جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(شهرستان زاویه ) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    پیش شماره شهرستان زاویه مرند چند است؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
پیش شماره شهرستان زاویه مرند 492318 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زاویه مرند باید ابتدا 0492318 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زاویه مرند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0492318123456 را وارد نمایید. شهرستان زاویه مرند از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed