جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي) (ماه های انگلیسی) (ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای میلادی) (ماهای میلادی) (ماه هاي ميلادي) (ماه های خارجی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماههای انگلیسی) (ماه میلادی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (لیست ماههای میلادی) (ماههای خارجی) (ماه های میلادی ) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماهاي ميلادي) (ماه چهارم میلادی) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه های خارجی به ترتیب) (ماه مرداد به انگلیسی) (ماه های سال به انگلیسی) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه ها به انگلیسی) (ماه سوم میلادی) (اولین ماه میلادی) (ترتیب ماهای میلادی) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ترتیب تاریخ میلادی) (ماه تیر به انگلیسی) (ماه هفتم میلادی) (اسامی ماههای میلادی) (ماه هشتم میلادی) (نام ماه های میلادی) (ماه دهم میلادی) (ماه اول میلادی) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (ترتیب ماه میلادی) (ماه اول میلادی چیست؟) (ماه میلادی به ترتیب) (ماه دوم میلادی) (ماه های میلادی به فارسی) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ماه ششم میلادی) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماه انگلیسی) (ماه های سال میلادی) (ماههاي ميلادي ) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (ماه های لاتین) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (ماههاي انگليسي) (ترتیب سالهای میلادی) (مارس چندمین ماه میلادی است؟) (تاریخ میلادی به ترتیب) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای خارجی) (ماه هاي انگليسي) (ترتیب ماههای میلادی ) (ماه های انگلیسی به فارسی) (اسامی ماه های میلادی) (ترتيب سالهاي ميلادي) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (آخرین ماه میلادی) (ماه های خارجی به ایرانی) (تقویم ماه های میلادی) (ماه هاي ميلادي ) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (ترتیب ماه های انگلیسی) (ماههای میلادی بترتیب) (ليست ماههاي ميلادي) (فهرست ماههای میلادی) (ماه ميلادي) (لیست ماهای میلادی) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای سال میلادی) (ماه هاى ميلادى) (ماهای خارجی) (سالهای میلادی به ترتیب) (لیست ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي خارجي) (ماههای سال به انگلیسی) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (ما های میلادی) (ماه ها میلادی) (ماه هاي خارجي) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed