جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    مخترع "تلسکوپ نجومي" کيست؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
"تلسکوپ نجومی" در سال 1611 میلادی، توسط یک مخترع آلمانی به نام "کپلر" اختراع شد.
پیوند همیشگی پاسخ
کپلر در سال 1611 میلادی "تلسکوپ نجومی" را اختراع کرد.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed