جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا می توانید آخرین سوالات پرسیده شده توسط پزشک آنلاین را مشاهده نمائید.

ردیفپرسش
1موارد و عوارض مصرف جینکوسان (Gincosan) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی جینکوسان چیست؟
2موارد و عوارض مصرف والاسی کلوویر (Valacyclovir) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والاسی کلوویر چیست؟
3موارد و عوارض مصرف رازین (RASIN) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رازین چیست؟
4موارد و عوارض مصرف زارین (SANKOL) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زارین چیست؟
5موارد و عوارض مصرف آنتی‌ میگرن‌ (ANTIMIGRAINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آنتی‌ میگرن‌ چیست؟
6موارد و عوارض مصرف لووفلوکساسین (Levofloxacin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لووفلوکساسین چیست؟
7موارد و عوارض مصرف امگا 3-6-9 (Omega 3-6-9) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی امگا 3-6-9 چیست؟
8موارد و عوارض مصرف روغن تخم کدو (Pumpkin Seed Oil) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی روغن تخم کدو چیست؟
9موارد و عوارض مصرف امگا 3 (Omega 3) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی امگا 3 چیست؟
10موارد و عوارض مصرف آهن اسید فولیک روی (Iron Folic Acid Zinc) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آهن اسید فولیک روی چیست؟
11موارد و عوارض مصرف آهن اسید فولیک (Iron Folic Acid) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آهن اسید فولیک چیست؟
12موارد و عوارض مصرف کلسیم-دی3 (Calcium-D3) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم-دی3 چیست؟
13موارد و عوارض مصرف پروبیوتیک (probiotic) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پروبیوتیک چیست؟
14موارد و عوارض مصرف کلسیم کربنات (Calcium Carbonate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم کربنات چیست؟
15موارد و عوارض مصرف کلسیم-دی (Calcium-D) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم-دی چیست؟
16موارد و عوارض مصرف هیدروکسی زین (Hydroxyzine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکسی زین چیست؟
17موارد و عوارض مصرف متفورمین گلی بن کلا ماید (Metformin Glibenclamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متفورمین گلی بن کلا ماید چیست؟
18موارد و عوارض مصرف متفورمین (Metformin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متفورمین چیست؟
19موارد و عوارض مصرف ترامادول (Tramadol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ترامادول چیست؟
20موارد و عوارض مصرف دیکلوفناک (Diclofenac) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیکلوفناک چیست؟
21موارد و عوارض مصرف رزماری (rosmarinus officinalis) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی رزماری چیست؟
22موارد و عوارض مصرف اباکاویر (Abacavir Sulfate (Ziagen)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اباکاویر چیست؟
23موارد و عوارض مصرف متادون هیدروکلراید (Dolophine (Methadone)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متادون هیدروکلراید چیست؟
24موارد و عوارض مصرف تریامسینولون (Aristospan 5 mg (Triamcinolone Hexacetonide Injection 5 mg)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تریامسینولون چیست؟
25موارد و عوارض مصرف واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) (Adacel (Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز، سیاه سرفه) چیست؟ 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed