جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای میلادی) (ماه های انگلیسی) (ماهای میلادی) (ماه هاي ميلادي) (ماه های خارجی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماه میلادی) (ماههای انگلیسی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (ماه چهارم میلادی) (لیست ماههای میلادی) (ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماه های میلادی ) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماهاي ميلادي) (اولین ماه میلادی) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه های خارجی به ترتیب) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه های سال به انگلیسی) (ماه مرداد به انگلیسی) (ماه سوم میلادی) (ترتیب ماهای میلادی) (ماه ها به انگلیسی) (ماه اول میلادی) (ماه هفتم میلادی) (ترتیب تاریخ میلادی) (ماههای میلادی به انگلیسی) (نام ماه های میلادی) (ماه تیر به انگلیسی) (اسامی ماههای میلادی) (ماه هشتم میلادی) (ماه دهم میلادی) (ترتیب ماه میلادی) (ماه دوم میلادی) (ماه اول میلادی چیست؟) (ماه ششم میلادی) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (ماه میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های میلادی به فارسی) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماه های سال میلادی) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماه انگلیسی) (مارس چندمین ماه میلادی است؟) (ماههاي ميلادي ) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب سالهای میلادی) (ماه های لاتین) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای میلادی ) (ماههای میلادی عبارتند از) (تاریخ میلادی به ترتیب) (اسامی ماه های میلادی) (ماههاي انگليسي) (ماه هاي انگليسي) (آخرین ماه میلادی) (ترتیب ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به فارسی) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (ترتيب سالهاي ميلادي) (ترتیب ماه های انگلیسی) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (ماه های خارجی به ایرانی) (ماههای میلادی بترتیب) (تقویم ماه های میلادی) (ماه هاي ميلادي ) (ماه ميلادي) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (آوریل چندمین ماه میلادی است) (ماه هاى ميلادى) (ليست ماههاي ميلادي) (ماهای خارجی) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (فهرست ماههای میلادی) (لیست ماهای میلادی) (ماه هاي خارجي) (ماه پنجم میلادی) (ترتیب ماههای سال میلادی) (نام ماه چهارم میلادی) (سالهای میلادی به ترتیب) (لیست ماه های میلادی به ترتیب) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed