پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط، استوانه ای، 40، سانت، است، طول ،ان ،60، سانت، مساحتش، چقدر، است ؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده