جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي) (ماه های انگلیسی) (ترتیب ماههای میلادی) (ماههای میلادی به ترتیب) (ماهای میلادی) (ماه هاي ميلادي) (ماه های خارجی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماههای انگلیسی) (ماه میلادی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (لیست ماههای میلادی) (ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماه های میلادی ) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماهاي ميلادي) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه مرداد به انگلیسی) (ماه های خارجی به ترتیب) (ماه های سال به انگلیسی) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه چهارم میلادی) (ماه ها به انگلیسی) (ترتیب تاریخ میلادی) (ترتیب ماهای میلادی) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ماه تیر به انگلیسی) (ماه سوم میلادی) (اسامی ماههای میلادی) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (ماه هفتم میلادی) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های میلادی به فارسی) (ماه اول میلادی چیست؟) (ترتیب ماه میلادی) (ماه دهم میلادی) (نام ماه های میلادی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ماه هشتم میلادی) (ماه میلادی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماه اول میلادی) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماه دوم میلادی) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (ماه انگلیسی) (نام ماههای میلادی) (ماه ششم میلادی) (ماه های سال میلادی) (اولین ماه میلادی) (ماههاي ميلادي ) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (ماه های لاتین) (تاریخ میلادی به ترتیب) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي انگليسي) (ترتیب سالهای میلادی) (ماه هاي انگليسي) (ترتیب ماههای میلادی ) (ترتیب ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به فارسی) (ترتيب سالهاي ميلادي) (ماه های خارجی به ایرانی) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (تقویم ماه های میلادی) (ماه هاي ميلادي ) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (ترتیب ماه های انگلیسی) (ليست ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی بترتیب) (آخرین ماه میلادی) (فهرست ماههای میلادی) (لیست ماهای میلادی) (اسامی ماه های میلادی) (ماه ميلادي) (ما های میلادی) (ماه ها میلادی) (ماه هاي خارجي) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (ماههای سال به انگلیسی) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (لیست ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي خارجي) (ترتیب ماههای سال میلادی) (ماه هاى ميلادى) (ماهای خارجی) (ماهای میلادی به انگلیسی) (ماههای میلادی) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed