جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماهای میلادی) (ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای میلادی) (ماه های انگلیسی) (ماه هاي ميلادي) (ماه های خارجی) (ماه میلادی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماههای انگلیسی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ماه چهارم میلادی) (اولین ماه میلادی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (ماههای خارجی) (لیست ماههای میلادی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماه های میلادی ) (ماهاي ميلادي) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماه هفتم میلادی) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه های خارجی به ترتیب) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه سوم میلادی) (ترتیب ماهای میلادی) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه اول میلادی) (ماه های سال به انگلیسی) (ماه ششم میلادی) (ماه دهم میلادی) (ماه مرداد به انگلیسی) (ماه هشتم میلادی) (نام ماه های میلادی) (ماه ها به انگلیسی) (اسامی ماههای میلادی) (ترتیب تاریخ میلادی) (ماههای میلادی عبارتند از) (ماه دوم میلادی) (ترتیب ماه میلادی) (ماه های سال میلادی) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ماه تیر به انگلیسی) (ماه میلادی به ترتیب) (ماه اول میلادی چیست؟) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماه های میلادی به فارسی) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماه انگلیسی) (آخرین ماه میلادی) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (مارس چندمین ماه میلادی است؟) (اسامی ماه های میلادی) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي ) (ماه پنجم میلادی) (ترتیب سالهای میلادی) (تاریخ میلادی به ترتیب) (ماه هاى ميلادى) (ترتیب ماههای خارجی) (ترتیب ماههای میلادی ) (ماه های لاتین) (ماه هاي انگليسي) (ماههاي انگليسي) (ماه های انگلیسی به فارسی) (ماههای میلادی بترتیب) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (ترتیب ماه های انگلیسی) (ماه ميلادي) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (آوریل چندمین ماه میلادی است) (ترتيب سالهاي ميلادي) (ماه های میلادی ب ترتیب) (ماه های خارجی به ایرانی) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (ماهای خارجی) (تقویم ماه های میلادی) (ماه هاي ميلادي ) (ليست ماههاي ميلادي) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (فهرست ماههای میلادی) (لیست ماهای میلادی) (سالهای میلادی به ترتیب) (ماه هاي خارجي) (اسم ماه های میلادی) (لیست ماه های میلادی به ترتیب) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed