جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    مخترع "تلسکوپ" کيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
"تلسکوپ" در سال 1609 میلادی، توسط یک مخترع ایتالیایی به نام "گالیله" اختراع شد.
پیوند همیشگی پاسخ
گالیله در سال 1609 میلادی "تلسکوپ" را اختراع کرد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed