جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماهای میلادی) (ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای میلادی) (ماه های انگلیسی) (ماه هاي ميلادي) (ماه های خارجی) (ماه میلادی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماههای انگلیسی) (اولین ماه میلادی) (ماه چهارم میلادی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (ماه هفتم میلادی) (ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (لیست ماههای میلادی) (ماه های میلادی ) (ماهاي ميلادي) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماه سوم میلادی) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه های خارجی به ترتیب) (ترتیب ماهای میلادی) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه ششم میلادی) (ماه اول میلادی) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه هشتم میلادی) (ماه های سال به انگلیسی) (ماههای میلادی عبارتند از) (ماه دهم میلادی) (ماه دوم میلادی) (ماه مرداد به انگلیسی) (نام ماه های میلادی) (ترتیب ماه میلادی) (ماه ها به انگلیسی) (اسامی ماههای میلادی) (ماه های سال میلادی) (ترتیب تاریخ میلادی) (ماه میلادی به ترتیب) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ماه تیر به انگلیسی) (ماه اول میلادی چیست؟) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماه های میلادی به فارسی) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (آخرین ماه میلادی) (اسامی ماه های میلادی) (ماه انگلیسی) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (مارس چندمین ماه میلادی است؟) (ماه پنجم میلادی) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي ) (ماه هاى ميلادى) (ترتیب سالهای میلادی) (تاریخ میلادی به ترتیب) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (ماه های لاتین) (ترتیب ماههای میلادی ) (ترتیب ماههای خارجی) (ماههای میلادی بترتیب) (ماه هاي انگليسي) (ماههاي انگليسي) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (ماه های انگلیسی به فارسی) (ماه های میلادی ب ترتیب) (ترتیب ماه های انگلیسی) (آوریل چندمین ماه میلادی است) (ماه ميلادي) (ترتيب سالهاي ميلادي) (ماه های خارجی به ایرانی) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (ماهای خارجی) (تقویم ماه های میلادی) (ليست ماههاي ميلادي) (ماه هاي ميلادي ) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (لیست ماهای میلادی) (فهرست ماههای میلادی) (ماه هاي خارجي) (اسم ماه های میلادی) (سالهای میلادی به ترتیب) (ماهای میلادی ) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed