پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام . اگر فرد وسواسی به وسواسش عمل نکند و گمان کند اشیا به واسطه ی او نجس شود و باعث نجاست دیگران شود (و بطلان اعمال آنان)آیا گناهی متوجه اوست؟؟ آیا واجب است نجاست اشیائی که به واسطه ما نجس شده را اطلاع دهیماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده