جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(پایتخت سوئیس) (مرکز سوئیس) (پایتخت سویس) (پایتخت سوییس) (پایتخت سوئیس کجاست؟) (مرکز سویس) (مرکز سوییس) (پايتخت سوئيس) (مركز سوييس) (پایتخت کشور سوئیس) (مرکز سوئیس کجاست) (مركز سوئيس) (نام پایتخت سوئیس) (مرکزسوییس) (پايتخت سوييس) (پایتخت کشور سوییس) (پایتخت سوئیس چه نام دارد) (مرکزسوئیس) (پايتخت سويس) (پایتخت سویس کجاست) (پایتخت کشور سویس) (پایتخت سوییس کجاست؟) (نام مرکز سوئیس) (مرکزسویس) (مركز سويس) (switzerland کجاست) (نام پایتخت سویس) (پایتخت سوئیس کجاست) (switzerlandکجاست) (نام پایتخت سوییس) (مرکز کشور سوئیس) (مركزسوئيس) (کشور سوئیس) (پايتخت كشور سوئيس) (سویس کجاست) (مرکز سویس کجاست) (پایتخت+سوئیس) (اسم پایتخت سوئیس) (پایتخت سوئیس ) (پایتخت سویس ) (پایتخت سوسیس) (پایتخت سوءیس) (پایتخت+سویس) (پاىتخت سوىس) (كشور سويس) (سوئیس+پایتخت) (پايتخت سوئيس كجاست؟) (سوئیس پایتخت) (پایتخت سوییس کجاست) (مرکز+سوئیس) (پایتخت+سوییس) (مرکز+سویس) (پايتخت سوسيس) (پایتخت سویس کجاست؟) (بايتخت سوييس) (پایتخت کشورسوئیس) (پایتخت کشورسویس) (مرکز سوعیس) (نام پايتخت سوئيس) (پایتخت سو ئیس) (سوئیس کجاست) (مرکز کشور سوییس) (پایتخت سوئیس؟) (مرکز کشور سویس) (ایتخت سوئیس) (پایتخت کشور سوییس کجاست؟) (پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد) (مرکز سویس ) (پابتخت سوئیس) (بایتخت سوئیس) (پايتخت كشور سويس) (بایتخت سوییس) (پایتنخت سوییس) (|پایتخت کشور سوِِِِِییس) (switzerlandکجاست ) (مركز كشور سوييس) (پایتخت سویس؟) (نام مرکز سوئيس) (نام مرکز سوییس) (�����ی� �ی��) (پاتخت سوییس) (نام مركز سوئيس) (پايتخت سوءيس ) (جمعیت سوییس) (مرکز کشور سوییس) (جمعیت سوئیس) (تاریخچه کشور سوئیس) 

پرسشکده > فرهنگ و هنر > گردشگری و جغرافیا
پیوند همیشگی پرسش
    پایتخت کشور سوئیس چه نام دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پایتخت سوئیس (Switzerland) برن (Bern) می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed