جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    مخترع "دستگاه تلگراف" کيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
"دستگاه تلگراف" در سال 1901 میلادی، توسط یک مخترع فرانسوی به نام "شاپ" اختراع شد.
پیوند همیشگی پاسخ
شاپ در سال 1901 میلادی "دستگاه تلگراف" را اختراع کرد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed