کجاست) (پایتخت سویس کجاست؟) (مرکز+سوئیس) (پایتخت+سوییس) (مرکز+سویس) (پايتخت سوسيس) (پایتخت کشورسویس) (مرکز سوعیس) (نام پايتخت سوئيس) (مرکز کشور سویس) (پایتخت کشورسوئیس) (ایتخت سوئیس) (پایتخت سوئیس؟) (پایتخت سو ئیس) (سوئیس کجاست) (مرکز کشور سوییس) (مرکز سویس ) (پابتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد) (پايتخت كشور سويس) (پایتخت کشور سوییس کجاست؟) (بایتخت سوییس) (بایتخت سوئیس) (پایتخت سویس؟) (|پایتخت کشور سوِِِِِییس) (پایتنخت سوییس) (switzerlandکجاست ) (نام مرکز سوئيس) (نام مرکز سوییس) (�����ی� �ی��) (مركز كشور سوييس) (تاریخچه کشور سوئیس) (جمعیت سوییس) (مرکز کشور سوییس) (جمعیت سوئیس) (پاتخت سوییس) (پايتخت سوءيس ) (نام مركز سوئيس) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سوئیس (Switzerland) برن (Bern) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed