جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(ماه های میلادی) (ماههای میلادی) (ترتیب ماه های میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی به ترتیب) (ماه های انگلیسی) (ترتیب ماههای میلادی) (ماهای میلادی) (ماه هاي ميلادي) (ماه های خارجی) (ماهای میلادی به ترتیب) (ماه میلادی) (ماههای انگلیسی) (ماه های میلادی به انگلیسی) (ترتيب ماههاي ميلادي) (ماههای میلادی ) (لیست ماه های میلادی) (ماه چهارم میلادی) (ماههای خارجی) (لیست ماههای میلادی) (ماه های انگلیسی به ترتیب) (ماه های میلادی ) (ماههاي ميلادي به ترتيب) (ماهاي ميلادي) (ماههای میلادی ترتیب) (ماه هاي ميلادي به ترتيب) (اولین ماه میلادی) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند؟) (ماه های خارجی به ترتیب) (ماه مرداد به انگلیسی) (ماه های سال به انگلیسی) (ترتيب ماه هاي ميلادي) (ماه سوم میلادی) (ماه ها به انگلیسی) (ترتیب ماهای میلادی) (ماه اول میلادی) (ماههای میلادی به انگلیسی) (ترتیب تاریخ میلادی) (ماه هشتم میلادی) (ماه هفتم میلادی) (ماه تیر به انگلیسی) (نام ماه های میلادی) (اسامی ماههای میلادی) (ماه دهم میلادی) (ترتیب ماه میلادی) (ماه دوم میلادی) (نام ماه های میلادی به ترتیب) (ماه اول میلادی چیست؟) (ماه میلادی به ترتیب) (ماه ششم میلادی) (ماه های میلادی به زبان انگلیسی) (ترتیب ماه های خارجی) (ماه های میلادی به فارسی) (نام ماههای میلادی) (ماه های سال میلادی به ترتیب) (ماههای انگلیسی به ترتیب) (ماهاي ميلادي به ترتيب) (ماههای خارجی به ترتیب) (ماه انگلیسی) (ماه های سال میلادی) (ماههاي ميلادي ) (مارس چندمین ماه میلادی است؟) (اسامی ماه های میلادی به ترتیب) (نام ماههای میلادی به ترتیب) (ماه های لاتین) (ماههاي انگليسي) (ترتیب سالهای میلادی) (تاریخ میلادی به ترتیب) (اسامی ماههای میلادی به ترتیب) (ترتیب ماههای خارجی) (ترتیب ماههای میلادی ) (ماه هاي انگليسي) (ماه های انگلیسی به فارسی) (اسامی ماه های میلادی) (آخرین ماه میلادی) (آخرین ماه میلادی چیست؟) (ترتيب سالهاي ميلادي) (ماههای میلادی عبارتند از) (ترتیب ماه های انگلیسی) (ماه های خارجی به ایرانی) (ماههای میلادی بترتیب) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (تقویم ماه های میلادی) (ماه هاي ميلادي ) (ليست ماههاي ميلادي) (ماهای خارجی) (ماههای سال میلادی به ترتیب) (آوریل چندمین ماه میلادی است) (ماه ميلادي) (فهرست ماههای میلادی) (لیست ماهای میلادی) (ماه های میلادی به ترتیب فصل) (ماه هاى ميلادى) (ترتیب ماههای سال میلادی) (سالهای میلادی به ترتیب) (لیست ماه های میلادی به ترتیب) (ماههاي خارجي) (نام ماه چهارم میلادی) (ماه هاي خارجي) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
ترتيب ماه هاي ميلادي چيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ماه های تقویم میلادی به ترتیب عبارتند از: ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مه، ژوئن، ژوئیه، اوت (آگست)، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر. توجه داشته باشید این ماه ها در زبان فارسی بگونه ای متفاوت تلفظ می شوند. برای دانستن تلفظ اصلی این ماه ها به واژه های انگلیسی آنها دقت فرمائید. واژه های انگلیسی ماه های میلادی عبارتند از:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed