جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماهای میلادی) (ماههای میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي) (ترتیب ماههای میلادی) (ماه های انگلیسی) (ماه هاي ميلادي) (ماه میلادی) (ماه های خارجی) (ماهای میلادی به ترتیب) (اولین ماه میلادی) (ماههای انگلیسی) (ماه چهارم میلادی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماه هفتم میلادی) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (ماههای خارجی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماهاي ميلادي) (لیست ماههای میلادی) (ماه های میلادی ) (ماه ششم میلادی) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماههای میلادی عبارتند از) (ماه سوم میلادی) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (ماه اول میلادی) (ترتیب ماهای میلادی) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه های خارجی به ترتیب) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه دهم میلادی) (ماه هشتم میلادی) (ماه دوم میلادی) (ماه های سال به انگلیسی) (نام ماه های میلادی) (ماه مرداد به انگلیسی) (ترتیب ماه میلادی) (ماه های سال میلادی) (ماه ها به انگلیسی) (اسامی ماههای میلادی) (ماه میلادی به ترتیب) (ترتیب تاریخ میلادی) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ماه تیر به انگلیسی) (نام ماههای میلادی) (ماه پنجم میلادی) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (ماه اول میلادی چیست؟) (آخرین ماه میلادی) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماههای خارجی به ترتیب) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ماه های میلادی به فارسی) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (اسامی ماه های میلادی) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (ماه انگلیسی) (مارس چندمین ماه میلادی است؟) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي ) (ترتیب سالهای میلادی) (ماه هاى ميلادى) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (تاریخ میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای خارجی) (ترتیب ماههای میلادی ) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (ماههای میلادی بترتیب) (ماه های لاتین) (ماه هاي انگليسي) (ماههاي انگليسي) (ماه های میلادی ب ترتیب) (آوریل چندمین ماه میلادی است) (ماه ميلادي) (ماه های انگلیسی به فارسی) (ترتیب ماه های انگلیسی) (ترتيب سالهاي ميلادي) (از ماه های فرنگی) (ماهای خارجی) (ماه های خارجی به ایرانی) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (سالهای میلادی به ترتیب) (ليست ماههاي ميلادي) (تقویم ماه های میلادی) (ماه هاي ميلادي ) (ماه هاي خارجي) (لیست ماهای میلادی) (فهرست ماههای میلادی) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (نام ماه چهارم میلادی) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed