جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي) (ماه های انگلیسی) (ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای میلادی) (ماهای میلادی) (ماه هاي ميلادي) (ماه های خارجی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماههای انگلیسی) (ماه میلادی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (لیست ماههای میلادی) (ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماه های میلادی ) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماهاي ميلادي) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه چهارم میلادی) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه های خارجی به ترتیب) (ماه مرداد به انگلیسی) (ماه های سال به انگلیسی) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه ها به انگلیسی) (ماه سوم میلادی) (ترتیب تاریخ میلادی) (ترتیب ماهای میلادی) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ماه تیر به انگلیسی) (اسامی ماههای میلادی) (ماه هفتم میلادی) (ماه دهم میلادی) (نام ماه های میلادی) (ماه هشتم میلادی) (اولین ماه میلادی) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (ماه اول میلادی) (ماه اول میلادی چیست؟) (ترتیب ماه میلادی) (ماه میلادی به ترتیب) (ماه های میلادی به فارسی) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ماه دوم میلادی) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماه ششم میلادی) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماه انگلیسی) (نام ماههای میلادی) (ماه های سال میلادی) (ماههاي ميلادي ) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (ماه های لاتین) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (ماههاي انگليسي) (ترتیب سالهای میلادی) (تاریخ میلادی به ترتیب) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (ماه هاي انگليسي) (ترتیب ماههای میلادی ) (ترتیب ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به فارسی) (ترتيب سالهاي ميلادي) (اسامی ماه های میلادی) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (آخرین ماه میلادی) (ماه های خارجی به ایرانی) (ماه هاي ميلادي ) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (تقویم ماه های میلادی) (ماههای میلادی بترتیب) (ليست ماههاي ميلادي) (ترتیب ماه های انگلیسی) (ماه ميلادي) (فهرست ماههای میلادی) (لیست ماهای میلادی) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای سال میلادی) (ماه هاى ميلادى) (سالهای میلادی به ترتیب) (لیست ماه های میلادی به ترتیب) (ماههای سال به انگلیسی) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (ماه هاي خارجي) (ما های میلادی) (ماه ها میلادی) (ماههاي خارجي) (ماهای خارجی) (ماهای انگلیسی به ترتیب) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed